Edukacja

To będzie eksportowy rekord?

Targi „Meble Polska” w Poznaniu to miejsce, w którym prezentowana jest m.in. eksportowa oferta polskich producentów. Na zdjęciu: targi „Meble Polska 2016”.

To będzie eksportowy rekord?

Wyniki pierwszego półrocza 2016 r. wyraźnie wskazują, że ten rok będzie rekordowy nie tylko pod względem produkcji mebli w Polsce, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika „BINZES meble.pl”, ale także ich eksportu.

Wstępne dane GUS określają wartość produkcji mebli (z firm małych, średnich i dużych) w pierwszym półroczu br. na 19,239 mld zł, czyli o ponad 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Daje to dynamikę wzrostu w cenach bieżących na poziomie 1,13, co jest jednym z najlepszych rezultatów spośród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego (lepsze wyniki odnotowały tylko produkcja wyborów tytoniowych – dynamika 1,20 oraz produkcja wyrobów tekstylnych – 1,17).

Reklama
Banner Bank Santander - konto firmowe

Z kolei w I kwartale br. we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, produkcja wyniosła łącznie 9,834 mld zł. Daje to 11% wzrost (w cenach bieżących) wobec analogicznego okresu 2015 r. Najwyższy wzrost miał miejsce w przypadku firm małych (o 13 %), z kolei w przypadku firm dużych i średnich wzrost był na poziomie 10%.

Tomasz Wiktorski, właściciel firmy B+R Studio, a zarazem ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, zwraca uwagę, że nie we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach mebli odnotowano w pierwszym półroczu br. wzrost produkcji. Najwyższy wzrost wolumenu (w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r.) dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,31), mebli kuchennych (dynamika 1,20) i mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (dynamika 1,09). Analizując te dane trzeba mieć na uwadze, że monitorowane grupy mebli stanowią około 25% wartości produkowanych w Polsce mebli.

Reklama
Banner raportu "Polacy kupują meble" edycja 2023

Oprócz produkcji imponująco przedstawiają się także dane dotyczące eksportu. Według wstępnych informacji GUS za pierwszy kwartał 2016 r. wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 wyniosła 10,941 mld zł wobec 9,366 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 17%). W walutach zagranicznych wartość ta równa była 2,503 mld euro i 2,752 mld dolarów amerykańskich (wzrost odpowiednio o 14% i o 7%). Istotną informacją jest jednak to, że wspomniane grupy CN 9401-9404, stosowane w statystyce międzynarodowej, obejmują nie tylko meble, ale także fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. cały polski eksport w cenach bieżących – jak podał GUS – wyniósł 392,881 mld zł, co oznacza, że udział mebli stanowił w nim 2,78%. Dynamika wzrostu eksportu mebli była jednak blisko 3-krotnie wyższa niż całego eksportu, który w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 6,4%.

Prognoza eksportu mebli 2016

W opracowaniu „Prognoza eksportu mebli 2016” przygotowanym przez firmę B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w sierpnia br. eksport mebli z Polski w 2016 r. oszacowany został na 9,68 mld euro, co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 11%. Prognozowana dynamika wartości jest niższa od dynamiki wolumenu, w związku z tym pogorszy się wskaźnik wartości za kilogram. Przeciętna wartości eksportowanych mebli zmniejszy się z 267 euro za 100 kg w 2015 r., do 263 euro za 100 kg w 2016 r.

Punktem wyjścia do prognoz dotyczących tegorocznego eksportu były dane za pierwsze cztery miesiące 2016 r. w ujęciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Na podstawie sezonowości eksportu w latach 2009-2015 przygotowano prognozę wyniku na rok 2016. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelowych, które to towary wchodzą w skład grup CN 9401 i CN 9404.

Największymi grupami mebli w eksporcie są elementy meblowej (31%), meble tapicerowane (27%) oraz meble do salonu i jadalni (19%). Największą dynamikę eksportu odnotują w tym roku meble do siedzenia twarde (1,21), elementy meblowe (1,17) oraz meble do salonu i jadalni (1,15).

Najważniejszym odbiorcą polskich mebli są Niemcy, do których tegoroczny eksport mebli z Polski wyniesie 3,553 mld euro (w ubiegłym roku do Niemiec wyeksportowaliśmy meble o wartości 3,244 mld euro), co oznacza wzrost o 10%. Podobny wzrost powinniśmy zanotować do Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który jest drugim po Niemczech odbiorcą polskich mebli – na rynek brytyjski trafią w tym roku meble z Polski o wartości 799 mln euro (w ubiegłym roku wartość ta wyniosła 726 mln euro), choć należy podkreślić, że dane te nie uwzględniają potencjalnych skutków Brexitu. Z kolei do Czech – trzeciego odbiorcy polskich mebli – trafią w tym roku meble o wartości 779 mln euro (daje to imponujący, bo 46% wzrost w porównaniu do 2015 r., kiedy to na rynek naszych południowych sąsiadów trafiły meble z Polski o wartości 533 mln euro). Czołową dziesiątkę największych odbiorców mebli z Polski uzupełniają: Francja (eksport w tym roku ma wynieść 576 mln euro, w ubiegłym roku wyniósł 521 mln euro), Holandia (odpowiednio: 511 mln euro i 443 mln euro), Stany Zjednoczone (340 mln euro i 348 mln euro), Szwecja (384 mln euro i 339 mln euro), Hiszpania (330 mln euro i 218 mln euro), Belgia (218 mln euro i 197 mln euro) oraz Włochy (213 mln euro i 195 mln euro). Udział rynków tych dziesięciu krajów w tegorocznym eksporcie mebli z Polski sięgnie 79,5%.

Wśród odbiorców polskich mebli największą dynamiką w eksporcie mebli w 2016 r. charakteryzować będzie się Hiszpania (dynamika 1,51). Na kolejnym miejscu znajdą się Czechy i Chiny z dynamiką odpowiednio 1,46 i 1,22, Szwajcaria (1,19) oraz Holandia (1,15). Wartość eksportu mebli zmniejszy się w przypadku: Rosji (0,61 – spadek wartości eksportu mebli do Rosji może być wynikiem znaczącego spadku wartości rubla oraz niepewnej sytuacji gospodarczej kraju), Norwegii (0,97) i Stanów Zjednoczonych (0,98).

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2016