Edukacja

To będzie eksportowy rekord?

Targi „Meble Polska” w Poznaniu to miejsce, w którym prezentowana jest m.in. eksportowa oferta polskich producentów. Na zdjęciu: targi „Meble Polska 2016”.

To będzie eksportowy rekord?

Wyniki pierwszego półrocza 2016 r. wyraźnie wskazują, że ten rok będzie rekordowy nie tylko pod względem produkcji mebli w Polsce, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika „BINZES meble.pl”, ale także ich eksportu.

Wstępne dane GUS określają wartość produkcji mebli (firm małych, średnich i dużych) w pierwszym półroczu br. na 19,239 mld zł. To o ponad 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Daje to dynamikę wzrostu w cenach bieżących na poziomie 1,13. To jeden z najlepszych rezultatów spośród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego. Lepsze wyniki odnotowały tylko produkcja wyborów tytoniowych – dynamika 1,20 oraz produkcja wyrobów tekstylnych – 1,17. Imponująco wyglądają także dane dotyczące eksportu mebli.

Z kolei w I kwartale br. we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, produkcja wyniosła łącznie 9,834 mld zł. Daje to 11% wzrost (w cenach bieżących) wobec analogicznego okresu 2015 r. Najwyższy wzrost miał miejsce w przypadku firm małych (o 13 %). Z kolei w przypadku firm dużych i średnich wzrost był na poziomie 10%.

Dane odnośnie eksportu mebli są imponujące

Tomasz Wiktorski, właściciel firmy B+R Studio, a zarazem ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, zwraca uwagę, że nie we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach mebli odnotowano w pierwszym półroczu br. wzrost produkcji. Najwyższy wzrost wolumenu (w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r.) dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,31). Duży wzrost dotyczył mebli kuchennych (dynamika 1,20) i mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (dynamika 1,09). Analizując te dane trzeba mieć na uwadze, że monitorowane grupy mebli stanowią około 25% wartości produkowanych w Polsce mebli.

Oprócz produkcji imponująco przedstawiają się także dane dotyczące eksportu mebli. Według wstępnych informacji GUS za pierwszy kwartał 2016 r. wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 wyniosła 10,941 mld zł wobec 9,366 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. To wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 17%. W walutach zagranicznych wartość ta równa była 2,503 mld euro i 2,752 mld dolarów amerykańskich. To wzrost odpowiednio o 14% i o 7%. Istotną informacją jest jednak to, że wspomniane grupy CN 9401-9404, stosowane w statystyce międzynarodowej, obejmują nie tylko meble, ale także fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. cały polski eksport w cenach bieżących – jak podał GUS – wyniósł 392,881 mld zł. Oznacza to, że udział mebli stanowił w nim 2,78%. Dynamika wzrostu eksportu mebli była jednak blisko 3-krotnie wyższa niż całego eksportu, który w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 6,4%.

Prognoza eksportu mebli 2016

W opracowaniu „Prognoza eksportu mebli 2016” przygotowanym przez firmę B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w sierpnia br. eksport mebli z Polski w 2016 r. oszacowany został na 9,68 mld euro. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2015 r. o 11%. Prognozowana dynamika wartości jest niższa od dynamiki wolumenu, w związku z tym pogorszy się wskaźnik wartości za kilogram. Przeciętna wartości eksportowanych mebli zmniejszy się z 267 euro za 100 kg w 2015 r., do 263 euro za 100 kg w 2016 r.

Punktem wyjścia do prognoz dotyczących tegorocznego eksportu były dane za pierwsze cztery miesiące 2016 r. w ujęciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Na podstawie sezonowości eksportu w latach 2009-2015 przygotowano prognozę wyniku na rok 2016. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelowych, które to towary wchodzą w skład grup CN 9401 i CN 9404.

Największymi grupami mebli w eksporcie są elementy meblowej (31%), meble tapicerowane (27%) oraz meble do salonu i jadalni (19%). Największą dynamikę eksportu odnotują w tym roku meble do siedzenia twarde (1,21). Dużą dynamikę mają także elementy meblowe (1,17) oraz meble do salonu i jadalni (1,15).

Najważniejszym odbiorcą polskich mebli są Niemcy. Tegoroczny eksport do nich mebli z Polski wyniesie 3,553 mld euro (w ubiegłym roku do Niemiec wyeksportowaliśmy meble o wartości 3,244 mld euro). Oznacza to wzrost o 10%.

Nie tylko Niemcy

Podobny wzrost powinniśmy zanotować do Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który jest drugim po Niemczech odbiorcą polskich mebli. Na rynek brytyjski trafią w tym roku meble z Polski o wartości 799 mln euro (w ub.r. wartość ta wyniosła 726 mln euro). Należy jednak podkreślić, że dane te nie uwzględniają potencjalnych skutków Brexitu. Z kolei do Czech – trzeciego odbiorcy polskich mebli – trafią w tym roku meble o wartości 779 mln euro. Daje to imponujący, bo 46% wzrost w porównaniu do 2015 r.. Wtedy na rynek naszych południowych sąsiadów trafiły meble z Polski o wartości 533 mln euro.

Czołową dziesiątkę największych odbiorców mebli z Polski uzupełniają:

  • Francja (eksport w tym roku ma wynieść 576 mln euro, w ubiegłym roku wyniósł 521 mln euro),
  • Holandia (odpowiednio: 511 mln euro i 443 mln euro),
  • Stany Zjednoczone (340 mln euro i 348 mln euro),
  • Szwecja (384 mln euro i 339 mln euro),
  • Hiszpania (330 mln euro i 218 mln euro),
  • Belgia (218 mln euro i 197 mln euro),
  • Włochy (213 mln euro i 195 mln euro).

Udział rynków tych dziesięciu krajów w tegorocznym eksporcie mebli z Polski sięgnie 79,5%.

Wśród odbiorców polskich mebli największą dynamiką w eksporcie mebli w 2016 r. charakteryzować będzie się Hiszpania (dynamika 1,51). Na kolejnym miejscu znajdą się Czechy i Chiny z dynamiką odpowiednio 1,46 i 1,22, Szwajcaria (1,19) oraz Holandia (1,15). Wartość eksportu mebli zmniejszy się w przypadku: Rosji (0,61 – spadek wartości eksportu mebli do Rosji może być wynikiem znaczącego spadku wartości rubla oraz niepewnej sytuacji gospodarczej kraju), Norwegii (0,97) i Stanów Zjednoczonych (0,98).

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2016