Edukacja

Jaka jest prawda o windykacji?

Marcin Czugan, Prezes ZPF.

Jaka jest prawda o windykacji?

Czy jeśli gospodarkę porówna się do organizmu, to windykacja dba by był w dobrym stanie? Jak jest w rzeczywistości? Na te pytania odpowiada raport o branży zarządzania wierzytelnościami.

Wokół windykacji narosło wiele różnych mitów. Czy raport Związku Przedsiębiorców Finansowych w Polsce (ZPF) pt. „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego” zdoła je obalić?

Czy znajdą się w nim odpowiedzi na ważne pytania, takie jak:

  1. W jaki sposób działania podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami pomagają firmom zachować płynność finansową?
  2. Czy dzięki nim zmniejszy się skala zadłużenia konsumentów w naszym kraju?
  3. Dlaczego rozwiązania oferowane przez firmy windykacyjne są kluczowe dla szybkiego wyjścia Polski z recesji wywołanej przez COVID-19?
  4. Jaka jest rola windykacji w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa?

System naczyń połączonych

Raport przygotowany przez ZPF przy współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową to pierwsze w Polsce opracowanie, które w kompleksowy sposób przedstawia działania podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami i ich wpływ na innych uczestników rynku. Autorzy publikacji proponują holistyczne spojrzenie na gospodarkę jako system nierozerwalnych zależności. W tym ujęciu sektor finansowy (banki i instytucje pożyczkowe), przedsiębiorcy i konsumenci to uczestnicy ekosystemu społeczno-gospodarczego, który kształtuje właściwy obieg pieniądza. 

ZOBACZ TAKŻE: Dlaczego firmy wystawiają mniej faktur?

Niezwykle ważną kwestią jest nieustanne zwiększanie społecznego poziomu wiedzy na temat działań branży zarządzania wierzytelnościami, z firmami windykacyjnymi na czele. Na przestrzeni lat wokół tego sektora narosło wiele mitów, a rzeczywistość jest taka, że podmioty zajmujące się odzyskiwaniem należności niosą realną pomoc: biznesowi, konsumentom – całemu społeczeństwu, dbając pośrednio o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Dane mówią same za siebie. Tylko w latach 2017 – 2019 firmy windykacyjne przywróciły do ponownego obrotu środki pieniężne o łącznej wartości 17,1 mld zł, a nominalna wartość wszystkich przeterminowanych zobowiązań obsługiwanych przez nie na koniec czerwca 2020 r. wyniosła aż 127 mld zł. To pokazuje, z jakim zaufaniem spotykają się podmioty z branży windykacji i jak duży wpływ mają na bezpieczeństwo ekonomiczne nas wszystkich – tak o tym, jaki cel przyświecał organizacji przy tworzeniu raportu, mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Prawie 3 mln Polaków z problemami

Jak informuje ZPF, zatory płatnicze już przed pandemią były jednym z głównych problemów polskich przedsiębiorców, a jak pokazują dane z 2020 r., czas oczekiwania na zapłatę w sektorze public i B2B wydłużył się względem 2019 r. odpowiednio o 54 i 36 dni. Z powodu korona-kryzysu dochody aż 45% konsumentów w naszym kraju uległy obniżeniu. W rezultacie zwiększyła się grupa konsumentów, którzy nie są w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Problem dotyczy już 2,8 mln Polaków.

ZOBACZ TAKŻE: Czy czeka nas fala bankructw?

Wyjątkowe czasy, a z takimi się właśnie mierzymy, wymagają wyjątkowych środków. Kryzys wywołany pandemią i jego skutki, które dopiero nadejdą, sprawiają, że wsparcie podmiotów zarządzających wierzytelnościami jest (i będzie) potrzebne na skalę wcześniej niespotykaną. O tym, w jaki sposób firmy windykacyjne mogą pomóc biznesowi walczącemu o przetrwanie – mam tu na myśli głównie sektor MŚP, który ma największe problemy – i zadłużonym jednostkom, które bez wsparcia z zewnątrz nie wyjdą na finansową prostą, można przeczytać właśnie w raporcie „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego” – podkreśla Marcin Czugan.