Edukacja

Czy koronawirus cofnie branżę o 5 lat?

407312475

Czy koronawirus cofnie branżę o 5 lat?

Wyjątkową passę przerwała epidemia koronawirusa. Dla wielu firm skutkiem ograniczeń w handlu i czasowego wstrzymania produkcji były wielomilionowe straty. Czy wobec tego koronawirus cofnie branżę o 5 lat?

W 2019 r. wartość produkcji mebli w  Polsce wyniosła 50,1 mld  zł, co oznacza wzrost o 4,6% w porównaniu do 2018 r., gdy wartość ta wynosiła 47,9 mld zł. Z kolei po odliczeniu firm mikro ubiegłoroczna wartość produkcji mebli w Polsce sięgnęła 46,6 mld zł. Daje to wzrost o 4,8% w porównaniu do 2018  r. (44,2 mld zł). Aktualne szacunki firmy B+R Studio na 2020 r. mówią o produkcji rzędu 38 mld zł, co oznacza spadek w  porównaniu do 2019  r. o  blisko jedną czwartą. Podobna wartość produkcji była w 2014 r. (36,4 mld zł), podczas gdy cała dekada 2010-2019 zamknęła się wzrostem o 94,2% (w 2010 r. wartość produkcji mebli w Polsce wynosiła 25,8 mld zł). Warto w tym miejscu wspomnieć także o rynku klientów indywidualnych w Polsce. W okresie 2010-2019 wzrósł o 20,4% (z 5,7 mld  zł w  2010  r. do 6,9 mld  zł w  2019 r.), ale z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że w tym roku o porównywalną wartość może się on skurczyć.

Miłe złego początki

Reklama
banner-przewodnik-architekta-300x250

Jeszcze na początku 2020 r. nic nie zapowiadało nadciągającej katastrofy. W  styczniu i  lutym wartość produkcji sprzedanej mebli była wyższa niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Niestety, od marca br. obserwujemy spadek wartości wyprodukowanych mebli wobec roku 2019: w marcu 2020 r. było to 3,5 mld zł, czyli o 15% mniej niż w marcu 2019 r., a w kwietniu zaledwie 1,9 mld zł, co oznacza spadek wartości o połowę w  porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy i o 44% wobec marca 2020 r. Natomiast po czterech pierwszych miesiącach 2020 r. wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 13,5 mld zł i tym samym jest niższa o 15% w porównaniu do okresu styczeń- -kwiecień 2019 r. (15,9 mld zł). Omawiane wartości dotyczą produkcji sprzedanej mebli w firmach dużych, średnich i małych, bez firm mikro. W  okresie od stycznia do kwietnia 2020  r. dla wszystkich grup mebli monitorowanych przez GUS odnotowano spadek produkcji. Największy dotyczył mebli drewnianych w  rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 0,65), a najmniejszy (dynamika 0,80) przypadł meblom drewnianym w  rodzaju stosowanych w  pokojach stołowych i salonach. Biorąc pod lupę wyniki za kwiecień br., ilość wyprodukowanych mebli była dramatycznie mała w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 r. Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni oraz meble do pokojów stołowych i  salonów to te grupy mebli, których wyprodukowano o blisko 75% mniej niż w kwietniu 2019 r.! Na zbliżonym poziomie kształtuje się dynamika spadku omawianych grup mebli do poprzedzającego miesiąca br. Jeśli chodzi o dwie pozostałe grupy mebli: meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania oraz meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni, to w kwietniu 2020 r. wyprodukowano ich mniej odpowiednio o  66% i  55% niż w kwietniu 2019 r. 

Tekst: Marek Hryniewicki

Więcej w miesięczniku „BIZNES.meble.pl” 8/2020, w wydaniu on-line TUTAJ

Napisz do autora:

m.hryniewicki@meble.pl