Design

Koniec pomijania potrzeb

Joanna Leciejewska, projektantka.

Koniec pomijania potrzeb

Joanna Leciejewska, projektantka, jest zdania, że pandemia skłoniła nas do refleksji nad własnym losem i kondycją współczesnego świata.

Jak zauważa Joanna Leciejewska, dla niektórych był i jest to czas bardzo trudny i bolesny. Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Niezależnie od rasy, miejsca i poglądów dla wszystkich czas się zatrzymał. Zostaliśmy zmuszeni do pracy i nauki online i trudno było nam poradzić sobie z nowymi narzędziami, których nie używaliśmy na co dzień – mówi Joanna Leciejewska.

Kolektyw Ekierki dla niewidomych

Jednak szczególnie dotkliwa była to zmiana dla osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych. Podczas pandemii osoby niepełnosprawne stały się jeszcze bardziej wykluczone ze społeczeństwa. Tak się złożyło, że pracuję aktualnie razem z przyjaciółką – Agnieszką Mazurek (z którą prowadzimy kolektyw projektowy Ekierki) – nad projektem urządzenia ułatwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niewidomym. W czasie pandemii uczestniczyłyśmy w warsztatach poprzedzających proces projektowy również z osobami niewidomymi i bezpośrednio doświadczyłyśmy skali tego problemu. Prześcigamy się w nowinkach technicznych i gadżetach, podczas gdy podstawowe potrzeby osób niepełnosprawnych nie są zauważane. Razem z firmą Harpo i Metaphor staramy się choć w części to zmienić. Pandemia jest czasem refleksji, zatrzymania i dostrzeżenia wielu, również tych pomijanych dotychczas potrzeb – dzieli się refleksjami Joanna Leciejewska.

TEKST: Anna Szypulska