Design

Jarosław Perszko z tytułem profesor sztuki

Jarosław Perszko.

Jarosław Perszko z tytułem profesor sztuki

Wśród 28 nowych profesorów, którzy we wrześniu odebrali w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne, jest prof. dr hab. Jarosław Perszko, projektant statuetki w konkursie „Diament Meblarstwa”.

Prof. dr hab. Jarosław Perszko, dyrektor Instytutu Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, odebrał od Prezydenta RP akt nominacyjny potwierdzający nadanie mu tytułu profesora sztuki zgodnie z postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r.

Profesor ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu pełnił funkcję asystenta prof. Adolfa Ryszki w Zakładzie Rzeźby. Od 1997 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Przez wiele lat kierował Katedrą Architektury Wnętrz, od 2016 r. jest prorektorem ds. studenckich Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia z rzeźby, modelowania i działań przestrzennych na Wydziale Architektury. Współpracuje także z Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Od lat 90. artysta nieprzerwanie prowadzi swoją pracownię w Hajnówce. Jego sztuka ma swoje korzenie nie tylko w specyfice medium rzeźbiarskiego, ale i w miejscu pochodzenia artysty – podlaski/puszczański krajobraz ukształtował jego rozumienie sztuki w równym stopniu co edukacja artystyczna. Wystawy indywidualne i grupowe Jarosława Perszko prezentowane były w czołowych instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu oraz w kolekcjach prywatnych we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W ubiegłym roku prof. Perszko wyróżniony został Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2015 r., podczas jubileuszowej gali 10. edycji konkursu „Diament Meblarstwa”, organizowanego przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika BIZNES.meble.pl oraz Meble.pl S.A., odbył się premierowy pokaz nowego logo oraz statuetki, które zaprojektował Jarosław Perszko.

Zastanawiając się nad formą statuetki dotyczącej wyróżnienia najlepszych realizacji przemysłu meblarskiego szukałem czynnika, który w zasadzie swojej i funkcji nigdy chyba nie przestanie mieć znaczenia w technologicznym procesie powstawania mebla. Taką pierwotną i podstawową formułą wydało mi się pojęcie złącza, a dokładnie samo jego gniazdo. Gniazdo, które w tym konkretnym przypadku przyjęło formę jednego z podstawowych kształtów szlifu diamentu, narzuca adekwatny kształt jego czopu – dopełnienia, którym okazuje się być sam laureat. Użyty materiał (szkło), poprzez swoją twardość i kruchość sugeruje również konieczność zastosowania odpowiednio twardych (diamentowych) narzędzi. Uzmysławia też opór samego materiału, trudność w pozostawieniu śladu, jak i czas na to konieczny. Nie każdemu można przyznać miano diamentu. Zastosowany czarny kolor jest analogią do powstałego równolegle logo konkursu. Szczęśliwym okazało się, że zarówno przestrzenna, jak i graficzna forma, spełniając przypisane im funkcje użytkowe, zachowują jednorodność wizualną – mówił o pracy nad statuetką Jarosław Perszko.

W numerze 2/2016 miesięcznika BIZNES.meble.pl opublikowaliśmy wywiad z prof. Jarosławem Perszko: „Nie wyzbędę się utopijnego podejścia do rzeczywistości”.