Branża

Jak inwestując dostać zwolnienie podatkowe

Daniel Skuza, doradca podatkowy.

Jak inwestując dostać zwolnienie podatkowe

W ostatnim czasie dużo można było usłyszeć o tym, że Polska stała się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Co jednak tak naprawdę kryje się pod tym sformułowaniem? Czy to znaczy, że wszyscy zostaliśmy zwolnienie z podatków i nie musimy płacić żadnych danin na rzecz Państwa? Nic bardziej mylnego. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na dwa krótkie pytania dotyczące nowych regulacji prawnych związanych ze wspieraniem inwestycji: Jakie to ma znaczenie dla branży meblarskiej? Jak to działa?

Jakie to ma znaczenie dla branży meblarskiej? Otóż spore, branża meblarska została określona w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako strategiczna dla rozwoju kraju, dlatego otrzymała stosowane preferencje w przypadku ubiegania się o skorzystanie ze zwolnienia z podatku PIT/CIT. Zatem, w porównaniu do innych uczestników rynku, podmioty z branży meblarskiej mają stosowane preferencje. Jednak jak z niego skorzystać? O tym poniżej.

Reklama
Banner Bank Santander - konto firmowe

Jak to działa, czyli jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać zwolnienie z podatku PIT/CIT? Mechanizm wsparcia inwestycyjnego ze strony państwa jest banalnie prosty: inwestujesz w aktywa lub zasoby ludzkie (kryteria ilościowe) i spełniasz pewne kryteria (kryteria jakościowe), dostajesz stosowne zwolnienie z podatku PIT/CIT. Jak wyżej wspomniałem, możemy wyróżnić dwa rodzaje kryteriów, które musi spełnić przedsiębiorca: kryteria ilościowe oraz jakościowe. Zacznę od tych pierwszych.

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe można opisać krótko jako minimalne progi inwestycji, które uprawniają do zwolnienia. Od czego one zależą? Od lokalizacji inwestycji (im większe bezrobocie tym mniejsza kwota, która musi być zainwestowana) oraz rodzaju przedsiębiorstwa (małe, duże, średnie, mikro). Poniżej przedstawiam orientacyjne widełki dla poszczególnych przedsiębiorców:

 • mikro przedsiębiorstwa (od 200 tys. do 2 mln zł),
 • małe przedsiębiorstwa (od 500 tys. do 5 mln zł),
 • średnie przedsiębiorstwa (od 2 mln do 20 mln zł),
 • duże przedsiębiorstwa (od 10 mln do 100 mln zł).

Istnieje jeszcze możliwość uzyskania ulgi na prace badawczo-rozwojowe oraz w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (w tym artykule skupiam się tylko na inwestycjach przemysłowych), wtedy wydatki muszą minimalnie wynieść od 500 tys. do 5 mln.

Reklama
Banner raportu "Polacy kupują meble" edycja 2023

W praktyce wygląda to następująco: załóżmy, że przedsiębiorca z branży meblarskiej dokonał zakupów działki wraz z budynkiem, a dodatkowo maszyny do obróbki drewna. Łącznie na zakupy wydał 2 mln zł. Nasz inwestor został sklasyfikowany jako mały przedsiębiorca, a wspomnianej inwestycji dokonał w powiecie z wysokim bezrobociem, gdzie próg minimalny inwestycji wynosi 200 tys. zł, zaś pomoc publiczna jest na maksymalnym poziomie 70%.

Zatem, przedsiębiorca otrzyma aż 1,4 mln zł zwolnienia podatkowego. Wszystko wydaje się proste, ale do spełnienia zostały jeszcze inne kryteria tzw. jakościowe. O tym poniżej.

Kryteria jakościowe

Czym są kryteria jakościowe? Są to warunki, jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie, ale nie odnoszące się do wysokości inwestycji Kryteria jakościowe możemy podzielić na dwa rodzaje, pierwsze to kryteria gospodarcze a drugie to społeczne. Jeżeli chcemy otrzymać zwolnienie musimy spełnić od 4 do 6 kryteriów z 10, jednak co najmniej jedno z każdego rodzaju, jednak nie na moment wydawania decyzji, ale w trakcie jej obowiązywania. Zasadą jest, że im wyższe bezrobocie tym mniej warunków do spełnienia.

Można wyróżnić osobne kryteria dla sektora przemysłowego oraz w sektorze usług nowoczesnych. Jednak w przypadku sektora meblarskiego zastosowanie znajdą głównie kryteria dla przemysłu, zatem pominę kryteria dla sektora usług nowoczesnych:

Jak wcześniej wskazałem, branża meblarska jest preferowana, ponieważ drugie kryterium jest zawsze spełnione. Zatem, przedsiębiorca z takiej branży musi jeszcze uzyskać od 3 do 5 punktów w zależności od lokalizacji inwestycji.

Kontynuując przykład, którym posłużyłem się powyżej: przedsiębiorca z branży meblarskiej zainwestował w powiecie z bardzo wysokim poziomem bezrobocia, zatem musi spełnić tylko 4 warunki, a nie 6. Zatem, dla tego przedsiębiorcy, najłatwiej będzie spełnić następujące kryteria:

Gospodarcze:

 1. Inwestuje w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju tj. sektor żywności wysokiej jakości; środków transportu; profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; lotniczo-kosmiczny; produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych; maszynowy; odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw; eko budownictwa (w tej grupie znajduje się branża meblarska); usług specjalistycznych; specjalistycznych usług teleinformatycznych oraz z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.
 2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży eksportowej (na ten moment 23,1% liczone jako procent eksportowej sprzedaży netto w całkowitej sprzedaży).
 3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.
 4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
 5. Posiadanie statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

Społeczne:

 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników mających wykształcenie wyższe, średnie techniczne, zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem w ramach nowej inwestycji.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone stosownym certyfikatem.
 • Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym swoje funkcje społeczne lub gospodarcze lub w gminach graniczących z tymi miastami albo  na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem (wydatki co najmniej 800 zł na rok na pracownika zatrudnionego w nowej inwestycji) z wyłączeniem świadczeń pochodzących z funduszu świadczeń pracowniczych.

Jak wcześniej wskazałem, branża meblarska jest preferowana, ponieważ pierwsze kryterium jest zawsze spełnione. Zatem, przedsiębiorca z takiej branży musi jeszcze uzyskać od 3 do 5 punktów w zależności od lokalizacji inwestycji.

Kontynuując przykład, którym posłużyłem się powyżej: przedsiębiorca z branży meblarskiej zainwestował w powiecie z bardzo wysokim poziomem bezrobocia, zatem musi spełnić tylko 4 warunki, a nie 6. Zatem, dla tego przedsiębiorcy, najłatwiej będzie spełnić następujące kryteria:

 • będzie prowadził inwestycje w branży meblarskiej,
 • został zakwalifikowany jako mały przedsiębiorca,
 • zainwestował w powiecie, w którym bezrobocie przekracza 160% średniej krajowej,
 • współpraca ze szkołami branżowymi w zakresie prowadzenia warsztatów dla uczniów.

Jednak, jeżeli nie mamy tego komfortu, że inwestycja jest prowadzona w powiecie, w którym bezrobocie jest relatywnie wysokie, w mojej ocenie, na uwagę zasługują następujące kryteria ze względu na fakt, że mogą być dość łatwo zrealizowane:

 • przyłączenie się do klastra sektorowego branży meblarskiej,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Pozostaje jeszcze dobranie jednego które musiałoby zostać spełnione. Jednak, które kryterium będzie stosowne lub nie, zależy od polityki wewnętrznej przedsiębiorstwa czy poziomu eksportu.

Podsumowanie

Reasumując, ustawa o wsparciu inwestycji umożliwiła otrzymanie zwolnienia podatkowego z tytułu inwestycji w całym kraju, a nie jak to było poprzednio, tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Niewątpliwie, jest to zmiana na plus. Zatem, inwestując tylko 200 tys. zł, można otrzymać aż 140 tys. zł zwolnienia podatkowego. Jednak, z drugiej strony wprowadzono szereg restrykcji niezwiązanych tylko z wielkością inwestycji, ale również z kryteriami społecznymi oraz politycznymi. Ocenę tej zmiany pozostawiam Czytelnikom.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 10/2018