Branża

IKEA ogłasza przełom w działaniach na rzecz klimatu

IKEA na rzecz klimatu

IKEA ogłasza przełom w działaniach na rzecz klimatu

IKEA zaprezentowała pierwszy w historii przewodnik dotyczący pomiaru zanieczyszczenia powietrza w łańcuchach wartości. Dzięki niemu przedsiębiorstwa są w stanie zmierzyć swój wpływ na środowisko i podjąć działania mające na celu jego zminimalizowanie lub wyeliminowanie.

Prezentacja przewodnika odbyła się podczas Dnia Nauki na COP27. Publikacja została opracowana we współpracy z Stockholm Environment Institute (SEI) oraz Climate & Clean Air Coalition (CCAC). Korzystając z wytycznych, IKEA wyznaczyła poziom odniesienia i zachęca inne firmy do przyłączenia się do Sojuszu na rzecz Czystego Powietrza.

IKEA prezentuje przełomowe rozwiązanie

To pierwszy taki przewodnik, dzięki któremu wszystkie przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić inwentaryzację emisji zanieczyszczeń powietrza w swoich łańcuchach wartości. Umożliwia to wspólne działania w zakresie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza. Przewodnik – A Practical Guide For Business: Air Pollutant Emission Assessment – wykorzystuje dane, które przedsiębiorstwa już wykorzystują do zgłaszania swoich emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć swój wpływ na zanieczyszczenie powietrza, co otwiera nowe drogi do przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

Od momentu powstania Sojuszu na rzecz Czystego Powietrza na COP26, IKEA pilotuje standard wraz z dziewięcioma innymi członkami założycielami. Oznacza to, że IKEA może mierzyć zanieczyszczenie powietrza generowane przez zużycie energii, transport, materiały, rolnictwo i gospodarkę odpadami. Wytyczne są dostępne dla wszystkich firm.

Świat z czystym powietrzem priorytetem IKEA

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie wielu ludzi na całym świecie. Dzięki wytycznym dotyczącym zanieczyszczenia powietrza my, jako przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zmierzyć nasz wpływ i podjąć działania mające na celu jego zminimalizowanie lub wyeliminowanie. Mamy nadzieję, że wiele innych firm dołączy do nas i wspólnie przyczyni się do walki o czyste powietrze i zdrowie – mówi Andreas Rangel Ahrens, kierownik ds. klimatu, Inter IKEA Group.

Każdego roku ponad 2,4 miliarda ludzi jest narażonych na niebezpieczny poziom zanieczyszczeń powietrza, a ostatnie badania pokazują, że nawet niewielkie poziomy zanieczyszczeń powietrza szkodzą naszemu zdrowiu. To, że powietrze, którym oddychamy jest czyste, nie jest niczym oczywistym, dlatego wkład w świat z czystym powietrzem jest dla IKEA wysokim priorytetem.

Cel: zrównoważony rozwój

IKEA jest zdeterminowana do przekonywania, jak ważne jest mierzenie emisji zanieczyszczeń powietrza w łańcuchu wartości. Korzystanie z wytycznych umożliwi ustalenie poziomu bazowego dla emisji zanieczyszczeń powietrza, a wynik zostanie przedstawiony w rocznym raporcie zrównoważonego rozwoju IKEA.

Już dziś IKEA jest zaangażowana w poprawę jakości powietrza i stałe zmniejszanie ilości zanieczyszczeń powietrza generowanych w łańcuchu wartości IKEA poprzez:

  • Dążenie do tego, by do roku FY25 dostawy do domów były realizowane wyłącznie przez pojazdy elektryczne i inne o zerowej emisji, co ma zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza na obszarach zaludnionych.
  • IKEA zobowiązała się do stosowania pojazdów ciężarowych o zerowej emisji.
  • Wycofanie paliw opartych na węglu i olejach kopalnych, używanych do produkcji produktów IKEA najpóźniej do FY25.
  • Inwestowanie w nowe, czystsze technologie, by generować energię elektryczną i ciepło na miejscu z odpadów drzewnych.
  • Zwiększanie liczby opcji roślinnych w asortymencie żywnościowym oraz stosowanych praktyk zarządzania, zmniejszających zanieczyszczenie powietrza generowane przez rolnictwo.
  • Dążenie do tego, by do roku FY25 zużywać wyłącznie 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na rynkach detalicznych IKEA i w 10 krajach będących największymi dostawcami.
  • Kupowanie wyłącznie paliw o zerowej emisji dla żeglugi oceanicznej do FY40.
  • Inicjatywa Better Air Now, której celem jest przekształcenie słomy ryżowej –  tradycyjnie spalanej pozostałości po zbiorach ryżu, która w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza –  w nowy, odnawialny materiał dla IKEA.

IKEA jest członkiem-założycielem Sojuszu na rzecz Czystego Powietrza Światowego Forum Ekonomicznego, zainicjowanego podczas COP26. Firmy należące do sojuszu będą korzystać z wytycznych, by ustalić poziom bazowy i cele dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Jako liderzy chcą też zwiększać świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza i wspierać innowacje w technologiach, które przyczyniają się do uzyskania czystego powietrza.