Branża

Go to Brand, czyli polskie meble za granicą

Firmy meblarskie dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu Go to Brand mogą sfinansować m.in. swój udział w targach IMM w Kolonii.

Go to Brand, czyli polskie meble za granicą

W unijnej perspektywie dla Polski na lata 2014-2020 branża meblarska uznana została m.in. za jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co wiąże się z pieniędzmi na badania i rozwój. Jest też sektorem, któremu wsparcie z funduszy europejskich pomóc może w rozwoju firmy poprzez eksport. Temu służy konkurs Go to Brand realizowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem Go to Brand (3.3.3 POIR) jest wsparcie promocji marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Pomoc ta, kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród branż określonych jako wysoko konkurencyjne i innowacyjne, które mogą sięgać po fundusze w ramach Go to Brand, znalazły się także meble.

Cztery konkursy w ramach Go to Brand

Dotychczas w ramach Go to Brand przeprowadzono cztery konkursy: dwa w 2016 r., jeden w 2017 r. i jeden w 2018 r. Meble mogły stanąć do konkursu już od pierwszego naboru, jako jeden z siedmiu branżowych programów promocji – obok branż IT/ICT, jachty i łodzie, kosmetyki, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne i sprzęt medyczny. Również w 2016 r. zorganizowany został specjalnie przygotowany konkurs skierowany do przedsiębiorców, którzy chcieli uczestniczyć w dwóch programach promocji o charakterze ogólnym. Wiązały się one z udziałem  Polski w targach Hannover Messe i Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie.

W konkursach przeprowadzonych w 2017 r. i w 2018 r., przedsiębiorcy mogli realizować projekty w ramach dwunastu branżowych programów promocji i pięciu programów promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych. Do branż wspieranych w konkursie w 2016 r. dołączyły branże: biotechnologii i farmaceutyków, budowy i wykańczania budowli, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń oraz mody polskiej. Programy ogólne były zaś skierowane na rynki Algierii, Indii, Iranu, Meksyku i Wietnamu.

Na co wydać fundusze z Go to Brand?

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych dla danej firmy, objętych wsparciem finansowym w ramach Go to Brand, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Działania, na które należy wydać te pieniądze to m.in. uczestnictwo we wskazanych wydarzeniach targowych (dla branży meblarskiej były lub wciąż są to np. targi IMM w Kolonii, „Ambiente” we Frankfurcie, „iSaloni” w Mediolanie czy „Orgatec” w Kolonii), organizację misji gospodarczej do wybranego kraju czy zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne. Generalnie swoje działania promocyjne skierowane  na wskazane rynki można finansować w zakresie m.in.:

  • wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach,
  • przeprowadzania szkoleń związanych z umiędzynarodowieniem,
  • kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach,
  • rezerwacji miejsc wystawowych,
  • zakupu reklamy w mediach targowych,
  • organizacji wystaw i pokazów mających na celu promocję marki,
  • prowadzonych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych.

Łączne statystyki Go to Brand

Do tej pory przedsiębiorcy złożyli łącznie 1999 wniosków o wsparcie w ramach Go to Brand, a do dofinansowania zostało wybranych 935 projektów. Pierwszy konkurs w 2016 r., przy siedmiu branżowych programach promocji zamknął się liczbą 502 złożonych wniosków. Najwięcej projektów zostało zgłoszonych w konkursie trzecim w 2017 r., bo aż 778. Przy tej samej liczbie programów promocji w konkursie z 2018 r. złożonych zostało 666 wniosków.

W umowach zawartych z przedsiębiorcami, PARP zadeklarowała wsparcie dla projektów w łącznej kwocie 281,5 mln zł. Rozpoczął się już proces podpisywania umów z przedsiębiorcami, których projekty zostały wybrane w konkursie w 2018 r. i spodziewamy się, że do końca roku wysokość wsparcia dla firm wzrośnie o dodatkowe 150 mln zł – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Środki, które dotychczas przekazane zostały do przedsiębiorców w formie zaliczek i refundacji związanych z realizowanymi projektami to kwota blisko 90 mln zł.

Co w najbliższym czasie?

Tegoroczny nabór w konkursie Go to Brand zakończył się 8 maja, konkurs rozstrzygnięto 16 sierpnia, a od września trwa proces podpisywania umów. PARP zamierza podpisać wszystkie umowy do końca 2018 r. Czy planowane są kolejne nabory?

Kiedy i ile naborów zostanie jeszcze ogłoszonych w ramach Go to Brand zależy od tego, kiedy i w jakim kształcie zostaną opracowane branżowe programy promocji, które umożliwią przedsiębiorcom aplikowanie. Działanie to jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – tłumaczy Mariola Misztak-Kowalska. Jak mówi, za wcześnie jest także na komentarz odnośnie efektów realizacji poszczególnych projektów.

TEKST: Marta Borowska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 11/2018