Branża

Firmy meblarskie nie ubezpieczają majątku

Paweł Krak, dyrektor Biura Produktów Klientów Korporacyjnych w Warcie.

Firmy meblarskie nie ubezpieczają majątku

Paweł Krak, dyrektor Biura Produktów Klientów Korporacyjnych w Warcie, o ubezpieczeniach w branży meblarskiej i powodach, dla których wiele firm meblarskich nie ubezpiecza majątku.

Czy wśród Państwa klientów są firmy produkujące meble (mówimy oczywiście o ubezpieczeniach majątku, czyli fabryk, maszyn itp.)?

W gronie naszych klientów znajdują się również przedsiębiorstwa związane z branżą drzewną. Głównie są to firmy produkujące meble, sklejkę, gotowe parkiety podłogowe czy tartaki.

Jak duży odsetek wśród Państwa klientów stanowią firmy meblarskie?

Nasza strategia zakłada budowanie zrównoważonego portfela ubezpieczeń majątkowych i dywersyfikacji ubezpieczonych branż. Udział branży meblarskiej w naszym portfelu jest bardzo istotny.

Co najczęściej jest przedmiotem ubezpieczenia jeśli chodzi o firmy meblarskie?

Zakłady meblarskie, podobnie jak firmy z innych branż, ubezpieczają najczęściej cały majątek firmy: od środków trwałych, czyli budynków, budowli, przez maszyny, urządzenia, aż po nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, mienie pracowników, gotówkę. Dużo zależy od potrzeb, które klient określa na etapie analizy przeprowadzanej przez naszych pośredników.

W zależności od oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej, jako Warta możemy zaoferować klientowi szeroki zakres ochrony poprzez zakup innych ubezpieczeń nie tylko dotyczących ochrony majątku. Często oferujmy klientowi ubezpieczenie utraty zysku (z ang. Business Interruption) powstałej w wyniku szkody majątkowej. Możemy zaoferować naszym klientom również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, ubezpieczenie od szkód elektrycznych.

Oferta Warty obejmuje również ubezpieczenia innego rodzaju dla tego typu firm, jak na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności czy ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek (D&O).

Jaka jest przeciętna wartość ubezpieczanego majątku przez firmy meblarskie?

Wartość polisy zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W ubezpieczeniach korporacyjnych minimalna suma ubezpieczenia to ok. 20 mln zł, ale ubezpieczamy również majątek firm wart setki milionów złotych.

Jaka jest przeciętna wysokość składki w związku z ubezpieczeniem? Jak liczona jest wysokość składki? Co bierze się pod uwagę wyliczając składkę?

Składka jest pochodną wielu parametrów: sumy ubezpieczenia, historii dotychczasowych ubezpieczeń, zabezpieczenia technicznego danego majątku, oceny ryzyka dokonanej często przez inżynierów zatrudnionych przez Wartę. Ważny jest oczywiście zakres oczekiwanego ubezpieczenia. Składki roczne zaczynają się od ok. kilkunastu tysięcy złotych.

Jak dużo firm meblarskich – według Państwa rozeznania – nie wykupuje ubezpieczenia dla swego majątku? Dlaczego?

Chociaż Polska jest jednym z największych producentów mebli na świecie, to nadal wiele firm nie decyduje się na ubezpieczenie swojego majątku. Powody mogą różne. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej chodzi o niewystarczającą świadomość ubezpieczeniową. Taka sytuacja może być wręcz traktowana jako uchybienie kadry menedżerskiej, która może skutkować odpowiedzialnością wobec spółki w kontekście Kodeksu Spółek Handlowych.

ZOBACZ TAKŻE: Pożary w fabrykach mebli: branża ryzyka?

Do innych kluczowych powodów możemy zaliczyć brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych w firmie lub brak jakiejkolwiek woli współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, co utrudnia przygotowanie dobrej oferty polisy. Istnieje również myślenie, że „skoro jeszcze nie mieliśmy szkody w firmie, to ona się już nie pojawi”. Ostatnie pożary w różnych branżach pokazują, że takie myślenie może być złudne, gdyż takie sytuacje dotykają zarówno chłodni, jak i producentów wyrobów metalowych.

Czy branża meblarska uważana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe – a z takimi opiniami spotykałem się – ze branżę „podwyższonego ryzyka”? Dlaczego?

Wiele zakładów ubezpieczeń widzi w tej branży podwyższony poziom ryzyka. Każdy zakład stosuje swoją nomenklaturę w tym zakresie. Podwyższone ryzyko wynika, przede wszystkim, z procesów technologicznych, jakie mają miejsce w zakładkach meblarskich, statystyk szkodowych nie tylko z rynku krajowego, ale również z rynków reasekuracyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: Marek Hryniewicki

Wywiad opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 2/2020