Branża

Ergonomia stanowiska pracy a ergonomia środowiska pracy

Aleksandra Krawsz, marketing & PR manager w firmie Kinnarps Polska.

Ergonomia stanowiska pracy a ergonomia środowiska pracy

Aleksandra Krawsz, marketing & PR manager w firmie Kinnarps Polska, o najważniejszych czynnikach jeśli chodzi o aranżację biur i wyposażenie stanowisk pracy.

Według mnie nie można mówić o ergonomii stanowiska pracy w oderwaniu od całego środowiska pracy i indywidualnych potrzeb użytkowników. Mówiąc najogólniej – ergonomicznie zaprojektowane stanowisko pracy to takie, które adaptuje się do warunków różnych środowisk pracy i do potrzeb różnych użytkowników, co postaram się uzasadnić, powołując się na wyniki niedawnych badań.

W raporcie pt. „Nie bój się Actvity-Based Working”, który Kinnarps opublikował wspólnie z firmami Hays i Skanska, można znaleźć dane z badań na temat czynników postrzeganych przez pracowników jako najważniejsze, gdy chodzi o aranżację biur i wyposażenie stanowisk pracy. I tak w badaniu firmy Hays „Nadgodziny, 2016” aż 51% respondentów wskazuje na złą akustykę jako główną niedogodność w pracy. Wiadomo, że hałas męczy i kradnie uwagę, ale w dobie permanentnej dystrakcji, inaczej tzw. stałej niepełnej uwagi, jego wpływ na efektywność jest jeszcze silniej odczuwalny.

Kolejne miejsca na liście niedogodności zajmują: niewłaściwa klimatyzacja (42%) i niewłaściwe oświetlenie (34%). Co ciekawe, również 34% respondentów wskazuje brak możliwości wyboru miejsca pracy, a 32% – niewystarczającą dostępność przestrzeni, czyli czynniki związane bezpośrednio z organizacją powierzchni i aranżacją biura. W świetle tych danych widać, że nie jest możliwe scharakteryzowanie ergonomicznie zaprojektowanego stanowiska pracy w oderwaniu od jego otoczenia, czyli całego środowiska pracy?

W innym badaniu (JLL i Skanska − BPO i Centra Usług Wspólnych, „Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy, 2015”), również cytowanym w raporcie „Nie bój się Activity-Based Working”, na pytanie o kluczowe dla pracowników aspekty miejsca pracy, respondenci wymieniali kolejno: 90% – komfortowe miejsce pracy, 81% – wydajną klimatyzację, 78% – możliwość pracy w skupieniu w osobnym pomieszczeniu, 75% – lokalizację biura, 72% – zieleń w biurze, 66% – strefy relaksu, miejsca spotkań i pracy kreatywnej, 62% – otoczenie budynku, 19% – pokój z konsolą do gier. Najciekawsze z punktu widzenia ergonomii środowiska pracy są odpowiedzi, które dotyczą komfortowego miejsca pracy (90%), możliwości pracy w skupieniu w osobnym pomieszczeniu (78%) oraz dostępności stref relaksu, miejsc spotkań i pracy kreatywnej (66%). Kolejny raz znajdujemy potwierdzenie, że w ocenie użytkowników biuro stanowi całość, w której  miejsce pracy jest jednym z elementów.

ZOBACZ TAKŻE: Ergonomia w pracy to podstawa

W badaniu pt. „Jak Polacy lubią pracować”, przeprowadzonym w styczniu br. przez Kantar TNS Polska na zlecenie Brain Embassy, w którym pytano o zwyczaje i preferencje w pracy, najistotniejsze dla badanych okazały się; atmosfera pracy, właściwe warunki pracy i wygodny dojazd do biura. Natomiast wśród najmniej ważnych aspektów znalazły się: prestiż budynku, lokalizacja w pobliżu przedszkoli/szkoły oraz dostęp do stołu pingpongowego czy konsoli gier, co stanowi potwierdzenie wyników cytowanych wcześniej badań.

Ponad połowa respondentów chciałaby zmienić swoje biuro – w grupie wiekowej 25-40 lat ten odsetek wynosi 64%, z czego można wnioskować, że duża część nie jest zadowolona z warunków, jakie ich środowisko pracy oferuje. Aż 77% osób chciałoby mieć swoje stałe uporządkowane biurko do pracy, laptop, lampkę i ergonomiczne krzesło. Im młodsi respondenci, tym częstsze wskazanie potrzeby wygodnego fotela z podnóżkiem. Co ciekawe, z grupy wiekowej 25-30 lat wybrało tę odpowiedź 23% respondentów, natomiast z grupy powyżej 51 lat – tylko 11%. Pracujący przeważnie w domu, częściej niż pozostali wskazywali na wygodny fotel, natomiast spędzający większość czasu w biurze, częściej niż pozostali wybrali uporządkowane biurko.

Z tego pobieżnego przeglądu przytoczonych badań można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, trudno scharakteryzować ergonomię stanowiska pracy z pominięciem kontekstu całego biura. Po drugie, z odpowiedzi użytkowników wyraźnie widać, że oceniają oni warunki pracy całościowo, dostrzegając znaczenie i wpływ zarówno wielu elementów fizycznych, takich jak komfort akustyczny, termiczny, oświetlenie, sposób organizacji przestrzeni oraz wyposażenie i umeblowanie biura, jak i czynników psychicznych, takich jak atmosfera pracy, a także społecznych, jak otoczenie samego biura lub jego dostępność komunikacyjna.

Wreszcie po trzecie, pytanie o cechy ergonomicznego stanowiska pracy trzeba rozpatrywać z perspektywy indywidualnego użytkownika, jego wieku, budowy i dyspozycji psychofizycznej, temperamentu, samopoczucia, nastroju, a nawet świadomości praw gwarantowanych w tym zakresie przez prawo, co ujawniło się w badaniu pt. „Jak Polacy lubią pracować”.