Branża

BaltSe@nioR – z myślą o seniorach

Dr Beata Fabisiak, koordynator projektu BaltSe@nioR 2.0, Katedra Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

BaltSe@nioR – z myślą o seniorach

O BaltSe@nioR mówi dr Beata Fabisiak, koordynator projektu BaltSe@nioR 2.0, Katedra Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Proces starzenia się społeczeństwa nie tylko polskiego, ale i innych państw Unii Europejskiej jest bez wątpienia jednym z czynników wyraźnie wpływających na kształtowanie się trendów mijającej dekady. Wiele państw UE nigdy wcześniej nie miało do czynienia z tak dużą zmianą w strukturze wiekowej społeczeństwa.

W 2010 r. w Europie mieszkało 87,5 mln osób w wieku 65+ (co stanowiło 18% populacji), w 2019 r. liczba seniorów przekroczyła natomiast 101,7 mln (19,8%). Prognozy EUROSTAT wskazują, że odsetek osób starszych w europejskim społeczeństwie nadal będzie wzrastać i w 2030 r. osiągnie 24%.  Trend ten obserwowany jest również poza Europą – szacuje się, że do 2050 r. 2 mld ludzi na świecie będzie miało ponad 60 lat.

Jest to ogromne ekonomiczne i społeczne wyzwanie, jednak dla przedsiębiorstw meblarskich stanowi niezwykłą szansę, której po prostu nie można nie wykorzystać. Jeśli przeanalizujemy listę 25 państw na świecie, które posiadają w swoich społeczeństwach największy odsetek osób w wieku 65+ to zauważymy, że 24 z tych 25 państw jest zlokalizowanych w Europie. Stwarza to dla naszych firm olbrzymi rynek zbytu, tym bardziej, że luka na rynku mebli dostosowanych do potrzeb seniorów jest bardzo duża.

Potwierdzają to choćby badania wykonane w ramach projektu BaltSe@nioR, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Wynika z nich, że ponad 35% osób w wieku 65-75 lat i aż 65% osób w wieku 76+ posiada meble niedostosowane do swoich potrzeb. Jednakże tylko 4% polskich firm ma w swojej ofercie produkty stworzone z myślą o seniorach, podczas gdy wśród firm niemieckich, będących respondentami naszych badań wskaźnik ten wynosi 25%.

Pamiętać należy, iż meble projektowane dla seniorów powinny być tworzone zgodnie z zasadami projektowania inkluzywnego, a więc powinny być funkcjonalne i bezpieczne dla jak największej grupy użytkowników. Dla przedsiębiorstw, które uwzględnią ten trend w przygotowywaniu nowych produktów oznacza to jeszcze większą grupę potencjalnych klientów.

Wobec obserwowanych zmian demograficznych ewoluować musi również przestrzeń publiczna, np. teatry, biblioteki, hotele, restauracje, parki czy domy seniorów. Otwiera to przed producentami mebli nowe możliwości. Bycie przygotowanym na te zmiany jest więc kluczowe zarówno dla prywatnych, jak i publicznych podmiotów. Zauważenie konsumenta – seniora, tak w przestrzeni gospodarstwa domowego, jak i w przestrzeni publicznej będzie stanowiło jeden z ważniejszych elementów budowy strategii rozwoju na przyszłość.

Czytaj więcej w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8/2020