Podziel się:

Prognozy dla branży meblarskiej

28-07-2020
Do schowka
Przemysł meblarski został mocno dotknięty przez pandemię. Jak wygląda kondycja polskiego meblarstwa dzisiaj i jakie scenariusze dla branży są obecnie rozważane?

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zwraca uwagę na to, że szybsze, niż pierwotnie planowano, otwarcie handlu pomogło ograniczyć skalę spadków. Pewną nadzieję dla branży stanowi również rezygnacja z wyjazdów urlopowych mieszkańców Europy czy tania złotówka. Dużą rolę w poprawie sytuacji odegra też ekspansja na nowe rynki – zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. 

 

Zgodnie z danymi Monitora Sektorowego (DAE PKO BP) z 15 maja br., w przededniu kryzysu wyniki firm meblarskich były dobre. W czwartym kwartale ub.r. przychody firm średnich i dużych były o 6,2% wyższe rok do roku, a stopa zysku netto wyniosła 4,9%, co oznacza wzrost o 1,1% rok do roku

 

Polska branża meblarska to światowy lider w dziedzinie produkcji mebli. Według ostatnich dostępnych danych w roku 2019 zajmowaliśmy 6. miejsce na świecie pod względem wartości wyprodukowanych mebli, a także 2. miejsce na świecie (1. miejsce w Europie) pod względem wyeksportowanych mebli. Na tak wysoką pozycję naszego sektora pracuje codziennie ponad 29 000 przedsiębiorstw meblarskich, gdzie pracę znajduje blisko 200 000 osób – powiedział Michał Strzelecki, dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – Co ważne, w roku 2019 branża meblarska w Polsce wyprodukowała meble za ponad 50 mld złotych, z czego około 90% z nich trafiło na eksport. Polska branża meblarska posiada także ogromny wpływ na polskie PKB, z udziałem blisko 2,3% w roku 2019. Jednocześnie polskie meble generują ponad 36 mld zł dodatniego salda w handlu zagranicznym – dodał. Niestety sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać w marcu br.

 

Pandemia i jego skutki

 

W związku z restrykcjami wprowadzonymi w wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i praktycznie na całym świecie sytuacja w polskiej branży meblarskiej stała się dramatyczna z dnia na dzień. Zamknięcie możliwości handlu i zalecenia pozostania w domach spowodowały, że 16 i 17 marca wydarzyło się „trzęsienie ziemi”, które zatrzymało polską lokomotywę eksportową – powiedział Michał Strzelecki. Skala utraty obrotów w okresie marzec-maj szacowana jest na 4 mld zł. Z kolei przeciętne zatrudnienie luty-kwiecień zostało ograniczone ze 164 do 153 tys. etatów – głównie poprzez ograniczanie czasu pracy, jednak około 4 tys. osób trwale straciło pracę. Powodem kryzysu w branży meblarskiej jest brak popytu wynikający z zakazu handlu, zaleceń pozostania w domach oraz nagłego spadku wskaźników ufności konsumenckiej.

 

Początkowo eksperci oceniali, że spadek obrotów branży meblarskiej w br. może wynieść nawet 17 mld złotych, czyli około 35% mniej w stosunku do ub.r. Skalę spadków pomogło jednak ograniczyć szybsze otwarcie handlu. Kolejny, niespodziewany i pozytywny impuls przyniósł boom remontowy, którego pojawienie się przypisuje się rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych dużej grupy Europejczyków. Niepewność, jak będzie się rozwijać sytuacja z koronawirusem jesienią, wciąż przekłada się na bardzo trudną sytuację na rynku pracy. – W wyniku negatywnych skutków, jakie niesie za sobą drastyczne ograniczenie sfery produkcyjnej i handlowej, pracę w tym roku straciło ponad 7 tysięcy osób – ocenił Michał Strzelecki.

 

Niewątpliwie koronawirus znacznie pogorszył kondycję polskiej i światowej branży meblarskiej. Sytuacja jest poważna i zdajemy sobie sprawę, że powrót do normalności potrwa jeszcze długo, jednak pomimo to udało nam się przetrwać najtrudniejszy okres. Jak wiemy, wciąż w przypadku wielu firm sytuacja jest wręcz dramatyczna. Przez lata w Polsce mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami kryzysowymi, ale takiej skali i tego rodzaju załamania w naszej historii jeszcze nigdy nie było. Głównym problemem jest zatrzymanie popytu dotyczące zarówno rynku krajowego, jak i eksportowego – zauważył Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.  Trudno też powiedzieć, kiedy i w jakim stopniu sytuacja wróci do stanu sprzed pandemii. – Całości dopełnia nadal duża niepewność panująca na rynku w zakresie przyszłych zachowań klientów w kontekście mebli. Musimy bowiem pamiętać, iż nie są one produktem tak zwanego pierwszego wyboru i dzisiaj nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, kiedy i czy w ogóle klienci wrócą do wielkości zakupów realizowanych przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 – powiedział Michał Strzelecki.

 

Rozwój sytuacji

 

B+R Studio Tomasz Wiktorski we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło od drugiej połowy marca br. 6 fal badania (25 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 15 maja, 1 czerwca, 26 czerwca) monitorującego sytuację wśród firm branży meblarskiej. Po dramatycznych tygodniach spadków zamówień sytuacja przestała się pogarszać i pojawiły się oznaki odbicia. Duży wpływ na poprawę ocen miały, po pierwsze, powracające zamówienia, a po drugie, wdrożone rozwiązania tarcz antykryzysowych. Odsetek ocen „dobrych” dla tarczy wzrósł z 3% do 48%, a ocen „słabych” spadł z 40% do 19%. Grono oceniających rozwiązania „przeciętnie” zmniejszyło się z poziomu około 55% do 24%. Jeśli chodzi o poziom deklarowanych przychodów rok do roku, to według GUS osiągnął on 85% w marcu, 50% w kwietniu, 70% w maju i 118% w czerwcu.

 

Na horyzoncie widać już jednak pewne ożywienie branży, co zauważył Krzysztof Zimny, zastępca dyrektora w firmie Benix: W marcu i kwietniu odnotowaliśmy bardzo duży spadek zamówień. Można pokusić się o stwierdzenie, że w najtrudniejszych dniach tych miesięcy nasza firma pracowała na poziomie ok. 50% nominalnych wartości produkcyjnych. Początek maja również nie zapowiadał się „różowo”. Sytuacja diametralnie zmieniła się ok. połowy maja br. Zamówienia od naszych klientów zaczęły spływać lawinowo i do takiego poziomu, że decyzją Zarządu od 1 czerwca 2020 r. przywróciliśmy pełnowymiarowy wymiar czasu pracy naszym pracownikom – od 14 kwietnia pracowaliśmy w wymiarze 80%. W kryzysie ciągle pozostają firmy z sektora HoReCa.

 

Prognozy i szanse

 

Kiedy sytuacja branży meblarskiej może wrócić do „normy”? Patrząc na nastroje panujące obecnie w branży meblarskiej, a także na pierwsze dane spływające z rynku, można oszacować, że powrót branży meblarskiej do obrotów na poziomie około 50 mld zł rocznie może trwać około 1,5 roku. To wszystko jest jeszcze uzależnione od tego, czy i jak będą reagowały poszczególne państwa w przypadku kolejnych fal epidemii – ocenił Michał Strzelecki. W podobnym tonie wypowiedział się też Jan Szynaka: Obecnie jest zbyt wcześnie, aby oszacować długoterminowy wpływ koronawirusa zarówno na branżę meblarską, jak i inne sektory krajowej i światowej gospodarki. Miejmy nadzieję, że możliwie szybko wszystko wróci do normy i wtedy będziemy mogli przyjrzeć się dokładnie konkretnym liczbom i poddać je analizie.

 

W dłuższej perspektywie po instrumentach płynnościowych branży potrzebne są te pobudzające popyt zarówno krajowy, jak i zagraniczny. Przykładowo można wymienić stawkę preferencyjną VAT na meble (8%) czy konsumencką ulgę podatkową (np. remontową). Rekomendacje dla rządu odnośnie do tego, jak wspomóc rynek, po to by złagodzić gospodarcze skutki pandemii oraz wspomóc polskie firmy meblarskie, zaprezentowała zresztą OIGPM. Ważne miejsce w tym obszarze zajęły propozycje działań międzynarodowych. Szczególne korzyści mogłaby przynieść ekspansja za oceanem. W kontekście oczekiwanego przez analityków ograniczenia popytu w perspektywie kilkunastu nadchodzących miesięcy wejście na nowe rynki może uratować wiele firm. Rynek amerykański ma w tym kontekście największy potencjał. W dłuższej perspektywie jestem przekonany, że polscy meblarze wciąż będą zdolni do zwiększania swoich obrotów, ponieważ mamy szereg fundamentalnych atutów, takich jak dostęp do surowca, zainstalowane moce produkcji komponentów meblarskich, wysoką kulturę techniczną i korzystną lokalizację – podkreślił Tomasz Wiktorski z B+R Studio.

 

Duże szanse dla polskich firm meblarskich w Stanach Zjednoczonych widzi też Jeff Holmes, amerykański specjalista w obszarze międzynarodowego rynku meblarskiego: Kiedy Ameryka ponownie się otworzy, rynek zostanie wręcz zalany przez stłumiony popyt. Sprzedaż mebli w USA jest napędzana przez rynek mieszkaniowy, a ten nadal trzyma się mocno. W związku z tym mamy teraz idealny czas na to, aby inteligentni i przedsiębiorczy polscy producenci „załapali się” na falę rosnącego ożywienia gospodarczego. Potencjalne korzyści zależą od dobrego planu i jego wdrożenia. A różnorodne kanały dystrybucji mebli w USA zapewniają mnóstwo możliwości.

 

Jeśli chcemy widzieć wzrosty branży meblarskiej, takie jak kilka lat temu, to znaczy ponad 10% rocznie, to kierunek rozwoju jest jeden: USA – podsumował Tomasz Wiktorski.

 

W tym kontekście duże nadzieje można wiązać z projektem OIGPM, realizowanym przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, który polega na wspólnym udziale rodzimych producentów w największych targach branży meblarskiej w USA – High Point Market (High Point, Karolina Północna). Skąd ten wybór? Miejski kompleks targowo-wystawienniczy w High Point może poszczycić się ponad 100-letnią tradycją handlu meblami w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku gromadzi profesjonalistów, designerów, architektów wnętrz i handlowców ze wschodniego wybrzeża USA. High Point odróżnia się od ośrodków targowych w Europie tym, że wystawy są rozmieszczone w niemal 160 obiektach na terenie całego miasta (łączna powierzchnia wystawiennicza wynosi ponad 1,1 mln m2), a miasto żyje głównie z organizowanych dwa razy do roku wystaw poświęconych branży meblarskiej. Udział w tych targach ma ogromny potencjał biznesowy, ponieważ wydarzenie jest obowiązkową pozycją w kalendarzu osób decydujących o wprowadzaniu mebli do sprzedaży w amerykańskich sieciach handlowych.

 

W projekcie weźmie udział 7 polskich marek: Benix, Black Red White, Gala Collezione, Raw, Szynaka Meble, Vzór i Zieta Studio. Najbliższa edycja targów High Point odbędzie się w dniach 13-21 października br.

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Prognozy dla branży meblarskiej
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zwraca uwagę na to, że szybsze, niż pierwotnie planowano, otwarcie handlu pomogło ograniczyć skalę spadków. Pewną nadzieję dla branży stanowi również rezygnacja z wyjazdów urlopowych mieszkańców...
 • Coraz lepsze wieści z branży
  Według B+R Studio: Analizy rynku meblarskiego , do maja informacje płynące bezpośrednio od firm meblarskich i oficjalne dane statystyczne nie napawały optymizmem. Jednak sytuacja od maja, czyli od momentu otwarcia handlu, zmienia się w tempie ekspresowym. Wszystko wskazuje na to, że zmienia...
 • Targowy restart w Chinach
  interzum guangzhou odbyło się z udziałem międzynarodowej publiczności, a cyfrowe narzędzia zapewniły kontakty biznesowe poza samymi targami - na całym świecie. Inauguracji pierwszego wydarzenia Koelnmesse od początku kryzysu związanego z koronawirusem towarzyszyły napięcie i duże...
 • Niższy import mebli do Polski
  Jak zauważa B+R Studio: Analizy Rynku Meblarskiego wartość importowanych do Polski mebli w okresie od stycznia do kwietnia br. wyniosła 824 mln euro wobec 940 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku (dynamika 0,88). To informacja przygotowana na podstawie oficjalnych danych...
 • Czy obawy o redukcję...
  Najnowsza, trzecia, fala badania „KoronaBilans MŚP”, przeprowadzonego przez IMAS na zalecenie Krajowego Rejestru Długów hamuje obawy o redukcję zatrudnienia. Z informacji „MŚP odmraża miejsca pracy”, przygotowanej w lipcu przez KRD, wynika, że poprawie sytuacji...
 • Rockowa aukcja charytatywna
  O Fundacji Autyzm Up usłyszeliśmy dzięki HOT16challenge2 w wykonaniu Szymka, jej podopiecznego. Chłopak zrobił to genialnie. Szczerze. Na wysokim poziomie muzycznym – mówi Joanna Markus, właścicielka BM Housing, wyłącznego dystrybutora marki Be Pure w Polsce. - Zresztą...
 • „Proposte” przesunięte na...
  Jak dotąd wiadomo tylko tyle, że tegoroczna edycja się nie odbędzie. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce. Dla przypomnienia, ze względu na pandemię w tym roku „Proposte” miało odbyć się w dniach 23-25 września. Te nowe daty zastąpiły pierwotnie ustalony...
 • Dobiega końca projekt...
  Projekt ma na celu zbadanie gotowości polskich firm do transformacji cyfrowej, ze specjalnym uwzględnieniem zmian w obszarze sprzedaży. To jedynie pierwsza część działań podjętych wspólnie przez organizatorów. Wnioski z projektu posłużą do stworzenia Programu Wsparcia dla...
 • Wypełnij ankietę - odbierz...
  To już kolejny rok, w którym redakcja miesięcznika „BIZNES.meble.pl” zaprasza czytelników do wypełnienia ankiety. Tegoroczne BADANIE CZYTELNICTWA MIESIĘCZNIKA „BIZNES.meble.pl” ORAZ PORTALU biznes.meble.pl trwa od 1 sierpnia do 30 września. Każdy, kto...
 • „Diament Meblarstwa”- ostatni...
  Pierwszy etap 15. odsłony prestiżowego konkursu „Diament Meblarstwa”, w którym promocyjny koszt zgłoszenia pierwszego produktu wynosi 990 zł + 23% VAT, nieuchronnie zbliża się do końca. Promocja potrwa tylko do 31 lipca br., ale produkty można będzie zgłaszać jeszcze...
 • Jan Szynaka Konsulem Honorowym...
  W ceremonii wzięli udział Jego Ekscelencja Władimir Czuszew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jan Hofmokl, Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości...
 • Projekt „Transformacja...
  Projekt ma na celu zbadanie gotowości polskich firm do transformacji cyfrowej, ze specjalnym uwzględnieniem zmian w obszarze sprzedaży. To jedynie pierwsza część działań podjętych wspólnie przez organizatorów. Wnioski z projektu posłużą do stworzenia Programu Wsparcia dla...

Inne artykuły

Aktualności
 • Wypełnij ankietę - odbierz prenumeratę
  To już kolejny rok, w którym redakcja miesięcznika „BIZNES.meble.pl” zaprasza czytelników do wypełnienia ankiety. Tegoroczne BADANIE CZYTELNICTWA MIESIĘCZNIKA „BIZNES.meble.pl” ORAZ PORTALU biznes.meble.pl trwa od 1 sierpnia do 30 września. Każdy, kto...
 • „Diament Meblarstwa″ - promocja do końca lipca
  Trwa pierwszy etap 15. odsłony prestiżowego konkursu „Diament Meblarstwa”, w którym promocyjny koszt zgłoszenia pierwszego produktu wynosi 990 zł + 23% VAT. Ta promocja potrwa tylko do 31 lipca br., ale produkty można będzie zgłaszać jeszcze do 12 października - w cenie...
 • Nowy termin Salone del Mobile w Szanghaju
  Jak poinformował Claudio Luti, prezes Salone del Mobile.Milano: Termin został jedynie przełożony, a kolejne kilka miesięcy zostanie poświęcone na prace nad ponownym uruchomieniem targów, mając świadomość, że, zarówno impreza, jak i firmy, będą się nadal rozwijać i...
 • Rockowa aukcja charytatywna
  O Fundacji Autyzm Up usłyszeliśmy dzięki HOT16challenge2 w wykonaniu Szymka, jej podopiecznego. Chłopak zrobił to genialnie. Szczerze. Na wysokim poziomie muzycznym – mówi Joanna Markus, właścicielka BM Housing, wyłącznego dystrybutora marki Be Pure w Polsce. - Zresztą...
 • OIGPM apeluje do wicepremier
  Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, w imieniu czołowych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z branży meblarskiej, wysłał do wicepremier, minister rozwoju, Jadwigi Emilewicz pismo, w którym zaapelował o wsparcie i pomoc w...
Nowości produktowe
 • Surteco - Rima - kwintesencja stylu i awangardy
  Jako wiodący na świecie dostawca kompleksowych powierzchni dekoracyjnych, opracowujemy doskonale skoordynowane produkty pod względem wzornictwa, koloru. Wszystko dla przestrzeni, w których chcemy żyć dzisiaj i w przyszłości. Fundamentalny jest dla nas każdy detal. Dlatego też, tak...
 • Galeria Heban - Rendez-Vous
  Blat stołu może być wykonany z marmuru lub ze szkła, a podstawa z metalowych prętów, osadzonych na obręczy. Od kwietnia br. produkty włoskiej marki Giopagani dostępne są w ofercie Galerii Heban.
 • HLT - Kwadrato B
  Osłona z czarnego tworzywa sztucznego w matowym wykończeniu przysłania bezpośrednie źródło światła, tworząc efekt delikatnego podświetlenia przestrzeni wewnątrz witryny.
 • Beckers - Regatta & Modern Loft
  Jadalnia w odcieniu „Modern Loft” zaskoczy oryginalnością i śmiałością, skutecznie przyciągając wzrok. Niebanalność wystroju podkreślą proste w formie, nowoczesne meble, takie jak drewniana ława z masywnymi, metalowymi nogami, a także dodatki w stylu loft, np. czarna...
 • IKEA - Omtänksam
  Dzięki współpracy z ekspertami od ergonomii, fizjoterapeutami oraz terapeutami zajęciowymi, projektanci mogli spojrzeć na produkty z różnych perspektyw oraz uczynić je jak najbardziej praktycznymi, przy zachowaniu estetycznych walorów

Artykuły podobne

 • Jan Szynaka Konsulem Honorowym Białorusi
  30 lipca br. w Ambasadzie Białorusi w Warszawie, Jan Szynaka, prezes Grupy Meblowej Szynaka oraz OIGPM, objął urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie.
 • Wypełnij ankietę - odbierz prenumeratę
  Redakcja miesięcznika „BIZNES.meble.pl” i portalu biznes.meble.pl zaprasza do wypełnienia ankiety - BADANIE CZYTELNICTWA. Nagroda to półroczna prenumerata miesięcznika „BIZNES.meble.pl”.
 • Rockowa aukcja charytatywna
  Kanapę „Rodeo”, ze Studia Ż Męskiego Grania 2020, z podpisami Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego, Darii Zawiałow, Igora Walaszka, Błażeja Króla, przekazano Fundacji Autyzm Up.
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!