Podziel się:

OIGPM: Podsumowanie roku 2011 i perspektywy na rok 2012

13-01-2012
Do schowka
Ogólna sytuacja w branży meblarskiej. Obecna sytuacja na rynku, wpływ kryzysu na wyniki branży meblarskiej w Polsce, perspektywy na rok 2012, sytuacja przedsiębiorstw, a także zatrudnienie w branży.
Rok 2011 się zakończył. Był to kolejny trudny rok dla polskiego meblarstwa. Polscy producenci musieli radzić sobie w warunkach kryzysu gospodarczego.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku wielkość produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej w roku 2011 osiągnie rekordową wartość. Szacujemy, że łącznie z firmami mikro zbliży się ona do 30 mld złotych, z czego eksport stanowić będzie około 27 mld złotych (około 90% produkcji sprzedanej). Pomimo tak rekordowych wyników sytuacja przedsiębiorstw jest jednak bardzo zróżnicowana.

Branża meblarska w Polsce jest wysoko konkurencyjna. Na rynku operuje aktywnie kilka tysięcy podmiotów – około 6 000 firm. Podmiotów, które zadeklarowały produkcję mebli jako główny przedmiot działalności jest łącznie ponad 23,5 tysiąca, w tym 21 tysięcy to mikro firmy. Jednak udział firm określanych jako duże i średnie w strukturze produkcji sprzedanej stanowi  od dłuższego czasu nadal blisko 80%. To właśnie te firmy decydują w głównej mierze o potencjale polskiego meblarstwa.
 
Rok 2012 nie przyniesie większych zmian w polskim meblarstwie. Kryzys światowy i pogłębiający się kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej będą nadal wpływać na dużą niepewność w działaniu polskich firm meblarskich. Naszym zdaniem niepewność ta uwidoczni się głównie poprzez dalsze ograniczanie inwestycji. Ponadto głównym czynnikiem kształtującym wskaźniki rentowności branży meblarskiej od wielu lat jest zmieniający się kurs złotówki. Obecnie jest on bardzo korzystny (branża nastawiona jest proeksportowo). Jak kursy walut będą się kształtowały w roku 2012 trudno jest dzisiaj przewidzieć.

W mijającym  roku pojawił się dodatkowy silny czynnik wpływający na wyniki branży ze strony rosnących cen surowców, którego wpływ w perspektywie najbliższych lat jest trudny do przewidzenia. Rosnące koszty wytwarzania (w tym koszty zakupu materiałów, półfabrykatów do produkcji mebli oraz koszty wynagrodzeń) wpływają negatywnie na rentowność branży meblarskiej i zmniejszają konkurencyjność cenową mebli na rynkach zagranicznych. Naszym zdaniem rok 2012 będzie jednak rokiem stabilizacji. Od przedsiębiorców wymagać się będzie umiejętności przewidywania, a także szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Powtórzenie wzrostów z roku 2011 będzie bardzo trudne do osiągnięcia – jednak naszym zdaniem ostatecznie rok 2012 powinien przynieść kilku procentowy wzrost w stosunku do roku 2011.

Zatrudnienie w polskiej branży meblarskiej od lat kształtuje się na poziomie ponad 120 000 osób wykazując w niektórych latach niewielkie tendencje do wzrostu lub nieznacznego spadku . Obecnie zatrudnienie w sektorze wynosi około 130 000 osób.

Eksport.
Wyniki eksportu, wpływ spowolnienia gospodarczego na rynkach światowych na eksport polskich mebli, perspektywy rozwoju sprzedaży eksportowej w roku 2012.

Meble to najważniejsza grupa produktów przemysłowych eksportowanych z Polski (jest to druga pod względem wartości grupa eksportowanych towarów z najkorzystniejszym saldem wymiany handlowej – około 18 mld złotych). Niewiele jest polskich produktów, które są tak rynkowe jak meble. Atrakcyjne wzornictwo mebli oraz „przyjazne” i dostosowane do szerokiego spektrum mieszkańców UE walory spowodowały, że polskie meble stały się międzynarodowym hitem eksportowym. Dzięki temu przemysł meblarski stał się jedną z najważniejszych części polskiej gospodarki.

Spowolnienie obserwowane na światowych rynkach ma i będzie miało niewątpliwie wpływ na rozwój polskiej branży meblarskiej. Oczywiście w czasie kryzysu klienci częściej sięgają po tańsze meble. Okazuje się jednak (na podstawie prognozowanych wyników za 2011 rok), że meble z Polski są ciągle konkurencyjne zarówno cenowo jak i jakościowo.
 
Sytuacja na rynku oraz kryzys w Unii Europejskiej najprawdopodobniej spowodują, że polscy producenci mebli zainteresują się mocniej nowymi, bardziej odległymi rynkami zbytu (np. USA, Brazylia, Meksyk). Z reguły Polska zajmuje pozycje w czwartej i piątej dziesiątce rankingu dostawców na te rynki. Niemniej warto zwrócić na te kraje uwagę zarówno ze względu na potencjał importowy, potencjał rozwojowy oraz wielkość rynków detalicznych. Oczywiście nie będą to od razu znaczące wzrosty sprzedaży na „dalekie” rynki zbytu jednak przewidujemy zwiększone zainteresowanie bardziej odległymi destynacjami. Jeśli spojrzymy na prognozowany eksport mebli w roku 2012 w kategoriach wartości to spodziewamy się dalszego nieznacznego wzrostu (kilku procentowego). W kategoriach masy eksportu najprawdopodobniej będziemy obserwować stabilizację sprzedaży.

Surowce i ich ceny.
Ceny surowców i ich wpływ na konkurencyjność oraz rentowność branży meblarskiej.

W 2011 roku pojawił się dodatkowo silny czynnik związany z dynamicznym wzrostem cen surowców do produkcji mebli, którego wpływ w perspektywie średnioterminowej jest trudny do przewidzenia. Przyczyną tego jest krytykowana od dłuższego czasu przez producentów mebli i płyt drewnopochodnych monopolistyczna polityka Lasów Państwowych, m.in. brak jawności w ogłaszanych przez nich przetargach, polityka ograniczania ilości surowca przeznaczonego na  przetargi co powoduje znaczący wzrost jego cen.

Na aukcjach internetowych (przetargach nieograniczonych) Lasów Państwowych, gdzie sprzedawane jest obecnie 45% masy surowca okrągłego w skali roku, ceny sięgały poziomu od 80 do 100% wyższego od cen wyjściowych. Chociaż drewno sprzedawane w ramach przetargów ograniczonych (55% masy surowca okrągłego) osiągało ceny zbliżone do cen z roku 2010 to jednak w efekcie przeciętna cena zakupu surowca okrągłego w LP wzrosła o około 45%. 

Ponieważ surowiec drzewny stanowi 50% wartości płyt drewnopochodnych, nie wyklucza się, że płyty mogą zdrożeć nawet od 20 do 30%. Ponadto materiały drewnopochodne w meblach wytwarzanych z materiałów płytowych sięgają wartościowo powyżej 60%, to aby utrzymać dotychczasową ich rentowność ceny mebli musiałyby zdrożeć od 15 do 20%. To samo dotyczy mebli wykonanych częściowo lub całkowicie z drewna litego gdzie wzrost cen winien być jeszcze wyższy a tego nie zaakceptuje żaden odbiorca mebli. Nie jest to jednak w praktyce możliwe. Oznaczać to więc będzie dalszy spadek i tak niskiej już rentowności produkcji mebli w Polsce.

Produkty branży meblarskiej oraz ich pozycja rynkowa.
Marże możliwe do uzyskania na rynku, sytuacja w poszczególnych segmentach produktowych branży meblarskiej.
 
Niestety pomimo ogromnego sukcesu jakie osiągnęła polska branża meblarska (w ujęciu globalnym więcej mebli eksportują na świecie jedynie Chińczycy, Włosi, Niemcy oraz Stany Zjednoczone) to jednak produktami przez nią wytwarzanymi są głównie produkty nisko marżowe. Polska specjalizuje się w produkcji mebli wykonanych z różnych materiałów m.in. z płyt drewnopochodnych i z drewna litego. Ponadto polscy producenci postrzegani są jako podwykonawcy, nie posiadający własnej marki, ugruntowanej na światowych rynkach. Dlatego też zdecydowaną cześć marży w sprzedaży polskich mebli realizują zachodnioeuropejskie sieci handlowe, a także grupy zakupowe i międzynarodowe koncerny zamawiające produkcję mebli w Polsce.

W roku 2012 OIGPM w konsorcjum z MTP rozpoczną realizacje 3-letniego projektu promocyjnego
, którego jednym z podstawowych celów będzie promocja polskiego meblarstwa . Będzie to ogromne przedsięwzięcie w interesie polskich producentów mebli
 
We wszystkich grupach towarowych (meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, meble kuchenne, meble drewniane stosowane w sypialniach oraz meble drewniane stosowane w pokojach stołowych i salonach) zanotowano pozytywną dynamikę wolumenu produkcji w 2011 roku co jest sytuacją niepowtarzalną od 2007 roku. W przypadku mebli przekształcalnych w miejsca do spania wzrost wynosi ponad 20%, w odniesieniu do mebli kuchennych ponad 7%, pozostałe (w tym meble drewniane stosowane w sypialniach, pokojach stołowych i salonach) rosną o około 3% rocznie.

OIGPM
Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Redukcja zatrudnienia w IKEA...
  IKEA Industry Wielbark to największa fabryka w Polsce produkująca meble z litego drewna sosnowego. W Wielbarku działa jeden z największych tartaków w Polsce, w 100% przecierający drewno pochodzące z lasów północno-wschodniej Polski. Redukcja zatrudnienia w fabryce koło...
 • Premier o wsparciu dla branży...
  Dzisiaj jest symboliczny dzień. Przekroczyliśmy 50 mld zł bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców – powiedział Prezes Rady Ministrów w trakcie czwartkowych odwiedzin w Furniko Concept Warszawa. Mateusz Morawiecki miał na myśli rządowe wsparcie z Tarczy Antykryzysowej i...
 • Spadki sprzedaży, wzrosty w...
  Według danych GUS w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub.r., kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o...
 • Współpraca i wymiana informacji...
  Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Janusz Władyczak, prezes KUKE, Konrad Klimek, prezes KUKE Finance, Tomasz Wiktorski, właściciel B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego, ekspert OIGPM oraz Radosław Urys, ekspert OIGPM, którzy kolejno zabierali głos podczas spotkania. Jak...
 • Stopniowa poprawa nastrojów...
  8% przedsiębiorców planuje obecnie dalszą redukcję zatrudnienia, podczas gdy pod koniec marca zwolnienia planowało 28 % właścicieli firm. Dane te pochodzą z IV fali badania kondycji przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. Wszystko...
 • Londyńskie biennale odwołane
  London Design Biennale to globalne spotkanie najbardziej ambitnych i pomysłowych projektantów, kuratorów i przedstawicieli instytutów projektowych. Wydarzenie organizowane jest w celu gromadzenia w jednym miejscu myśli projektowych z całego świata. Jak poinformowała...
 • Polska 5. partnerem handlowym...
  Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Polska – wg danych za styczeń i luty – wyprzedziła Włochy i stała się 5. partnerem handlowym Niemiec. Pierwsze miesiące br. przyniosły wzrost we wzajemnych obrotach handlowych rzędu 6,6%. Bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro....
 • Przyszłość jest niepewna
  Ostrożność w finansach wykazuje 77,6% firm z sektora MŚP. Okazuje się, że im mniejsza firma, tym bardziej powściągliwa w wydatkach. W czasie epidemii firmy wolą zachować pieniądze na czarną godzinę i niechętnie planują inwestycje. Według KRD przedsiębiorcy z reguły podejmują...
 • „Diament Meblarstwa 2021” –...
  To już 15. edycja znanego i cenionego w branży meblarskiej i sektorze wyposażenia wnętrz konkursu, który od wielu lat pozwala budować pozytywny wizerunek firm i promować wartościowe produkty, wskazane przez szerokie grono ekspertów. W tym roku zgłoszenia będą przyjmowane do...
 • Nowa data „Warsaw Home &...
  Jak poinformowano 1 czerwca br., pandemia koronawirusa postawiła przed wszystkimi nowe wyzwania i stworzyła całkiem nową rzeczywistość, co wymaga podejmowania aktywnych działań, by dostosować się do zmienionych warunków. Z udostępnionego komunikatu wynika, że organizator...
 • Maleje popyt na kredyty...
  Po lutowej euforii (odczyt indeksu wyniósł +27,6%) nadeszła kwietniowa depresja (odczyt indeksu wyniósł -27,6%). W maju br. o kredyt wnioskowało co prawda mniej klientów niż w kwietniu br., ale wartość wnioskowanych kredytów jest nieco wyższa. Jak sytuacja na...

Inne artykuły

Aktualności
 • E-commerce w nowej rzeczywistości
  Dla wielu branż epidemia koronawirusa to czas podejmowania wyjątkowych kroków. Marki wnętrzarskie muszą dostosować działania do aktualnej sytuacji, a ich właściciele układając strategię, muszą wiedzieć, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby klientów, projektując...
 • Polska 5. partnerem handlowym Niemiec
  Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Polska – wg danych za styczeń i luty – wyprzedziła Włochy i stała się 5. partnerem handlowym Niemiec. Pierwsze miesiące br. przyniosły wzrost we wzajemnych obrotach handlowych rzędu 6,6%. Bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro....
 • Maleje popyt na kredyty mieszkaniowe
  Po lutowej euforii (odczyt indeksu wyniósł +27,6%) nadeszła kwietniowa depresja (odczyt indeksu wyniósł -27,6%). W maju br. o kredyt wnioskowało co prawda mniej klientów niż w kwietniu br., ale wartość wnioskowanych kredytów jest nieco wyższa. Jak sytuacja na...
 • Pierwsze targi w Niemczech już od 30 maja
  Polska branża targowa wciąż czeka na decyzje rządu odnośnie przyszłości imprez targowych, a „Meble Polska”, które odbyły się w dniach 25-28 lutego były dla przemysłu meblarskiego ostatnim międzynarodowym wydarzeniem przed wybuchem pandemii. Tymczasem za zachodnią...
 • Redukcja zatrudnienia w IKEA Industry Wielbark
  IKEA Industry Wielbark to największa fabryka w Polsce produkująca meble z litego drewna sosnowego. W Wielbarku działa jeden z największych tartaków w Polsce, w 100% przecierający drewno pochodzące z lasów północno-wschodniej Polski. Redukcja zatrudnienia w fabryce koło...
Nowości produktowe
 • Loft Decora - Modułowy system „Grop”
  Inspirowany duchem szkoły z Weimaru modułowy system „Grop” zaprojektowali Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski. Dzięki możliwości konfiguracji, odnajdzie się w wielu sytuacjach. Może być stolikiem, szafką RTV, konsolą, regałem, meblem biurowym lub ekspozycyjnym. Mebel jest...
 • Schattdecor - Black Glow
  Wzorcem dla „Black Glow” były zwietrzałe deski, które zostały celowo nadpalone. W celu uzyskania konkretnego koloru na powierzchni, drewno zostało w odpowiednich miejscach obrobione. Na tej drodze powstała bardzo strukturalna, surowa powierzchnia, która doskonale...
 • Gaber - Relingi ochronne
  Szybki montaż odbywa się dzięki odpornej na temperaturę oraz środki chemiczne taśmie samoprzylepnej. Obie wersje kolorystyczne – srebrna i czarna – dostępne są w paczkach po 6 sztuk w dwóch długościach 30 oraz 45 cm w sklepie online sklep.gaber.info.pl.
 • Select by Lech - Dolce i Eterno
  Doskonale ubierze każdy rodzaj mebla. Skręcony splot, przypominający ponadczasową przędzę bouclé, powoduje, że tkanina sprawia wrażenie wielowymiarowej. „Eterno” stanowi idealne odwzorowanie starej, przetartej skóry naturalnej. Wysoka wytrzymałość oraz neutralna...
 • Fibaro - Home Center 3
  W kolorystyce postawiono zaś na grę czerni z miedzią. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa jest przyjemna w dotyku dzięki rozwiązaniu soft touch, a na jej powłoce nie zostają ślady palców. Dodatkowo urządzenie zaprojektowano tak, by nie rzucało się w oczy, stojąc np. obok...

Artykuły podobne

 • Meble promocją polskiej gospodarki
  15.12.2010r. w siedzibie SZYNAKA-MEBLE w Lubawie odbyło się spotkanie kluczowych podmiotów branży meblarskiej.
 • OIGPM zaprasza na spotkanie ws. przygotowania i opracowania Branżowego Programu Promocji
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Przemysłu Meblarskiego zaprasza 17 grudnia br. na spotkanie dyskusyjne dotyczące Branżowego Programu Promocji.
 • Apel meblarzy do Lasów Państwowych
  W związku z nierozpatrzeniem przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych postulatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, prezes OIGPM, skierował kolejne pismo do...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!