Podziel się:

OIGPM: Dla branży meblarskiej świąteczne życzenia oraz ....

23-12-2011
Do schowka
podsumowanie najważniejszych działalności OIGPM w roku 2011.
Szanowni Państwo,

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku Członkom i Sympatykom Izby oraz wszystkim pracownikom branży meblarskiej i ich rodzinom życzą: Jacek Twaróg – Prezes, Rada oraz Biuro Izby.1.    Działalność w dziedzinie promocji polskiej branży meblarskiej.


Polski przemysł meblarski otrzymał znaczące wsparcie rządowe na promocję na rynkach międzynarodowych.

Teraz branża meblarska będąca na pierwszym miejscu, wśród 15 gałęzi przemysłu, wytypowanych przez Ministerstwo Gospodarki, do objęcia wsparciem finansowym w ramach działania 6.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ma ogromne szanse rozpocząć w najbliższych miesiącach realizację takiego ważnego przedsięwzięcia. Meblarze są wreszcie bliscy zrealizowania swoich dążeń.

Podstawowym instrumentem budowania naszej marki za granicą będzie spójny, profesjonalnie przygotowany i konsekwentnie wdrażany branżowy program promocji branży meblarskiej. Do realizacji tego programu potrzebne jest oczywiście zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie przedsiębiorców. To przedsiębiorcy za własne pieniądze prowadzili do tej pory promocję mebli. Teraz w połączeniu z pieniędzmi publicznymi będzie można ten efekt zwielokrotnić i utrwalić. Motywem przewodnim kampanii promującej polskie meble będą przykłady dobrych polskich producentów mebli, którzy produkują towary i usługi o najwyższej jakości.

Na początku grudnia 2011 roku nastąpiło rozstrzygniecie postępowania przetargowego na przygotowanie oraz realizację koncepcji branżowego programu promocji branży meblarskiej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” Działanie 6.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jakie działania będą ujęte w branżowym programie promocji?

•    Po pierwsze, będą to działania objęte pomocą publiczną dla przedsiębiorców (jako jeden oddzielny komponent A). Oczekuje się, że w środowisku meblarzy takie działania jak targi, misje wyjazdowe oraz szkolenia  wzbudzą duże zainteresowanie. MG w ramach wspominanych wyżej działań promocyjnych zaplanowało udział w następujących imprezach targowo- wystawienniczych: „Imm Cologne”, Niemcy, Kolonia; „MOW”, Bad Salzuflen, Niemcy; „Meble”, Moskwa, Rosja; „KIFF”, Kijów, Ukraina; „Salon du Meble”, Paryż, Francja; “Interiors”, Birmingham; Wielka Brytania; „Meble Polska”, Poznań, Polska; „Home Decor Targi Wnętrz”, Poznań, Polska.
Tu przedsiębiorcy, którzy spełnią wymagania projektu i wezmą w nim udział będą mogli liczyć na 75 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych uczestnictwa w wystawach i targach, a jedynym ograniczeniem będzie pułap pomocy de mini mis.

•    Po drugie będą to działania o charakterze promocji ogólnej (jako drugi komponent B), w 100 proc. finansowane z budżetu programu. Dzięki temu będzie można dotrzeć do różnych odbiorców, w tym także do przedstawicieli grup zakupowych, handlowców, sieci, pośredników. Wymagać to będzie również działań o charakterze wydawniczym, kampanii reklamowych, itp. W komponencie tym MG zaplanowało zorganizowanie między innymi: konferencji poświęconych branży meblarskiej, dwóch wizyt studyjnych dla dziennikarzy reprezentujących media branżowe, dwóch wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów branży meblarskiej oraz przedstawicieli sieci kupieckich. Powyższe działania dotyczyć będą takich krajów jak: Niemcy, Ukraina, Rosja, Francja, Wielka Brytania.

Na jakie wsparcie finansowe można liczyć?

W świetle rozstrzygniętego konkursu wsparcie z Ministerstwa Gospodarki w ramach obu komponentów łącznie ze wsparciem dla przedsiębiorców uczestniczących w projekcie będzie na poziomie około kilkunastu mln. zł. To powinno być wielkie, wspólne przedsięwzięcie służące Polsce, polskiej gospodarce i polskiemu przemysłowi meblarskiemu.

Konsorcjum OIGPM-MTP.

W celu sprawnej i kompleksowej obsługi przedsiębiorców przystępujących do powyższego programu Biuro Izby nawiązało współpracę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Konsorcjum zobowiązane będzie do realizacji koncepcji branżowego programu promocji branży meblarskiej w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałanie 6.5.1 POIG. W związku z powyższym OIGPM oraz MTP podpisały w dniu 28 listopada 2011 roku stosowną umowę konsorcjum. Trwają obecnie prace nad przygotowaniem do podpisania umowy pomiędzy Konsorcjum i Ministerstwem Gospodarki.

2.    Seminaria i konferencje

W dniu 28 września 2011 roku odbyło się zorganizowane przez OIGPM i MARR seminarium pt.: „Wartość aktywów niematerialnych w firmie”. Seminarium to prowadzone było przez Pana Andrzeja Podszywałowa, najwybitniejszego polskiego eksperta z zakresu niematerialnych składników majątku firmy, biegłego sądowego w dziedzinie wyceny wartości niematerialnych, właściciela serwisu www.wycenapraw.pl, członka Komisji Prawa Autorskiego, wykładowcy problematyki wartości własności intelektualnej, autora książek i artykułów z tej dziedziny wiedzy.

W dniu 26 października odbyło się organizowane przez OIGPM i MARR seminarium pt. „Problem podrabiania i piractwa – import, eksport”. Referat na powyższym seminarium wygłosił Pan Mariusz Kondrat, autor poradnika dla branży meblarskiej. Wydanie poradnika pt. „Ochrona własności intelektualnej w przemyśle meblarskim, praktyczny poradnik” zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Krakowa. OIGPM na podstawie podpisanej umowy z MARR była konsultantem branżowym powyższego poradnika. Poradnik dostępny jest w Biurze Izby.

Biuro Izby zorganizowało podczas Targów SoFab 2011 w Poznaniu w dniu 16 listopada 2011 roku seminarium pt.: „Perspektywy rozwoju dla rynku mebli tapicerowanych w Polsce”. Na seminarium przedstawione zostały tendencje w produkcji, eksporcie oraz sprzedaży dotyczące mebli tapicerowanych. Przedstawione zostały również najważniejsze rynki wymiany zagranicznej a także przeciętne ceny transakcji. Ponadto targi te zostały objęte patronatem branżowym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.

W dniu 12 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja prasowa pt. „Rola Targów Meble Polska w programie promocji polskiego meblarstwa”. Konferencja prowadzona była przez Pana Prezesa Przemysława Trawę z MTP oraz Pana Prezesa Tadeusza Respondka z OIGPM. Na konferencji obecni byli przedstawiciele prasy branżowej jak również prasy ogólnopolskiej. Tematem głównie przewijającym się podczas konferencji była promocja polskiego meblarstwa o czym szczegółowo piszemy w pkt. 1 newslettera.

3.    Działalność statutowa i informacyjna.

Biuro OIGPM w roku 2011 rozpoczęło współpracę z firmą B+R Studio w zakresie opracowywania oraz publikowania raportów rynkowych mających głównie za zadanie przybliżenie sytuacji panującej na rynku meblarskim w Polsce. W ramach dotychczasowej współpracy przygotowane zostały następujące raporty: „Polskie Meble Outlook 2011”, „Polaków wydatki na meble”, „Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia”. W przygotowaniu znajduje się raport „Zagraniczne rynki meblarskie”. Raporty te udostępniane są firmom odpłatnie. Raporty cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony  przedsiębiorców, a także firm pracujących na rzecz polskiej branży meblarskiej. Praktycznie do tej pory opracowania tego typu nie były dostępne na rynku polskim. Dlatego też widzimy potrzebę dalszego rozwijania prac nad raportami rynkowymi w 2012 roku.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli od dłuższego czasu podejmuje wiele działań mających na celu połączenie promocji polskiej gospodarki z promocją polskich mebli. Dlatego też kontynuując działania rozpoczęte jeszcze w roku 2009 Biuro Izby zorganizowało w grudniu 2011 roku spotkania informacyjne z producentami mebli z regionów o znaczącej koncentracji producentów mebli: Elbląg (spotkanie w Malborku), Radomsko oraz Kępno (spotkanie w Oleśnicy). Na wspomnianych wyżej spotkaniach obecny był także Dyrektor Projektu MEBLE POLSKA Pan Józef Szyszka z MTP z Poznania. Podczas spotkań poza zagadnieniami dotyczącymi promocji polskiej gospodarki z udziałem polskich mebli prowadzona była również dyskusja na temat założeń dotyczących rozwoju Targów MEBLE POLSKA jako jednego z projektów promujących polskie meblarstwo.

4.    Posiedzenie Rady OIGPM

W dniu 12 grudnia 2011 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.
Biuro Izby przedstawiło sprawozdanie finansowe za trzy kwartały 2011 roku jak również sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2011 do 5 grudnia 2011.
Omówione zostały następnie najważniejsze projekty do realizacji w roku 2012. Należą do nich między innymi: promocja polskiej gospodarki poprzez promocję polskich mebli,  przygotowanie i wydanie dodatków do dziennika Rzeczpospolita, współpraca z klastrami meblarskimi, w tym z Dobrodzieńskim Parkiem Wnętrzarskim „DOBROTEKA” oraz z Klastrem Przemysłu Meblarskiego Polski Wschodniej, badania branżowe.

Szanowni Państwo,
Zachęcamy Meblarzy oraz Przedsiębiorców współpracujących z branżą meblarską do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia  
Razem z Wami jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Serdecznie zapraszamy - OIGPM
Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • ANKIETA: wpływ epidemii na...
  Połączenie potencjału portalu www.biznes.meble.pl i miesięcznika ,,BIZNES meble.pl" umożliwia nie tylko przeprowadzenie ankiety wśród przedsiębiorców z branży meblarskiej, ale też rzetelne opracowanie wyników i publikację ich zarówno na łamach...
 • Koronawirus atakuje branżę...
  W dniach 24-25 marca br. B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło wstępną ankietę wśród firm branży meblarskiej. W badaniu wzięło udział 15 podmiotów z grupy dużych, średnich i małych. Analizując...
 • Powstała platforma „Buy...
  Zadaniem Buy Poland jest wsparcie polskich przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych zleceniodawców. Patronat nad projektem objęła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Internetowy katalog zawierać będzie informacje o tysiącach producentów z...
 • Czy tarcza wystarczy, by...
  Brak rządowego wsparcia dla branży doprowadzi do tego, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy wiele fabryk mebli i sieci handlowych znajdzie się w gigantycznych kłopotach, a niektóre będą musiały ogłosić upadłość. Oznacza to nie tylko problemy dla gospodarki, w tym spadek PKB...
 • „Meble Polska 2020” wg...
  Największe kontraktacje meblowe w Europie, targi „Meble Polska 2020” odwiedziły tysiące kupców meblowych z aż 69 krajów. Międzynarodowy charakter wydarzenia mogło przysłonić tylko widmokoronawirusa wywołującego COVID-19, czego efektem była nieco mniejsza...
 • Branża drzewna apeluje o...
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polski Komitet Narodowy EPAL oraz Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego wystąpiły do szefowej resortu rozwoju – Jadwigi Emilewicz – z apelem o udzielenie wsparcia w rozmowach z Lasami Państwowymi. Poznań, dn. 25.03.2020 r. Szanowna Pani...
 • Negocjacje meblarzy z Lasami...
  Pismo, które 6 kwietnia Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli skierował do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, to odpowiedź na komunikat Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 kwietnia. W...
 • Salone del Mobile.Milano...
  Decyzja o odroczeniu została podjęta przez Zarząd Salone del Mobile.Milano w świetle trwającej pandemii koronawirusa, która rozprzestrzenia się niemal w każdym kraju na świecie. Sytuacja, która doprowadziła do pierwotnej zmiany daty z kwietnia na czerwiec, ogłoszonej 25...
 • Dla kogo 100 mld zł?
  Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników. To nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Według pomysłodawców jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności...
 • „Wood Tech” – nowa data...
  W obliczu trudnej sytuacji oraz w trosce i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, odwiedzających oraz firm współpracujących, organizator „Wood Tech 2020” podjął decyzję przeniesienia terminu targów z pierwotnej daty 13-15 maja br. na 3-5...
 • Życzenia na Wielkanoc
  Drodzy! Czytelnicy, Klienci, Partnerzy, Przyjaciele! Życzymy Wam, byście mimo wymagającej rzeczywistości i trudności, z którymi wszystkim nam przyszło się mierzyć, dostrzegali nadzieję, że nadejdą jeszcze dobre dni. Dla wielu z Was to będą inne niż zazwyczaj Święta, inny...

Inne artykuły

Aktualności
 • FAM do 2010 roku chce wprowadzić 3 spółki zależne na GPW
  Grupa FAM chce do końca 2010 roku wprowadzić na warszawską giełdę trzy swoje spółki zależne: Cynkowanie Ogniowe, Stradom oraz FAM Technika Odlewnicza "Uważamy, że suma wycen naszych spółek zależnych jest dziś znacznie wyższa od aktualnej kapitalizacji FAM-u. Dlatego zdecydowaliśmy...
 • Mebelplast. Made for your satisfaction.
  Międzynarodowe targi meblowe Meubelbeurs Mechelen są jednym z największych wydarzeń w branży meblarskiej w Belgii. Impreza co roku dostarcza świeżych i nowych pomysłów, jest także bezcenną okazją, by poznać trendy na tamtejszym rynku oraz na rynku międzynarodowym. Ekspozycja...
 • Konkurs „Puzzle Mamama”
  Zasady konkursu: 1. Przyjrzyj się załączonemu obrazkowi PUZZLE 2. Zgadnij, co prezentują pomieszane puzzle. 3. Odpowiedz na pytania: a. Co prezentują puzzle na załączonym obrazku? b. Która kolekcja Mamama podoba się najbardziej i dlaczego? (najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone) 4....
 • Kolor Roku 2008
  Nadchodzi rok Złotego Orientu - optymistyczny, kreatywny, inspirujący, towarzyski, ekspansywny... Żółty ma w sobie coś, czego inne kolory mogą mu pozazdrościć. Colour Futures Team - zespół międzynarodowych ekspertów marki Dulux(r) - ogłosił Złoto Orientu Kolorem Roku 2008. Co...
 • TAURUS na Meble 2008
  TAURUS - producent ponad 200 rodzajów materiałów obiciowych współpracuje z wieloma producentami mebli tapicerowanych. Zapraszamy Państwa dzisiaj na targi Meble 2008 do pawilonu 8 wypełnionego tkaninami firmy Taurus.
Nowości produktowe
 • Topex - Poziomnica laserowa
  Laserowa poziomnica z funkcją samopoziomowania to najnowsza pozycja w ofercie narzędzi pomiarowych marki Topex. Urządzenie to wyznacza poziom poprzez emisję ciągłego strumienia czerwonego światła laserowego. Daje ono efekt w postaci linii prostych, widocznych na powierzchniach odległych...
 • Śnieżka - Viadron - szpachla do drewna
  Drewno jest materiałem naturalnym, który chętnie wykorzystujemy do tworzenia ciepłych, bliskich naturze aranżacji wnętrz. Dzięki bogactwu form, struktury, kolorów i rodzajów drewna, możemy uzyskiwać niepowtarzalne, indywidualne adaptacje miejsca, w którym żyjemy, pracujemy,...
 • Beliani - BERMUDA i SANO
  Zestaw pierwszy - BERMUDA (fot.1-5) składa się z kanapy, dwóch foteli z podłokietnikami, stołu i funkcjonalnej pufy. Wysoki komfort relaksu na świeżym powietrzy zapewniają bardzo wygodne poduchy siedzisk i oparć. Stabilna konstrukcja mebli BERMUDA to stal szlachetna, która w połączeniu...
 • WAJNERT - PASADA
  PASADA - komplet z pomysłem na wypoczynek - nowość w ofercie firmy Meble WAJNERT - producenta mebli tapicerowanych i twardych. Łagodne linie, stylizowane poduchy i funkcja spania dają gustowną i wygodną kombinację. W sam raz na popołudniowy relaks, przyjęcie albo dobry sen. Ustawność i...
 • It's About RoMi - Good & Mojo
  It's About RoMi, która istnieje od 1993 roku, od początku działalności stara się, aby produkcja jej lamp i ich późniejsze użytkowanie jak najmniej szkodziły naturze. Przejawem tej troski jest między innymi szybkie wdrażanie najnowszych, energooszczędnych technologii oraz...

Artykuły podobne

 • Promocja polskich producentów na targach MEBEL w Moskwie
  Na Międzynarodowych Targach MEBELw Moskwie Międzynarodowe Targi Poznańskie kolejny raz udowodniły, że nawiązywanie biznesowych kontaktów to ich specjalność.
 • Branżowy Program Promocji - nabór wniosków
  UWAGA: trwa nabór wniosków o udział i dofinansowanie branżowego programu promocji branży meblarskiej na rynkach międzynarodowych prowadzonego przez Konsorcjum Międzynarodowe Targi Poznańskie...
 • Jak zarządzać cenami mebli? - podsumowanie warsztatu
  Podczas targów FURNICA 2012 w sali konferencyjnej na stoisku Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli odbyły się warsztaty pt. „Jak zarządzać cenami mebli? Praktyczne metody...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!