Podziel się:

Meble - trudny okres w branży

05-08-2008
Do schowka

 

 


Autorzy informacji starają się odpowiedzieć na pytania:


 Jaka jest obecnie struktura branży meblarskiej w Polsce


 Oznaki spowolnienia w branży


 Przyczyny pogorszenia koniunktury oraz oczekiwane zmiany w czasie

 

 

 


Struktura branży meblarskiej w Polsce

 

 


Branża wybitnie pro-eksportowa
Przemysł meblarski należy do branż mających w Polsce wieloletnie tradycje, rozwijając się jednocześnie bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. Dane Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) pozwalają podsumować branżę w liczbach:

 

 


• polskie meble są jednym z najlepszych polskich towarów eksportowych - stanowią ok. 6% całego polskiego eksportu

 


• w ub. roku wyeksportowaliśmy meble za ok. 5,5 mld euro, z czego większość w Unii Europejskiej - za ok. 4,4 mld euro (wg. szacunków Centrum Badań Przemysłowych w Mediolanie).

 


• w tym czasie import mebli do polski był pięciokrotnie mniejszy

 


• wartość produkcji branży meblarskiej w 2007 roku wyniosła 27 mld. złotych

 

 

Dynamika rozwoju eksportu w latach 1989-2006 była imponująca - we wskazanym okresie eksport wzrósł ponad 30-krotnie. W 2005 roku Polska awansowała na 4 miejsce wśród eksporterów mebli na świecie, za Chinami, Włochami, Niemcami a przed Kanadą, USA, Meksykiem, Danią oraz Francją.

 

 

 

Dotychczasowe atuty

 

 


W porównaniu z rynkami zagranicznymi Polska dysponowała relatywnie niskimi kosztami produkcji (dostępność i niski koszt surowców oraz siły roboczej). Rozwojowi sprzyjał także ciągle rozwijający się rynek krajowy.

 


Większość polskich producentów powstało w czasach rozkwitu wolnej konkurencji, część spółek powstała dzięki prywatyzacji państwowych zakładów meblarskich (ich korzenie sięgają nawet do czasów z przed II Wojny Światowej). Na początku nowego ustroju produkcja charakteryzowała się wąską, dokładnie określoną specjalizacją. W miarę upływu czasu powstało wiele firm z nowoczesną i niekonwencjonalną ofertą.

 

 

 

Specyficzna struktura polskiej branży meblarskiej

 

 


OIGPM szacuje, iż tylko ok. 1% firm spośród ok. 6500 można określić jako firmy duże.
Według zatrudnienia przedstawia się to następująco - dwie skrajne grupy to:

 


• Firmy zatrudniające powyżej 250 osób - jest ich ok. 80


• Firmy zatrudniające poniżej 9 osób - jest ich ok. 5000

 

 

 

Małe firmy powstawały i rozwijały się także dzięki temu, iż w latach 2004-2006, po latach stagnacji w branży, rozpoczął się rekordowy rozwój produkcji i sprzedaży mebli. Chociaż wzrost dotyczy całej produkcji mebli, wyraźne tendencje wzrostowe widać szczególnie w produkcji wybranych asortymentów: mebli ‘do siedzenia i spania’, mebli kuchennych oraz drewnianych do sypialni.

 

 

 

Oznaki spowolnienia w branży

 

 


Autorzy opracowania skonfrontowali oficjalne dane GUS o bieżącej koniunkturze w przemyśle w lipcu z aktualnymi danymi z prowadzonego przez Euler Hermes "Programu Analiz Branżowych". Obydwa źródła pozwalają stwierdzić, iż:

 


• pogorszyła się (na razie nieznacznie) moralność płatnicza firm z branży meblarskiej (GUS - zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych)
W regulowaniu swoich zobowiązań branża meblarska ma specyficzną cykliczność (charakteryzuje to notabene wiele branż): wolniej płaci swoim dostawcom pierwszej połowie roku (zwł. w II kwartale), poprawia się w drugiej połowie roku (zwł. w IV kwartale). Jednak porównanie rok do roku pokazuje, iż obecnie to "sezonowe" opóźnienie w regulowaniu swoich zobowiązań pogłębiło się. Dla przykładu: średnie opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przez firmy produkujące meble wyniosło wg. Programu Analiz Branżowych 32 dni w maju br., podczas gdy w V.2007 było to odpowiednio 27 dni opóźnienia.

 


• firmy meblarskie zamawiają mniej komponentów niż w analogicznym okresie ub. roku

 


• zmniejszyła się ilość należności branży meblarskiej - czyli branża ma mniej zamówień, wzrosły zapasy (wg. danych GUS na koniec marca produkcja sprzedana spadła o ok. 12% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku). Również ogólna sytuacja gospodarcza branży w ocenie samych firm jest obecnie niższa niż w ostatnich kilkunastu miesiącach.

 

 

Przyczyny pogorszenia koniunktury oraz perspektywy zmian w najbliższym czasie

 

 


• Z racji wspomnianej wybitnie "proeksportowej" charakterystyki branży, umocnienie złotego jest najczęściej wymieniane jako przyczyna pogorszenia jej sytuacji płatniczej.

 

 Średnioroczny kurs euro był w 2007 roku o 22% niższy niż w 2004 roku (w 2004- 4.80 PLN/Eur; w 2007 - 3.78 PLN/Eur), a obecnie złoty jest jeszcze mocniejszy. Licząc nawet od niższego kursu z końca 2004r - 4.10 PLN/Eur do chwili obecnej - 3.2-3.3 PLN/Eur widać, ze w przeciągu niecałych 4 lat o tyle właśnie obniżyła się dochodowość eksportu z tytułu zmian kursowych (oczywiście w skali brutto, nie uwzględniając innych składowych faktycznie liczonej rentowności sprzedaży).

 

Z drugiej strony trzeba pamiętać, iż także dzięki temu - osłabieniu walut obcych w stosunku do złotego, polskie towary eksportowe (w tym meble) stały się jeszcze bardziej konkurencyjne i dostępne.

 


• Nie mniej istotny jest spadek dynamiki wzrostu zamówień eksportowych, ostatnio obserwowany. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe, ale zauważalne. Efektem może być mniejszy niż zakładany przez branżę 10% wzrost sprzedaży w tym roku (niewykluczone - acz obecnie nic na to nie wskazuje - że sytuacja w drugiej połowie roku, zazwyczaj lepszej sprzedażowo, będzie tak dobra, iż pozwoli odrobić obecne straty). W ten sposób - pośrednio - polska gospodarka odczuwa spowolnienie gospodarcze a nawet dekoniunkturę na rynkach Unii Europejskiej. Jest to niekorzystne zwłaszcza dla większych zakładów, które dużo inwestowały w ostatnich latach w unowocześnienie i rozbudowę produkcji z myślą o stałym wzroście eksportu.

 


• Podstawowy surowiec - drewno - jest obecnie droższy w Polsce niż np. na sąsiednich rynkach w Niemczech i Czechach. W związku z tym kłopoty przeżywają przeważnie przetwórcy drewna - wiele tartaków ograniczyło lub nawet wstrzymało produkcję.

 


• Rosnąca konkurencja tanich wyrobów z rynków dalekowschodnich. Trafia ona zazwyczaj do najtańszego segmentu rynku, więc polskie meble - wyższej jakości, powinny znaleźć sobie mimo wszystko bez problemów swoje miejsce na rynku. Potrzebna jest tylko szybka reakcja producentów (którzy notabene w większości mają to już za sobą) - nie konkurowanie ceną, ale jakością, przez to osiągając lepszą marżę w wyższych segmentach rynku. Podobna sytuacja była kilka lat temu w branży odzieżowej - przetrwały i nieźle rozwijają się zakłady produkujące odzież wysokiej jakości.

 

 

Perspektywy koniunktury w najbliższym okresie

 

 


• Wiele firm dąży do rekompensaty dla wzrostu notowań złotego i cen drewna. Szukają zaopatrzenia na rynkach zagranicznych - wykorzystując waluty zarobione na eksporcie do zakupu relatywnie tańszych niż w kraju komponentów. Niektóre firmy stworzyły nawet specjalne komórki, optymalizujące w ten sposób politykę zaopatrzenia i koszty. Wypada zauważyć, iż jest to na szerszą skale możliwe jedynie w dużych firmach i nie rekompensuje w pełni spadku marży wymuszonej zmianą kursu złotego w ostatnich latach.

 


• Znaczny spadek zapotrzebowania zmusza Lasy Państwowe do zmiany zasady wyceny drewna na korzystniejszą dla odbiorców - w III kwartale spodziewane jest obniżenie cen do poziomu z ub. roku. Niewykluczone są dalsze obniżki, gdyby popyt nadal będzie utrzymywał się na niskim poziomie.

 


• Nie spodziewamy się w najbliższym czasie poprawy sytuacji na rynkach europejskich (gdzie jak ocenia OIGPM, trafia 85% eksportu polskich mebli). Druga połowa 2008 roku oraz przynajmniej pierwsze kilka miesięcy 2009 roku to dalsza dekoniunktura we Włoszech, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Niepokoi ponadto wyraźne w II kwartale 2008 roku spowolnienie "niezatapialnej" dotąd gospodarki niemieckiej, naszego największego rynku eksportowego.

 

 

Jak podsumowuje Tomasz Starus, dyrektor Działu Oceny Ryzyka w Euler Hermes: "Branża meblarska przeżywa pewne spowolnienie dynamiki wzrostu. O ile w dłuższym okresie nadal będzie to branża perspektywiczna, to w ciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się opóźnień w regulowaniu płatności czy nawet umiarkowanej fali upadłości. W przeciwieństwie do niektórych opinii, nie spodziewam się mimo to związanych z tym przejęć i konsolidacji na rynku. Miały one miejsce już jakiś czas temu, a nieduże firmy radzą sobie obecnie często lepiej niż duże przedsiębiorstwa. Mniej dotyka je presja płacowa - są najczęściej firmami rodzinnymi, są też bardziej elastyczne w zmianie asortymentu, szybciej korzystając w swojej produkcji np. z obniżenia cen wyrobów garbarskich. Sytuacja w branży mniej dotyka obecnie firmy mające rozbudowaną sieć dystrybucji w kraju, jak np. Black Red White. Bez tego trudno sobie wyobrazić szybszą rekompensatę słabszych wyników eksportowych przez wzrost sprzedaży na dużo mniejszym przecież polskim rynku. Ciekawy jest także przykład firmy Com.40, która w odpowiedzi na zmniejszenie dochodowości eksportu do USA zapowiedziała otwarcie tam fabryki. Możemy spodziewać się także zwiększenia sprzedaży i przeniesienia części produkcji do naszych wschodnich sąsiadów.

 

Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz jednym z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Euler Hermes zatrudnia 6 000 pracowników w 53 krajach. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania należnościami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2007 roku wyniósł 2,1 miliarda euro. Euler Hermes, członek grupy AGF oraz Allianz, jest notowany na giełdzie w Paryżu. Agencja Standard & Poor’s przyznała grupie oraz należącym do niej ubezpieczycielom kredytu kupieckiego rating AA-.

 

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Nowy wymiar targów – DREMA,...
  Polski potencjał produkcyjny stale rośnie. Wartość produkcji mebli w Polsce w 2018 roku przekroczyła 49 mld zł, a wartość eksportu zbliża się do poziomu 48 mld zł, co daje polskim producentom drugie miejsce w Europie. Sukces polskich mebli na świecie jest ważny dla polskiej gospodarki...
 • Nowe wnętrza hotelu B&B Hotel...
  Hotel mieści się blisko lotniska imienia Fryderyka Chopina, około 20 minut samochodem od centrum stolicy... Już to sprawia, że przyciąga wielu podróżnych. Obiekt funkcjonuje od końca 2011 roku. W tym czasie zmieniły się standardy sieci B&B Hotels Polska, a także oczekiwania...
 • Rola wizualizacji w procesie...
  Strona www architekta Aga Kobus i Grzegorz Goworek to architekci znani ze swojej kreatywności i pomysłów. By dobrze zaprojektować bryłę domu, czy zaaranżować wnętrza mieszkania, muszą oczywiście przekonać potencjalnego klienta, dlaczego to właśnie ich pracownię powinien...
 • Idealne piękno !
  To, co wyróżnia Rosa Portogallo spośród innych gatunków kamienia proponowanych przez Interstone, to jego zjawiskowa barwa. Pastelowe nuty różu, zieleni i bieli idealnie kontrastują z mocnymi użyleniami w kolorze czerni, ciemnego brązu czy burgundu. Jasne marmury we...
 • Niedzielne śniadania rodzinne
  Nie, nie myślimy o zrywaniu się o świcie, strojeniu się, nerwowym szykowaniu wystawnego przyjęcia i sztywnym siedzeniu przy suto zastawionym stole. To spotkanie ma być nieformalne! Niech domownicy ubiorą się wygodnie i razem przygotują jedzenie – dla każdego to, co najbardziej lubi....
 • Dzieła z kamieni ufundowanych...
  INTERSTONE to działający na ogólnopolską skalę dystrybutor kamienia naturalnego. Odkąd w 2018 roku otwarty został jej warszawski showroom, firma dbała o obecność w nim kamiennych dzieł sztuki i wspierała działalność artystyczną znanego rzeźbiarza Wojtka Pustoły. Ostatnie...
 • Poszerzamy kompetencje pod okiem...
  Na gości EuroGastro i WorldHotel obok kompleksowej oferty targowej, czeka niezwykle ciekawy i bogaty merytorycznie program edukacyjno-szkoleniowy. Dla tych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania restauracją i personelem, marketingu, a także obsługi klienta...
 • Nagroda PRODUKT ROKU 2020 dla...
  Nagrody Meble Plus – Produkt ROKU 2020 przyznano w 15 kategoriach. W składzie jury znaleźli się eksperci od lat działający w branży meblowej i profesjonalnie zajmujący się aranżacją wnętrz – przedstawiciele salonów meblowych, sieci handlowych i hurtowni, osoby...
 • Wyjątkowa przestrzeń bliżej...
  Przestrzeń i światło na dobry początek! Inwestorzy, małżeństwo z dwójką dzieci, marzyli o tym, by ich 70-metrowy parter w domu jednorodzinnym był miejscem przestronnym, nowoczesnym i funkcjonalnym. Zadanie dodatkowo utrudniał fakt, że część parteru pozostawała...
 • Kamień w nowej formie
  Kamienny blat, obudowa kominka, czy marmurowa podłoga w łazience, to synonim splendoru i elegancji wnętrza. W trosce o ich nieskazitelne piękno, musimy się niestety liczyć z koniecznością specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza podatnego na zaplamienia marmuru. Dlatego od kilku lat obserwujemy...
 • Obiekt referencyjny Duravit
  One & Only oferuje 90 willi na plaży i 32 wille na wodzie, wszystkie stworzone w celu zapewnienia relaksu i dobrego samopoczucia. Architekt Jean-Michel Gathy z Kuala Lumpur, który projektuje hotele na całym świecie, na Reethi Rah stworzył fascynującą mieszankę elegancji i luksusu...
 • Luksusowy wypoczynek w sercu...
  Stylowe wnętrza Grupa Bachleda wypracowała sobie jedyny i niepowtarzalny styl, którego elementy powtarzają się i zachwycają we wnętrzach kolejnych inwestycji. Również w resorcie Bachleda Residence odnaleźć można najpiękniejsze elementy stylu zakopiańskiego, stworzonego...

Inne artykuły

Aktualności
 • Wiosenna Metamorfoza przedłużona
  Konkurs Barlinka " Wiosenna Metarmofoza " został przedłużony. Powód - akcja cieszy się dużym powodzeniem wśród Klientów. Na ich prośbę firma zdecydowała się wydłużyć czas nadsyłania kuponów konkursowych aż do końca sierpnia! Zasady konkursu: Każdy, kto kupi deskę...
 • Jeszcze więcej KOLOROWYCH BOISK w Szkolnej Pierwszej Lidze
  Ideą programu KOLOROWE BOISKA… czyli Szkolna Pierwsza Liga jest stworzenie jak najlepszych warunków i możliwości do uprawiania sportów zespołowych, a przez to, krzewienie sportowego ducha i zmotywowanie młodzieży do wspólnego organizowania zawodów i zabaw na świeżym powietrzu....
 • Na 5 urodziny FTA - Wykłady Petera Cooka w Polsce
  Z okazji 5 urodzin Fundacja Twórców Architektury serdecznie zaprasza na wykłady brytyjskiego architekta, współtwórcy legendarnej grupy Archigram, współautora muzeum Kunsthauz w Grazu - Sir Petera Cooka. Zaplanowano 3 spotkania - w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Harmonogram spotkań: 7...
 • Prace młodych talentów w Giant Meble
  Celem wystawy i całego projektu „Najważniejsze jest w środku” jest prezentacja jak nieszablonowe i inspirujące do innego postrzegania świata, przedmiotów, ludzi i piękna mogą być prace młodych twórców z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentowane prace powstały w...
 • Akcja promocyjna ROCA Polska i Velvet®
  ROCA marka producenta wyposażenia łazienek cenionego na całym świecie i Velvet®, jedna z najbardziej popularnych marek w Polsce m.in. papieru toaletowego znane są z produktów zawsze w pełni opartych o aktualne trendy i stawiające na przełamywanie stereotypów dotyczących urządzania...
Nowości produktowe
 • METABO - ST 135 AC/DC
  METABO prezentuje nową wyrzynarkę z elektroniką ST 135 AC/DC. Charakterystyka ST 135 AC/DC. - Wydajne cięcie w drewnie o grubości do 135 mm - Szybka blokada płyty prowadzącej umożliwia cięcie ukośne 15, 30, 45°- Regulacja wychylenia skoków wahadłowych- Obudowa przekładni z...
 • Interprint - Dekor Pordoi
  Dekor Pordoi wiernie odzwierciedla surowe, naturalne drewno szwajcarskiej sosny, do tego zachwyca grą wielu kontrastujących elementów - sęków i pęknięć utrzymanych w ciemniejszych barwach niż delikatne tło. Pordoi występuje w dwóch odcieniach kolorystycznych - choć...
 • Metabo - KSE 55 Vario Plus
  Pilarka KSE 55 Vario Plus jest pierwszą pilarką na świecie, która może służyć jako konwencjonalna ręczna pilarka tarczowa lub jako zgłębiarka. Dzięki temu spełni ona wszystkie wyzwania stawiane podczas prac montażowych. Jako najlżejsze urządzenie w swojej klasie, znacznie ułatwia...
 • BYDGOSKA FABRYKA MEBLI - Monte Carlo
  Program Monte Carlo wzbogaca nowoczesną linię w ofercie Bydgoskich Mebli. Elegancki dąb w kolorze wenge idealnie współgra z aluminiowymi listwami i szklanymi, podświetlanymi blatami. Zaletą programu jest ponadczasowy kształt brył oraz dyskretne i funkcjonalne uchwyty. Dla miłośników...
 • Baltic Wood - Boutique Collection
  Boutique Collection to nowoczesna kolekcja podłóg szczotkowanych przeznaczonych dla miłośników najnowszych trendów, ceniących piękno i elegancję. Najwyższej klasy trójwarstwowe podłogi drewniane Baltic Wood zostały poddane procesowi szczotkowania wierzchniej warstwy drewna oraz...

Artykuły podobne

 • Nowe trendy w łazience - festiwal mozaiki
  W obecnym sezonie najmodniejsze pozostają naturalne materiały wykończeniowe nadające pomieszczeniom egzotycznego klimatu. Pozwalają one przenieść cząstkę niepowtarzalnej atmosfery...
 • Jakie trendy w świecie mebli biurowych?
  Kto wyznacza trendy na najbliższe sezony? Kto wykaże się największą intuicją? Zobaczcie, co zdaniem specjalistów BN Office Solution będzie przebojem w najbliższym sezonie w świecie mebli...
 • Kuchenne trendy
  Kuchnia już dawno przestała być miejscem, w którym spędzamy czas jedynie gotując i spożywając posiłki. Zmieniła się w przyjazną przestrzeń, w której skupia się duża część życia...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!
 • Agnieszka Łagan
 • Tomasz Sprężyna Horodyski
 • Edyta Antas
 • Rafał Olesiewicz
 • Agnieszka Sikorska-Augustyn Z Łobodów
 • Anahit Buniatyan
 • Beata Stachura
 • Adam Kwiatkowski
 • Bartosz Wojnar
 • Maciej Jaśkiewicz
 • Hanna Wyłupek Boś
 • Anna Morus
 • Kinga Kobielak
 • Andżelika Rzepka
 • Marta Zaręba-Lubańska
 • Jarosław Stachura
 • Marzena Podziewska
 • Izabela Simlat-Makuch
 • Magdalena Bielecka
 • Gabriela Kopeć
 • Anna Mackiewicz
 • Małgorzata Kozłowska
 • Mariusz Jota
 • Marta Zaremba
 • Beata Demianiuk
 • Darek Bałtowski
 • Wieslaw Pirkel
 • Anna Derkacz
 • Michał Jankowski
 • Krzysztof Wasilewski