Podziel się:

MEBLE-SUKCES POLSKI W ŚWIECIE - podsumowanie konferencji

05-08-2008
Do schowka

 

 

Jak wykorzystać wysoką pozycję polskich mebli w promocji polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako kraju wysoko uprzemysłowionego? Takie zagadnienia nadawały ton podczas konferencji, która miała miejsce w Poznaniu w dniu 29 maja 2008 r.
 


 

 

Najważniejsze wypowiedzi panelistów oraz uczestników dyskusji.
Główne założenia panelu dyskusyjnego "Meble - sukces Polski w świecie":

 

 

Jak wykorzystać wysoką pozycję polskich mebli w promocji polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako kraju wysoko uprzemysłowionego;

 


Stworzenie sprzężenia zwrotnego między promocją polskich mebli i promocją Polski;
Doprowadzenie do wsparcia procesu budowy wizerunku Polski prezentując jeden z najważniejszych sektorów jej gospodarki;

 

 

Paneliści:

 

 


Maciej Formanowicz - Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Prezes Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A.

 


Tadeusz Respondek - Wiceprezes Zarządu firmy Kler S.A.

 


Jacek Twaróg - Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Prezes Zarządu firmy Ludwik Styl

 


Przemysław Trawa - Prezes Zarządu MTP Sp. z o.o.

 


Anna Werle - Wilczyńska - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Głos w dyskusji zabrali:

 


Wymienieni wyżej paneliści

 


Zenon Klorek - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu "Klose"

 


Wacław Ślęzak - Advantage Europa

 


Małgorzata Wnorowska - Wydawnictwo Inwestor

 

 

Konferencję prowadziła:

 


Małgorzata Wnorowska - Wydawnictwo Inwestor

 

 


Od dawna OIGPM stara się zainteresować agencje rządowe wsparciem wysokiej pozycji polskich mebli na świecie (4 eksporter na świecie, 3 dostawca na rynek UE, w latach 2000-2007 podwojenie wartości produkcji i eksportu do poziomu odpowiednio ponad 24 mld zł i 6 mld euro).

 


Bolączką sektora jest brak świadomości klientów i handlowców na świecie, że korzystają z polskich mebli. Potrzebne jest zbudowanie i rozwijanie tej świadomości.
Badania pokazują, że produkt nigdy nie jest postrzegany wyżej, niż kraj z którego on pochodzi. Chcemy więc wykorzystać sprzężenie zwrotne pomiędzy promocją produktów i promocją kraju.

 

 

Jakie są szanse przed meblarstwem?

 


Zwiększenie popytu krajowego związanego ze wzrostem wynagrodzeń oraz dążeniem Polaków do poprawy komfortu i jakości swego życia, w czym meble odgrywają zasadnicze znaczenie;

 


Rosnąca wydajność pracy;

 


Nowoczesność wzornictwa, technik wytwarzania i stosowanych materiałów;


Rozwój współpracy producentów mebli, zakładów kooperujących i rosnące zrozumienie konieczności prezentowania wspólnej postawy i zabiegania o interesy tego sektora;

 


Silna promocja marek polskich mebli w kraju i za granicą;

 


Połączenie działań promocyjnych z promocją Polski jako nowoczesnego kraju europejskiego, o rozwiniętej kulturze i cywilizacji.

 

 


Są też zagrożenia, które trzeba sobie uświadomić i aktywnie nim przeciwdziałać:
Globalna konkurencja, szczególnie ze strony producentów z niskimi kosztami pracy i korzystnej strukturze podatkowej, działających poza Unią Europejską, jak też producentów lokalizujących swoje operacje na terenie Unii;

 


Rosnące koszty kapitału przeznaczonego na innowacje i inwestycje;

 


Rosnące koszty wynagrodzeń w Polsce, związane m.in. z emigracją pracowników;

 


Brak siły roboczej;

 


Rosnąca koncentracja producentów płyt drewnopochodnych oraz dostawców drewna, skutkująca utrzymywaniem wysokiego poziomu cen materiałów produkcyjnych;

 


Brak długofalowej strategii sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, wywołująca niedobór surowców na rynku;

 


Rozwój przemysłu meblarskiego w Azji;

 


Rosnące koszty transportu materiałów;

 


Silne, skoncentrowane organizacje dystrybutorów mebli, narzucające producentom niskie ceny;

 


Niekorzystne relacje kursowe.

 

 

 

Głosy w dyskusji

 

 

 

W procesie promocji Polski musi być miejsce na promocję mebli. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na relację z handlem. Jak przemówić do świadomości handlowców?

 


To, że meble są dziś wizytówką Polski to zasługa przede wszystkim przedsiębiorców. Dotychczasowa promocja polskiego meblarstwa odbywała się za pieniądze prywatne. Teraz rząd powinien to wykorzystać i proces promocji poprowadzić dalej. Jest to w pełni uzasadnione ekonomicznie. Trzeba promować Polskę za pomocą polskiej gospodarki, wykorzystując do tego celu m.in. wypromowane już w dużym stopniu, za prywatne pieniądze, polskie meblarstwo.

 


Czy branża może sama wypromować swoje produkty? Doświadczenie innych krajów mówi, że nie. Powinno być partnerstwo prywatno-publiczne. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich, w trójkącie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki i Izby Gospodarcze.

 


Trwają prace nad wieloletnim programem kreowania wizerunku Polski. Od samych meblarzy zależy, czy znajdą się w tym programie. Marketing narodowy, oprócz promocji wizerunku narodowego musi zająć się wypromowaniem specjalności narodowych. Marki krajowe powinny być znane na świecie.

 


Chłonność rynku europejskiego jest dzisiaj znacznie mniejsza. Szansa polskich producentów mebli leży w zdecydowanej poprawie jakości mebli oraz obniżaniu kosztów ich wytwarzania, tak żebyśmy mogli wygrać w konkurencji z tanimi firmami z innych państw takich jak Chiny czy Indie.

 

Wydaje się, że przy dobrej promocji branży meblarskiej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu, można ten cel osiągnąć.

 


Nie stać nas, aby na rynkach zdominowanych przez duże organizacje zakupowe promować wprost swoje marki. Z kolei na rynkach tych musimy promować nasze meble, gdyż właśnie tu się je sprzedaje. Niewątpliwie mamy sukcesy w promocji naszych marek na innych rynkach, takich jak Rosja, Czechy ale tam rynki dopiero się kształtują.

 

 

Z naszych doświadczeń wynika, że tam gdzie udało się wypromować marki, najpierw promowało się konkretny mebel, także jego jakość. W tej fazie producenci najczęściej nie podkreślają faktu, że meble są polskie, bo niestety to się nie kojarzy z dobrą jakością. Powstaje więc sytuacja odwrotna, że najpierw jest marka, a jak się zacznie utrwalać na rynku dopiero wówczas mówimy klientom, że meble są z Polski.

 

Tak więc ostatecznie to polscy producenci mebli promują kraj ich pochodzenia, nie mając pomocy w tym zakresie ze strony Państwa. Promocja musi więc być wspierana przez władze państwowe.

 


Oczywiście konieczne są również zmiany po stronie polskiego przemysłu meblarskiego, w którym zdecydowana większość to małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Ich jedyną szansą jest łączenie się dla wspólnej promocji, co zresztą wspaniale robią Włosi. Pomoc Państwa w takich sytuacjach jest jedyną szansą, żeby ci producenci mogli zaistnieć na rynkach zagranicznych.

 


Należy też wyraźnie podkreślić, że najważniejszym dla nas rynkami eksportowymi są kraje zachodniej Europy: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Benelux, Hiszpania, Portugalia. Tam meble promowane są nie jako produkt, tylko jako miejsce sprzedaży, promują się firmy, które mają sieci handlowe i żeby się przebić z własną marką potrzebne są ogromne pieniądze. Trzeba więc promować polską gospodarkę jako wytwarzającą dobre, przetworzone produkty, w tym meble. Oczywiście nie zrobi tego sama Izba zrzeszająca producentów mebli, ponieważ nie jest do tego przygotowana finansowo i organizacyjnie. Potrzebna jest nam pomoc ze strony Państwa.

 


Próbujemy tym zainteresować władze naszego kraju, ale odzew jest niewielki. Generalnie rzecz biorąc bardzo trudno jest przebić się z informacją, że produkcja mebli jest dla kraju bardzo ważna. W ramach promocji polskiej gospodarki powinno być sprzężenie zwrotne: promocja polskich mebli oraz Polski jako mocarstwa meblowego. Można wykorzystać do tego również pewne elementy ekologiczne.

 


Polska nie ma marki kraju przemysłowego, nigdzie na świecie nie jest tak, że produkty są postrzegane lepiej niż kraj, z którego pochodzą. To jest właśnie zadanie, które powinno być doktryną promocji polskiego eksportu, rozumianej jako zmiana wizerunku Polski. Inaczej zawsze będziemy ukrywali kraj pochodzenia.

 


Jeżeli chcemy dobrze funkcjonować w eksporcie to małe i średnie przedsiębiorstwa powinny się w jakiś sposób konsolidować, po to, żeby wystawiać wspólną ofertę. Ważne jest żeby oferować łączny serwis, ponieważ wszystkie duże sieci handlowe trzeba obsłużyć w jednym czasie. Chodzi o optymalne miejsca rozładunku mebli, jedno obok drugiego. Jedna mała firma nie jest w stanie temu podołać.

 


Polska wytwarza dziesiątki tysięcy sztuk mebli dziennie. To nie jest jednostkowa produkcja. Promować trzeba miejsce produkcji, jakim jest Polska. Musimy być z promocją wszędzie tam, gdzie są wielcy sprzedawcy, budować polskie pawilony wystawowe na najważniejszych targach. Trzeba się łączyć w sojusze w określonych celach, np. w celu wejścia na dany rynek.

 


Brak brandów w przemyśle meblowym jest oczywistością. Natomiast mówimy o tym, że należy promować Brand Polska jako całość. Polscy projektanci mają duże osiągnięcia. Powinniśmy pokazywać wyniki współpracy projektantów i producentów mebli. Trzeba dążyć do wystawiania projektów własnych projektantów i promować w ten sposób Polskę, właśnie poprzez promowanie polskiego designu.

 


Ogromnym zagrożeniem dla polskich producentów jest rynek surowcowy w Polsce. Jest on bardzo skoncentrowany, 80% surowca pochodzi z Lasów Państwowych. Produkcja płyt drewnopochodnych, jest również bardzo skoncentrowana. Ceny płyt surowych i laminowanych bardzo wzrosły. Ceny niektórych asortymentów płyt drewnopochodnych w ostatnich latach wzrosły nawet o 60%.

 


Dużym zagrożeniem, są też różnice kursowe. Aby się rozwijać branża musi również inwestować. Przy tak dużych wahaniach kursowych wypracowanie zysku, który może być przeznaczony na inwestycje, jest bardzo trudne.

 


W nowych programach wsparcia, finansowanych z Funduszy UE przewiduje się środki jedynie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie widać więc miejsca dla promocji polskiego meblarstwa z udziałem dużych znanych firm, mających ugruntowaną pozycję na rynku.

 


Wydaje się, że działania promocyjne są rozproszone, brakuje koordynacji. Kto będzie reprezentantem meblarstwa w procesie promocji polskiej gospodarki?

 

 

 


Podsumowanie dyskusji

 

 

 

Polska nie ma marki kraju przemysłowego. Budowa takiej reputacji jest zadaniem, które powinno być doktryną promocji polskiego eksportu. Inaczej to będzie zawsze w defensywie, stwierdzając: "Nie mówmy, że to jest polskie, bo to nie jest dobra promocja".
Potrzebujemy promocji całej branży. Musimy o to skutecznie zabiegać. To będzie dobre również dla firm. Pamiętajmy, że mówimy o przemysłowym wytwarzaniu mebli i sprzedawaniu wielkich ilości w sieciach handlowych.
Musi być w procesie promocji ogniwo łączące pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a branżą.

 


Żeby utrzymać pozycję Polski jako jednego z największych graczy na światowym rynku meblarskim, potrzebne jest wsparcie Państwa i wspólne działanie.
Program promocji dla branży meblarskiej powinien być wspólnie stworzony i wspierany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach promocji międzynarodowej Polski z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli deklaruje aktywny udział przy tworzeniu tego programu.

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Koronawirus atakuje branżę...
  W dniach 24-25 marca br. B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło wstępną ankietę wśród firm branży meblarskiej. W badaniu wzięło udział 15 podmiotów z grupy dużych, średnich i małych. Analizując...
 • Branża w walce z koronawirusem
  Polskie firmy z branży meblarskiej udowadniają, że nieobca jest im społeczna odpowiedzialność. Pomoc przybiera różne formy: od wsparcia finansowego poprzez produkcję maseczek ochronnych, po gotowość udostępnienia powierzchni targowych na szpitale polowe. Milion złotych na walkę...
 • ANKIETA: wpływ epidemii na...
  Połączenie potencjału portalu www.biznes.meble.pl i miesięcznika ,,BIZNES meble.pl" umożliwia nie tylko przeprowadzenie ankiety wśród przedsiębiorców z branży meblarskiej, ale też rzetelne opracowanie wyników i publikację ich zarówno na łamach...
 • Czy tarcza wystarczy, by...
  Brak rządowego wsparcia dla branży doprowadzi do tego, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy wiele fabryk mebli i sieci handlowych znajdzie się w gigantycznych kłopotach, a niektóre będą musiały ogłosić upadłość. Oznacza to nie tylko problemy dla gospodarki, w tym spadek PKB...
 • Powstała platforma „Buy...
  Zadaniem Buy Poland jest wsparcie polskich przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych zleceniodawców. Patronat nad projektem objęła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Internetowy katalog zawierać będzie informacje o tysiącach producentów z...
 • „Meble Polska 2020” wg...
  Największe kontraktacje meblowe w Europie, targi „Meble Polska 2020” odwiedziły tysiące kupców meblowych z aż 69 krajów. Międzynarodowy charakter wydarzenia mogło przysłonić tylko widmokoronawirusa wywołującego COVID-19, czego efektem była nieco mniejsza...
 • Branża drzewna apeluje o...
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polski Komitet Narodowy EPAL oraz Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego wystąpiły do szefowej resortu rozwoju – Jadwigi Emilewicz – z apelem o udzielenie wsparcia w rozmowach z Lasami Państwowymi. Poznań, dn. 25.03.2020 r. Szanowna Pani...
 • Salone del Mobile.Milano...
  Decyzja o odroczeniu została podjęta przez Zarząd Salone del Mobile.Milano w świetle trwającej pandemii koronawirusa, która rozprzestrzenia się niemal w każdym kraju na świecie. Sytuacja, która doprowadziła do pierwotnej zmiany daty z kwietnia na czerwiec, ogłoszonej 25...
 • „Wood Tech” – nowa data...
  W obliczu trudnej sytuacji oraz w trosce i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, odwiedzających oraz firm współpracujących, organizator „Wood Tech 2020” podjął decyzję przeniesienia terminu targów z pierwotnej daty 13-15 maja br. na 3-5...
 • Negocjacje meblarzy z Lasami...
  Pismo, które 6 kwietnia Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli skierował do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, to odpowiedź na komunikat Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 kwietnia. W...

Inne artykuły

Aktualności
 • Fotoreportaż: Łódź Design Festival 2014 c.d.
  Centrum Festiwalu 2 to wielka, na kilku tysiącach metrów kwadratowych przestrzeń nosząca nazwę "House Of Tomorrow". To tutaj, Partnerzy Festiwalu prezentują swoje najlepsze produkty i ponadczasowe rozwiązania w zakresie wyposażenia wnętrz i usług. To tutaj zobaczyć można...
 • 6. edycja festiwalu Przetwory
  Przetwory, Rezydencja Twórczego Recyclingu to projekt zainicjowany w 2006 roku w ramach Projektu Praga Stowarzyszenia Artanimacje, serii wydarzeń mających na celu rewitalizację starej fabryki Zakładów Optycznych przy ul. Grochowskiej 316/320 przez Monikę Brzywczy, Anię Czarnotę i Martę...
 • Ogłosili strajk, ale i tak nie mają nic do roboty
  Na bramie zakładu stolarskiego w Dobrym Mieście pojawiły się w poniedziałek flagi, a załoga ogłosiła strajk. Ale i tak nie mieli nic do roboty, bo szefostwo zniknęło i majster wstrzymał produkcję. Stu pięćdziesięciu pracowników zakładu od stycznia czeka na wypłatę. - Nie mamy...
 • KPPD: Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2007 r.
  Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o skierowaniu do oceny przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku, w którym proponuje wykazany w bilansie zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 15.295.077,96 zł przeznaczyć z podziałem na: 1. wypłatę dywidendy w kwocie 2.514.720 zł, tj. 1,55 zł brutto na...
 • XXXII Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie
  Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie jeszcze trwają a my zapraszamy Państwa na ich pierwszą odsłonę. Zakończenie targów dzisiaj 28 marca 2009 roku.
Nowości produktowe
 • Windmoller Polska - Wineo 600
  Kolekcja Wineo 600 to propozycja podłóg, która sprawdzi się nawet w tych domowych wnętrzach, które narażone są na duże obciążenia. Podłogi winylowe Wineo 600 mają klasę użyteczności 23/32/41, co oznacza, że można montować je nie tylko w sypialni czy pokoju...
 • THERMOPLAST - Taśmy obrzeżowe
  Kontynuacją nowej gamy dekorów taśm Thermoplast są kolejne wzory idealnie dopasowane pod względem kolorystyki do płyt najlepiej sprzedających się na polskim rynku takich producentów jak Kronopol czy Pfleiderer. Przykłady taśm dospasowanych do blatów roboczych firmy Kronopol: - do dekoru...
 • Jaroma - Compact DWN plus
  Obrabiany przedmiot prowadzony jest przez zespoły obróbcze za pomocą wbudowanego gąsienicowego mechanizmu posuwowego oraz urządzenia dociskowego. Oklejarka wyposażona jest w strefę obróbki wykańczającej, w skład której wchodzą, między innymi, niżej wymienione agregaty i urządzenia :...
 • Duravit - LUV
  “Kiedy rysowałam swój projekt dla firmy Duravit, obrazem, który miałam w głowie, od samego początku była miska wypełniona wodą na prostym stole,” powiedziała Cecilie Manz. Wzornictwo Luv, trochę nietypowe wyróżnia się łagodnymi kształtami...
 • Hilding - Materace piankowe
  Oto najnowsza propozycja materacy piankowych Hilding. Select Dynamic - materac dwustronny wykonany z połączenia pianki o podwyższonej elastyczności oraz pianki wysokoelastycznej. Specjalna technologia cięcia pianki o podwyższonej elastyczności we wzór Wave z jednoczesnym profilowaniem...

Artykuły podobne

 • Złote Medale MTP rozdane!
  Podczas Targów Meble 2006 najlepsze produkty nagrodzone zostały Złotymi Medalami MTP. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda targowa w...
 • Poznańskie targi mebli w liczbach.
  Pierwszą połowę roku zamknęły najważniejsze w branży meblarskiej Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposażenia Wnętrz MEBLE, odbywające się w Poznaniu. Stanowiły one świetną okazję do...
 • KONKURS DIAMENT MEBLARSTWA ROZSTRZYGNIĘTY
  We środę 28 maja nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu DIAMENT MEBLARSTWA. Konkurs DIAMENT MEBLARSTWA organizowany przez portal meble.pl ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!