Podziel się:

MEBLE-SUKCES POLSKI W ŚWIECIE - podsumowanie konferencji

05-08-2008
Do schowka

 

 

Jak wykorzystać wysoką pozycję polskich mebli w promocji polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako kraju wysoko uprzemysłowionego? Takie zagadnienia nadawały ton podczas konferencji, która miała miejsce w Poznaniu w dniu 29 maja 2008 r.
 


 

 

Najważniejsze wypowiedzi panelistów oraz uczestników dyskusji.
Główne założenia panelu dyskusyjnego "Meble - sukces Polski w świecie":

 

 

Jak wykorzystać wysoką pozycję polskich mebli w promocji polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako kraju wysoko uprzemysłowionego;

 


Stworzenie sprzężenia zwrotnego między promocją polskich mebli i promocją Polski;
Doprowadzenie do wsparcia procesu budowy wizerunku Polski prezentując jeden z najważniejszych sektorów jej gospodarki;

 

 

Paneliści:

 

 


Maciej Formanowicz - Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Prezes Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A.

 


Tadeusz Respondek - Wiceprezes Zarządu firmy Kler S.A.

 


Jacek Twaróg - Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Prezes Zarządu firmy Ludwik Styl

 


Przemysław Trawa - Prezes Zarządu MTP Sp. z o.o.

 


Anna Werle - Wilczyńska - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Głos w dyskusji zabrali:

 


Wymienieni wyżej paneliści

 


Zenon Klorek - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu "Klose"

 


Wacław Ślęzak - Advantage Europa

 


Małgorzata Wnorowska - Wydawnictwo Inwestor

 

 

Konferencję prowadziła:

 


Małgorzata Wnorowska - Wydawnictwo Inwestor

 

 


Od dawna OIGPM stara się zainteresować agencje rządowe wsparciem wysokiej pozycji polskich mebli na świecie (4 eksporter na świecie, 3 dostawca na rynek UE, w latach 2000-2007 podwojenie wartości produkcji i eksportu do poziomu odpowiednio ponad 24 mld zł i 6 mld euro).

 


Bolączką sektora jest brak świadomości klientów i handlowców na świecie, że korzystają z polskich mebli. Potrzebne jest zbudowanie i rozwijanie tej świadomości.
Badania pokazują, że produkt nigdy nie jest postrzegany wyżej, niż kraj z którego on pochodzi. Chcemy więc wykorzystać sprzężenie zwrotne pomiędzy promocją produktów i promocją kraju.

 

 

Jakie są szanse przed meblarstwem?

 


Zwiększenie popytu krajowego związanego ze wzrostem wynagrodzeń oraz dążeniem Polaków do poprawy komfortu i jakości swego życia, w czym meble odgrywają zasadnicze znaczenie;

 


Rosnąca wydajność pracy;

 


Nowoczesność wzornictwa, technik wytwarzania i stosowanych materiałów;


Rozwój współpracy producentów mebli, zakładów kooperujących i rosnące zrozumienie konieczności prezentowania wspólnej postawy i zabiegania o interesy tego sektora;

 


Silna promocja marek polskich mebli w kraju i za granicą;

 


Połączenie działań promocyjnych z promocją Polski jako nowoczesnego kraju europejskiego, o rozwiniętej kulturze i cywilizacji.

 

 


Są też zagrożenia, które trzeba sobie uświadomić i aktywnie nim przeciwdziałać:
Globalna konkurencja, szczególnie ze strony producentów z niskimi kosztami pracy i korzystnej strukturze podatkowej, działających poza Unią Europejską, jak też producentów lokalizujących swoje operacje na terenie Unii;

 


Rosnące koszty kapitału przeznaczonego na innowacje i inwestycje;

 


Rosnące koszty wynagrodzeń w Polsce, związane m.in. z emigracją pracowników;

 


Brak siły roboczej;

 


Rosnąca koncentracja producentów płyt drewnopochodnych oraz dostawców drewna, skutkująca utrzymywaniem wysokiego poziomu cen materiałów produkcyjnych;

 


Brak długofalowej strategii sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, wywołująca niedobór surowców na rynku;

 


Rozwój przemysłu meblarskiego w Azji;

 


Rosnące koszty transportu materiałów;

 


Silne, skoncentrowane organizacje dystrybutorów mebli, narzucające producentom niskie ceny;

 


Niekorzystne relacje kursowe.

 

 

 

Głosy w dyskusji

 

 

 

W procesie promocji Polski musi być miejsce na promocję mebli. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na relację z handlem. Jak przemówić do świadomości handlowców?

 


To, że meble są dziś wizytówką Polski to zasługa przede wszystkim przedsiębiorców. Dotychczasowa promocja polskiego meblarstwa odbywała się za pieniądze prywatne. Teraz rząd powinien to wykorzystać i proces promocji poprowadzić dalej. Jest to w pełni uzasadnione ekonomicznie. Trzeba promować Polskę za pomocą polskiej gospodarki, wykorzystując do tego celu m.in. wypromowane już w dużym stopniu, za prywatne pieniądze, polskie meblarstwo.

 


Czy branża może sama wypromować swoje produkty? Doświadczenie innych krajów mówi, że nie. Powinno być partnerstwo prywatno-publiczne. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich, w trójkącie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki i Izby Gospodarcze.

 


Trwają prace nad wieloletnim programem kreowania wizerunku Polski. Od samych meblarzy zależy, czy znajdą się w tym programie. Marketing narodowy, oprócz promocji wizerunku narodowego musi zająć się wypromowaniem specjalności narodowych. Marki krajowe powinny być znane na świecie.

 


Chłonność rynku europejskiego jest dzisiaj znacznie mniejsza. Szansa polskich producentów mebli leży w zdecydowanej poprawie jakości mebli oraz obniżaniu kosztów ich wytwarzania, tak żebyśmy mogli wygrać w konkurencji z tanimi firmami z innych państw takich jak Chiny czy Indie.

 

Wydaje się, że przy dobrej promocji branży meblarskiej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu, można ten cel osiągnąć.

 


Nie stać nas, aby na rynkach zdominowanych przez duże organizacje zakupowe promować wprost swoje marki. Z kolei na rynkach tych musimy promować nasze meble, gdyż właśnie tu się je sprzedaje. Niewątpliwie mamy sukcesy w promocji naszych marek na innych rynkach, takich jak Rosja, Czechy ale tam rynki dopiero się kształtują.

 

 

Z naszych doświadczeń wynika, że tam gdzie udało się wypromować marki, najpierw promowało się konkretny mebel, także jego jakość. W tej fazie producenci najczęściej nie podkreślają faktu, że meble są polskie, bo niestety to się nie kojarzy z dobrą jakością. Powstaje więc sytuacja odwrotna, że najpierw jest marka, a jak się zacznie utrwalać na rynku dopiero wówczas mówimy klientom, że meble są z Polski.

 

Tak więc ostatecznie to polscy producenci mebli promują kraj ich pochodzenia, nie mając pomocy w tym zakresie ze strony Państwa. Promocja musi więc być wspierana przez władze państwowe.

 


Oczywiście konieczne są również zmiany po stronie polskiego przemysłu meblarskiego, w którym zdecydowana większość to małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Ich jedyną szansą jest łączenie się dla wspólnej promocji, co zresztą wspaniale robią Włosi. Pomoc Państwa w takich sytuacjach jest jedyną szansą, żeby ci producenci mogli zaistnieć na rynkach zagranicznych.

 


Należy też wyraźnie podkreślić, że najważniejszym dla nas rynkami eksportowymi są kraje zachodniej Europy: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Benelux, Hiszpania, Portugalia. Tam meble promowane są nie jako produkt, tylko jako miejsce sprzedaży, promują się firmy, które mają sieci handlowe i żeby się przebić z własną marką potrzebne są ogromne pieniądze. Trzeba więc promować polską gospodarkę jako wytwarzającą dobre, przetworzone produkty, w tym meble. Oczywiście nie zrobi tego sama Izba zrzeszająca producentów mebli, ponieważ nie jest do tego przygotowana finansowo i organizacyjnie. Potrzebna jest nam pomoc ze strony Państwa.

 


Próbujemy tym zainteresować władze naszego kraju, ale odzew jest niewielki. Generalnie rzecz biorąc bardzo trudno jest przebić się z informacją, że produkcja mebli jest dla kraju bardzo ważna. W ramach promocji polskiej gospodarki powinno być sprzężenie zwrotne: promocja polskich mebli oraz Polski jako mocarstwa meblowego. Można wykorzystać do tego również pewne elementy ekologiczne.

 


Polska nie ma marki kraju przemysłowego, nigdzie na świecie nie jest tak, że produkty są postrzegane lepiej niż kraj, z którego pochodzą. To jest właśnie zadanie, które powinno być doktryną promocji polskiego eksportu, rozumianej jako zmiana wizerunku Polski. Inaczej zawsze będziemy ukrywali kraj pochodzenia.

 


Jeżeli chcemy dobrze funkcjonować w eksporcie to małe i średnie przedsiębiorstwa powinny się w jakiś sposób konsolidować, po to, żeby wystawiać wspólną ofertę. Ważne jest żeby oferować łączny serwis, ponieważ wszystkie duże sieci handlowe trzeba obsłużyć w jednym czasie. Chodzi o optymalne miejsca rozładunku mebli, jedno obok drugiego. Jedna mała firma nie jest w stanie temu podołać.

 


Polska wytwarza dziesiątki tysięcy sztuk mebli dziennie. To nie jest jednostkowa produkcja. Promować trzeba miejsce produkcji, jakim jest Polska. Musimy być z promocją wszędzie tam, gdzie są wielcy sprzedawcy, budować polskie pawilony wystawowe na najważniejszych targach. Trzeba się łączyć w sojusze w określonych celach, np. w celu wejścia na dany rynek.

 


Brak brandów w przemyśle meblowym jest oczywistością. Natomiast mówimy o tym, że należy promować Brand Polska jako całość. Polscy projektanci mają duże osiągnięcia. Powinniśmy pokazywać wyniki współpracy projektantów i producentów mebli. Trzeba dążyć do wystawiania projektów własnych projektantów i promować w ten sposób Polskę, właśnie poprzez promowanie polskiego designu.

 


Ogromnym zagrożeniem dla polskich producentów jest rynek surowcowy w Polsce. Jest on bardzo skoncentrowany, 80% surowca pochodzi z Lasów Państwowych. Produkcja płyt drewnopochodnych, jest również bardzo skoncentrowana. Ceny płyt surowych i laminowanych bardzo wzrosły. Ceny niektórych asortymentów płyt drewnopochodnych w ostatnich latach wzrosły nawet o 60%.

 


Dużym zagrożeniem, są też różnice kursowe. Aby się rozwijać branża musi również inwestować. Przy tak dużych wahaniach kursowych wypracowanie zysku, który może być przeznaczony na inwestycje, jest bardzo trudne.

 


W nowych programach wsparcia, finansowanych z Funduszy UE przewiduje się środki jedynie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie widać więc miejsca dla promocji polskiego meblarstwa z udziałem dużych znanych firm, mających ugruntowaną pozycję na rynku.

 


Wydaje się, że działania promocyjne są rozproszone, brakuje koordynacji. Kto będzie reprezentantem meblarstwa w procesie promocji polskiej gospodarki?

 

 

 


Podsumowanie dyskusji

 

 

 

Polska nie ma marki kraju przemysłowego. Budowa takiej reputacji jest zadaniem, które powinno być doktryną promocji polskiego eksportu. Inaczej to będzie zawsze w defensywie, stwierdzając: "Nie mówmy, że to jest polskie, bo to nie jest dobra promocja".
Potrzebujemy promocji całej branży. Musimy o to skutecznie zabiegać. To będzie dobre również dla firm. Pamiętajmy, że mówimy o przemysłowym wytwarzaniu mebli i sprzedawaniu wielkich ilości w sieciach handlowych.
Musi być w procesie promocji ogniwo łączące pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a branżą.

 


Żeby utrzymać pozycję Polski jako jednego z największych graczy na światowym rynku meblarskim, potrzebne jest wsparcie Państwa i wspólne działanie.
Program promocji dla branży meblarskiej powinien być wspólnie stworzony i wspierany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach promocji międzynarodowej Polski z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli deklaruje aktywny udział przy tworzeniu tego programu.

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • „Meblarski 1000” - ranking...
  Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska. Ranking występuje w dwóch wersjach,...
 • Najwięksi producenci mebli z...
  Firmy, które znalazły się w rankingu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” mają siedziby w 248 powiatach, co oznacza, że 65,26% polskich powiatów to siedziba przynajmniej jednej firmy z zestawienia „Meblarski...
 • Wybierz wydarzenie 2020 roku
  Zapraszamy do głosowania na najważniejsze dla branży wydarzenie ubiegłego roku. Wystarczy do 17 stycznia wskazać swoich faworytów: https://biznes.meble.pl/ankieta-eventy-2020 Aby głos był ważny należy wytypować 5 wydarzeń (wszystkie wskazania są równorzędne). Wyniki...
 • 25 wydarzeń, na które czeka...
  Przez najbliższe dwa tygodnie – począwszy od 18 stycznia aż do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia włącznie - zapraszamy do głosowania na najbardziej oczekiwane wydarzenie 2021 roku. Wystarczy wypełnić ankietę: https://biznes.meble.pl/ankieta-wydarzenia-2021-roku Aby głos był...
 • Niemcy przedłużają lockdown....
  Zaplanowane pierwotnie na 25 stycznia spotkanie kanclerz Niemiec - Angeli Merkel - z premierami 16 niemieckich landów, odbyło się wcześniej - 19 stycznia. Uczestnicy wideokonferencji zgodzili się na przedłużenie o kolejne dwa tygodnie zamknięcia większości sklepów i...
 • 7 zmian w prawie w 2021 r.
  Jakie są najważniejsze zmiany w prawie, które przyniósł i jeszcze przyniesie 2021 rok? Oto 7 regulacji, które powinni mieć na uwadze przedsiębiorcy z branży meblarskiej: 1. Nowe Prawo zamówień publicznych Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały zasadnicze...
 • Targi w 2021 r. - co, gdzie,...
  Głosowanie na najbardziej oczekiwane wydarzenie 2021 roku potrwa jeszcze do 31 stycznia, zapraszamy więc do typowania swoich faworytów: https://biznes.meble.pl/ankieta-wydarzenia-2021-roku Tymczasem pandemia, tak jak w ubiegłym, tak i w tym roku, daje się we znaki organizatorom...
 • Czy lockdown w Europie zagrozi...
  Lista krajów, które wprowadzają lub przedłużają obostrzenia już nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę, staje się coraz dłuższa. W których z europejskich państw, ważnych odbiorców eksportowanych z Polski mebli, obowiązują surowe restrykcje?...
 • Rynek mieszkań - trendy i...
  Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w okresie od stycznia do listopada 2020 roku polscy deweloperzy oddali do użytku swoim Klientom prawie 200 tysięcy mieszkań. Jest to 6,0% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W tym samym czasie zmniejszyła się jednak...
 • Podwyżki mimo pandemii. Co...
  Jak wynika z badania Grant Thornton, aż 39% przedsiębiorstw chce dać pracownikom podwyżki w 2021 r., to prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. Okazuje się, że dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą...
 • Mniej dłużników, więcej...
  Pandemia wyraźnie uszczupliła finanse konsumentów i firm. Na koniec 2020 r. ich łączne zaległości, widniejące w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, wyniosły ponad 59,2 mld zł i były o blisko 3,5 mld zł większe niż w 2019 r. Nieco zmalała natomiast liczba...
 • Jaka przyszłość czeka hotele?
  Z podsumowania 2020 roku, które przedstawił sektor HoReCa wynika, że zadłużenie branży wzrosło o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosło niemal 280 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Tylko w czasie pandemii wartość...
 • Heimtextil przełożony na 2022...
  Zmianie uległy również terminy Techtextil i Texprocess, Prolight + Sound oraz International Consumer Goods Show. We wrześniu 2020 roku Messe Frankfurt, organizator wydarzeń targowych, zrezygnował z jakichkolwiek fizycznych wydarzeń w pierwszym kwartale 2021 roku. Teraz, po...
 • Zatrudnienie i płace - rosną...
  W ostatnim miesiącu minionego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,0% r/r i wyniosło 6329,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 5973,75 zł - te istotne dane, pomocne w ocenie sytuacji firm,...

Inne artykuły

Aktualności
 • Jaka przyszłość czeka hotele?
  Z podsumowania 2020 roku, które przedstawił sektor HoReCa wynika, że zadłużenie branży wzrosło o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosło niemal 280 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Tylko w czasie pandemii wartość...
 • Co najczęściej kupują Polacy?
  Wydatki na produkty aranżacyjne w domach i mieszkaniach wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, o ponad 20% względem ubiegłego roku. Wpłynął na to przede wszystkim czas spędzany w domach podczas pandemii. Jakie elementy wyposażenia wnętrz użytkownicy wybierali najczęściej w mijającym...
 • Wybierz wydarzenie 2020 roku
  Zapraszamy do głosowania na najważniejsze dla branży wydarzenie ubiegłego roku. Wystarczy do 17 stycznia wskazać swoich faworytów: https://biznes.meble.pl/ankieta-eventy-2020 Aby głos był ważny należy wytypować 5 wydarzeń (wszystkie wskazania są równorzędne). Wyniki...
 • Domotex 2021 w cyfrowej odsłonie
  Deutche Messe uznało, że aktualna sytuacja na świecie, związana z rozwojem infekcji w następstwie pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, uniemożliwia zaplanowanie i zorganizowanie w Hanowerze wiodących targów dywanów i wykładzin podłogowych. Zdecydowano, że...
 • 25 wydarzeń, na które czeka branża
  Przez najbliższe dwa tygodnie – począwszy od 18 stycznia aż do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia włącznie - zapraszamy do głosowania na najbardziej oczekiwane wydarzenie 2021 roku. Wystarczy wypełnić ankietę: https://biznes.meble.pl/ankieta-wydarzenia-2021-roku Aby głos był...
Nowości produktowe
 • Ceramika Paradyż - Granddust
  Jedną z nich jest „Granddust” – kolekcja o plastycznej fakturze betonu, przełamanej wyrazistym rysunkiem modnego terazzo i o powierzchni z gruboziarnistych kamieni zatopionych w betonie. Wszystkie kolekcje dostępne są w formatach 59,8 × 119,8 i 59,8 × 59,8cm.
 • LG - LG Magnit
  Zastrzeżona przez LG technologia „Black Coating” pozwala na zwiększenie kontrastu i wierności odwzorowania barw, przy jednoczesnej ochronie mikroskopijnych pikseli LED przed wilgocią, kurzem i wpływem czynników zewnętrznych.
 • Luxrad - Portal
  Stalową konstrukcję połączono z lustrem, które daje efekt głębi. W lustrze zamontowane zostało oświetlenie LED, do którego dołączony jest pilot. Dzięki połączeniu w jednym produkcie kilku funkcji oszczędza się również miejsce, co idealnie sprawdza się w małych...
 • Elementuj - Ancymon
  Idealnie komponuje się w minimalistycznych mieszkaniach, w starych kamienicach, a także w loftach. Został zaprojektowany pod duże rośliny i duże osłonki, aby nie stały bezpośrednio na podłodze, co jest szczególnie ważne przy ogrzewaniu podłogowym. Idealnie nadaje się do...
 • Misha - Passiflora
  Rezultatem współpracy marki z Cristiną Celestino jest kolekcja „Esotismi”, która obejmuje cztery wzory: „Oasi”, „Cabana”, „Passiflora” i „Formosa”. W przypadku tapety „Passiflora”, ponadwymiarowy design łączy...

Artykuły podobne

 • Złote Medale MTP rozdane!
  Podczas Targów Meble 2006 najlepsze produkty nagrodzone zostały Złotymi Medalami MTP. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda targowa w...
 • Poznańskie targi mebli w liczbach.
  Pierwszą połowę roku zamknęły najważniejsze w branży meblarskiej Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposażenia Wnętrz MEBLE, odbywające się w Poznaniu. Stanowiły one świetną okazję do...
 • KONKURS DIAMENT MEBLARSTWA ROZSTRZYGNIĘTY
  We środę 28 maja nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu DIAMENT MEBLARSTWA. Konkurs DIAMENT MEBLARSTWA organizowany przez portal meble.pl ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!