Podziel się:

MEBLE - POLSKI PRZEMYSŁ NARODOWY

17-07-2008
Do schowka

Branża jest zdrowa. Zdrowa bo prywatna, rodzinna, skąpa. Tak musiało wyglądać prowadzenie interesów "dawno temu w Ameryce".

 

 


Skromne biura, duże hale produkcyjne, niezły park maszynowy, pryncypał na produkcji, żona kadrowa/księgowa, syn/córka, przy wszystkim po trochę - tak w Polsce, wygląda dobre kilka tysięcy zakładów meblowych. Poza wszystkimi innymi korzyściami, taki rodzinny model firmy jest bardzo skuteczny, pod względem kontroli finansowej i jakości produkcji.

 


Nawet wielki koncern "Black Red White", de facto też, tak jest zorganizowany, na fundamencie klanowo/rodzinnych powiązań.

 


Analogii do "american dream" jest więcej. Nadawanie nazwisk swoim firmom, jako dodatkowa gwarancja oddawanej pracy: Szynaka, Kler, Gawin, Wajnert, Matkowski, Rejs itd.


Polska branża produkcji mebli, oparta jest o eksport, w większości kierowany do krajów Unii Europejskiej. Właśnie ten, coraz mniej rentowny eksport (słabe euro) oraz dalekowschodnia konkurencja, są źródłem aktualnego niepokoju wśród naszych przedsiębiorców.

 


Polscy producenci mebli, poradzą sobie, bo…nikt im nie pomaga, branża nie jest socjalistyczna. Związek między słabnącą koniunkturą, a socjalizmem jest czytelny, wszędzie tam, gdzie narzucana jest doktryna, odbierająca wolny wybór. Dekoniunktura na meble, jest tylko w Europie Zachodniej (socjalizm unijny) i Stanach Zjednoczonych (socjalizm poprawności politycznej, trzeba też zapłacić za wojnę w Iraku), poza tym wszędzie trwa wzrost.


Produkują, sprzedają i kupują meble, kraje swobód przemysłowych: Chiny, Indie, Brazylia, Rosja itd. Światowy obrót meblami, rokrocznie przyrasta o 5-7%.
W 2007 roku, było to 97 mld usd, a w 2008 roku zanosi się na 102 mld usd, a więc o 5 mld usd więcej.

 


Właśnie w podłączeniu polskiego eksportu do światowego, nie tylko europejskiego, obiegu mebli, można upatrywać jedną z szans powodzenia polskiej branży meblowej.


Polski rynek produkcji mebli pokazał już, iż potrafi odzyskiwać równowagę.
Nie załamał naszej branży kryzys rosyjski 1998-2001, a w tamtym czasie eksport mebli m.in. do Rosji pełnił podobną rolę, jak obecny eksport do krajów "starej unii".

 


Upadek niemieckiej Grupy "Schieder", wydawał się mieć duże reperkusje, a prawie nic się nie stało, wręcz przeciwnie. "Schieder", rozparcelowany pomiędzy solidne, polskie firmy m.in. Szynaka, Black Red White, Agata - faktycznie wzmocnił polską branżę meblową. Polskie firmy meblowe, moderują swój portfel sprzedaży w kierunku równowagi, pomiędzy sprzedażą eksportową, a sprzedażą krajową. Rozbudowują krajowe działy handlowe, inwestują w marketing i reklamę, budują nowe obiekty handlowe. Nic dziwnego, wg. prognoz, w ciągu najbliższych dziesięciu lat, konsumpcja mebli w Polsce, ma wzrosnąć do 18 mld zł tj. nieco mniej, niż cały obecny eksport polskich mebli.

 

 

 

MEBLOWE STATYSTYKI

 

Polski przemysł meblarski zatrudnia 120 000 osób, a przyrost zatrudnienia, w ciągu ostatnich 3 lat, to blisko 40 % . Polski przemysł drzewny, łącznie z meblarskim zatrudnia - 256 tys. osób.


Średnie miesięczne wynagrodzenie w branży = 2060 zł. 

 


Wielkość firmy wg. kryterium zatrudnienia                          Liczba firm
firmy duże o zatrudnieniu powyżej 250 osób                                      80
firmy średnie o zatrudnieniu pomiędzy 50 - 250 osób                       400
firmy małe o zatrudnieniu od 10 - 50 osób                                        1000
firmy mikro o zatrudnieniu od 5 do 9 osób                                        5000
           RAZEM                                                                                      6500

 

*      99% przedsiębiorstw stanowią firmy prywatne, bardzo często o charakterze firm rodzinnych.

 

 

- Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblowego:

 - 2005  -  20 mld zł
 - 2006  -  24 mld zł
 - 2007  -  27 mld zł

 


- W okresie dziesięciolecia, od 1996 do 2007 roku, polska branża meblowa czterokrotnie zwiększyła swoje możliwości produkcyjne.

 

- Udział polskiej branży meblowej w tworzeniu PKB wynosi 2,1 %, podczas gdy w krajach UE, udział ten wynosi, średnio 0,9 % PKB.

 

- Polski potencjał produkcyjny, stanowi ponad 3 % produkcji światowej, co daje nam 10 miejsce w światowym rankingu producentów.

 


Fot.2 - Dziesiąty producent mebli w skali globalnej wg. raportu CSIL Mediolan.

 

 

 


KONSUMPCJA MEBLI

Wg. raportu (Centrum Badań Przemysłowych) CSIL Milano - "World Furniture Outlook 2008", szacuje się, iż średnio, w przekroju światowym, jest to 65 usd rocznie w kategorii na jednego mieszkańca.

 

Wartość ta, jest rozłożona :

- konsumpcja mebli na jednego mieszkańca, w krajach rozwijających się, statystycznie wynosi 20 usd rocznie

- konsumpcja mebli na jednego mieszkańca, w krajach rozwiniętych, statystycznie wynosi 239 usd rocznie

 

 

Kraje o najwyższym wskaźniku konsumpcji mebli: Norwegia, Dania, Finlandia, Austria, Szwajcaria. Państwa Unii Europejskiej, wraz z USA i Kanadą absorbują, 68 % ogólnoświatowej produkcji mebli. Statystyczny cykl wymiany mebli, w krajach o ich wysokiej konsumpcji, to sześć lat.

 

 

- Konsumpcja mebli w 2007 roku szacowana w kategorii, na jednego mieszkańca :

Polska    -  30 euro
Węgry    -  54 euro
Czechy   -  80 euro

 


Zakłada się, iż w ciągu najbliższych 10 lat, konsumpcja mebli w Polsce przekroczy 100 euro, na statystycznego mieszkańca.

 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRZEDAŻY KRAJOWEJ NIEKTÓRYCH FIRM BRANŻY MEBLARSKIEJ ZA 2007 ROK * (przedsiębiorstwo sprzedaż krajowa w mln zł sprzedaż ogółem w mln zł)

 


Black Red White 1212 1460
Nowy Styl 203 811
Kler 110 138
Fabryki Mebli "Wójcik - Stolpłyt" 104 231
Profim 92 136
Klose 81 194
Fabryka Mebli "Gawin" 74 115
Fabryka Mebli "Wajnert" 70 105
Bydgoskie Fabryki Mebli 65 121
Malow 49 111
Famos 46 77
Dąb 45 52
Martela 38 42
Meblotap 33 58
Kaszub 29 30
Mebelplast 26 93
Restol 26 28
Rameta 9 60
Flair Poland 7 68


                                                                                                                             

*  zestawienie powstało na podstawie magazynu "Meble Plus"

 

 

 


                        

KRAJOWY RYNEK MEBLI

Rok 2007, był czasem ożywionej koniunktury, na polskim rynku sprzedaży mebli.
Pogarszająca się opłacalność eksportu, związana z tzw. "silna złotówką", sprawiła, iż klient krajowy, staje się pożądanym i często głównym adresatem wytwarzanych produktów.

 


Wzrostowi konsumpcji mebli w Polsce, sprzyja:
- rosnące zatrudnienie
- rosnące wynagrodzenia, wraz z wpływem pieniędzy zarobionych za granicą
- kontynuowane ożywienie w budownictwie
- rozwój sektora publicznego, bazującego na dostępności funduszy unijnych
- sektor działań gospodarczych, obliczony na wykorzystanie koniunktury związanej z Euro 2012
- ogólny wzrost optymizmu, podtrzymywany przez sprzyjające rządowi media

 

 

Przekonanie przechodzące w pewność, iż dobra koniunktura utrzyma się przynajmniej do 2012 roku, podzielają zarówno, działający w większości intuicyjnie, polscy producenci i handlowcy, jak i stale analizujące sytuacje gospodarczą, koncerny światowe.

 

 

Plany inwestycyjne "Ikea", do 2015 roku, obejmują m.in. dokończenie i rozbudowę fabryk mebli w Wielbarku i Lubawie, budowę sklepów własnych i parków handlowych, w Poznaniu ("Bulwary Poznańskie"), Łodzi ("Port Łódź"), Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Rzeszowie, Lublinie (30 tys. m2 megasklep, 76 tys. m2 park handlowy, 2009/2010 ).

 

KPM "Agata", do 2011 roku, zamierza wprowadzić spółkę na giełdę, co rok otwierać po cztery duże (powyżej 10 tys. m2) salony firmowe (najbliższe plany dotyczą Szczecina, Kalisza, Katowic i Opola), uruchamia produkcje własną, w fabrykach "Mazur Look" i "Mazur Comfort" oraz w Wietnamie.


Na lata 2010/2011, "Agata" zamierza osiągnąć obroty, rzędu 1 mld zł netto, ze sprzedaży na rynku polskim.

 

"Black Red White"(20% udziału w rynku mebli), również planuje pozyskanie środków pieniężnych z giełdy, dla dalszej rozbudowy własnych centrów sprzedaży. W 2008 roku wybudowano, lub są ukończeniu 10-14 tysięczne w m2, centra meblowe "Black Red White" w Zabrzu, Bytomiu, Rybniku, Łodzi, Warszawie. Dokończony będzie remont i rozbudowa flagowego centrum w Lublinie na ul. Diamentowej, są już wykupione działki, pod budowę kolejnego centrum w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej.

 

 

Rozbudowę własnej sieci salonów sprzedaży zapowiadają m in.: producenci mebli tapicerowanych, olsztyński "Mebelplast", opolski "Mebolpax","Meblomak" z Rumii, "Nassen" z Paczkowa, producenci mebli skrzyniowych "Paged", odnowiony zielonogórski "Zefam", "Matkowski", "Wajnert", "Ludwik Styl", producenci mebli kuchennych "Emka" Kraków, "Atlas" Nowy Tomyśl itd.

 

Powstają i rozbudowują się, pojedyncze obiekty handlowe, lubelskie centrum "Gala - Dom i Wnętrza", 26.03.2008 otwarty został w Krakowie nowoczesny salon koncepcyjny "4 Style" (prezentacja na "Meble TV"), sporo miejsca dla sprzedaży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz przeznaczą zapewne tarnowskie i rzeszowskie Centrum Handlowe "Plaza" oraz rzeszowskie Centrum Handlowe "Millennium" (2009), jak i lubelskie CH "Felicity" (2010).

 

 

   
Sprzedaż mebli na rynku krajowym rośnie, a dynamika wzrostu tej sprzedaży, to aż 20 %.


W 2007 roku, Polacy kupili mebli na wartość ok. 4,5 mld złotych, a szacuje się, iż w 2008 roku, będzie to już 5,5 mld złotych.


Ożywienie na rynku krajowym, tym bardziej cieszy w porównaniu do eksportu, ponieważ sprzedaż krajowa, jest bardziej rentowna.


Niższe są koszta transportu, lepszy obieg płatności, a kontrahenci polscy nie mając jeszcze poważnej alternatywy, akceptują konieczne podwyżki cen. W 2008 roku meble w kraju, mają podrożeć o 5 do 8 procent.

 

 

KONCEPT SPRZEDAŻY

Standardem handlowym, jest już KONCEPT tj. sposób sprzedaży mebli, w całościowej, zamkniętej aranżacji wraz z oświetleniem, dywanami, wszelkimi dodatkami.


Pionierem tego sposobu podania sprzedaży był "Vox", obecnie praktycznie, nie ma już poważnego producenta mebli, który by nie stosował tej metody.


Specjalnie na potrzeby swoich odbiorców detalicznych "Black Red White", powołał firmę "THK", organizująca cały pakiet handlowy dodatków pasujących do mebli "BRW".
Pośród niewielkich firm, konsekwentnie i najciekawiej, organizuje swój koncept sprzedaży producent mebli tapicerowanych "Vero" z Lublińca.

 


Coraz częściej koncept sprzedaży, jest wspierany przez celowe i świadome, całościowe wsparcie marketingowe - internet, radio, konsumenckie magazyny branżowe, telewizja ogólnopolska i regionalna, outdoor, sponsoring.
Tak pracuje "Wajnert", "Black Red White", "Kler" i w znacznej mierze "Vox", "Gawin", tą drogą idą "Mebelplast" i "Ludwik Styl".

 

 

TRENDY SPRZEDAŻY

W ogólnej, ale dość zgodnej opinii producentów i sprzedawców, polskim konsumentom mebli, ciągle podoba się drewno ciemne, wenge, orzech, ciemny dąb. Meble w jasnych kolorach, znajdują zdecydowanie mniej nabywców ("Klose"), natomiast wyrównała się sprzedaż mebli o wzornictwie klasycznym i nowoczesnym("BFM", "Meblomak"), wyraźnie przybywa zamówień na droższe meble, ze średniej i wyższej półki. ("Mebelplast", "Nowy Styl", "Matkowski", "Beka", "Paged", "Kaszub" itd).

 


Utrwaliła się moda na meble z drewna litego, w tym woskowane i olejowane, potwierdzają to nawet producenci, dotychczas mniej kojarzeni z produkcją z masywu drewna litego ("Gawin").

 


Tak, jak w koncepcie handlowym, tak i w koncepcie konsumenckim, zaznacza się trend kompleksowego zakupu. Coraz częściej klienci zlecają projekty aranżacji zawodowym projektantom ("Witek").
Standardem obsługi klienta jest serwis posprzedażowy, transport, wniesienie, montaż mebli.

 

 

KONKURENCJA

Zanoszące się na długotrwałe, obniżenie wartości euro, powoduje czasami gwałtowne, wycofywanie się polskich producentów z rynków eksportowych, oraz ograniczanie produkcji.


Tak dzieje się np. w rejonie kępińskiego zagłębia meblowego.
Na targach w Poznaniu, niepokój co do kontraktów eksportowych, był wyraźnie słyszalny.
Konkluzją tego stanu rzeczy, jest zwrócenie większej uwagi na możliwości sprzedaży na rynku krajowym.

 


Sporo firm, dotychczasowych głównie eksporterów tworzy, lub wzmacnia krajowe działy handlowe ("Atlas", Nowy Tomyśl, "Nassen" Paczków, "Winitech" Dąbie, "Meblopax" Opole, "Jaker" Łańcut itd.), inwestycje w rynek krajowy widać, w konsumenckich magazynach wnętrzarskich, reklam jest więcej, ich przekaz marketingowy staje się coraz bardziej dopracowany i celowo nakierowany na wspomaganie sprzedaży w POS.


W punktach sprzedaży robi się ciasno, przybywa standów, bannerów, całościowych aranżacji ekspozycji mebli - widomy to znak, wzmożonej pracy przedstawicieli handlowych.
Trawersując branżowo wielkiego językoznawcę "w miarę zwiększenia możliwości produkcyjnych walka konkurencyjna zaostrza się".

 


Która z firm nie zakorzeni się na rynku, w sezonie 20082009, będzie skazana na konkurowanie wyłącznie ceną produktu, a jak to się może skończyć, to widać po tym, jak kończy się to na rynkach unijnych.

 


Do tej pory konkurencja była dość luźna, właściwie każda rzetelnie prowadzona firma stosunkowo prosto (np tylko przez wystawienie się w Poznaniu) pozyskiwała kilkanaście punktów sprzedaży, bywało iż całą obsługę krajową, nawet dość sporych firm prowadziła przyuczona fakturzystka, za szefa sprzedaży "robił" prezes i … szło. A jak momentami nie szło, to sprzedało się coś na eksport, wykonało jakąś koprodukcję i znów szło. Dość pewny eksport, bezrobocie, do 2006 roku, dawały duże poczucie bezpieczeństwa, a często i pychy. Niepokój słyszalny na targach w Poznaniu, to właśnie pogłos utraty tamtego poczucia bezpieczeństwa.

 


Jeżeli firma miała poprawny produkt, zaplecze finansowe, produkcyjne i logistyczne, to nawet niewielkie 3-4 osobowe zespoły, w ciągu zaledwie 2-3 lat były w stanie zbudować rynek krajowy.


Wzorowo, od 2005 roku, zbudowała swoją sprzedaż i koncept firma "Vero" z Lublińca - meble tapicerowane i dodatki handlowe. Na rynku sprzedaży materacy, sieć ponad dwustu punktów handlowych, zbudował "Hilding" Murowana Goślina, który też zaczynał w 20042005 roku.


Działo się to stosunkowo małymi nakładami - przemyślana oferta, folder, samochód firmowy dla przedstawicieli, ewentualne wystawienie się w Poznaniu, i to wystarczało.
Obecnie, taki pakiet działania, już niczego nie gwarantuje, jest tylko niezbędną podstawą.

 

 

 


ZNAJOMOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH MAREK MEBLI

 

Z aktualizacją na 2006 rok, ranking określający procentową znajomość marek meblowych przedstawia się następująco:

- Swarzędz
- Ikea
- Black Red White *
- Forte
- BFM
- Kler
- Oborniki
- Meble Agata
- Vox
- Nowy Styl
- Mazurskie Meble
- Dąb
- Mebelplast
- Zefam
- Meblomet
- Elmar
- Klose
- Iker
- Com40
- Fameg
- Mazur Comfort
- Meblotap
- Eljot
- Mikomax
- Maro
- Balma

Zestawienie powstało na podstawie opisu raportu badawczego wykonanego przez pracownię PBS na zlecenie OIGPM.

 

* Wg Dziennika "Rzeczpospolita", za 2007 rok, marka mebli "Black Red White", plasuje się na 30 miejscu pośród najważniejszych i najdroższych polskich marek.

 

 

 

EKSPORT I IMPORT MEBLI


Rok 2007 był kolejnym, dobrym rokiem wzrostu polskiego eksportu mebli, wg. szacunkowych danych, wartość eksportu meblarskiego wyniosła:

- 21,6 mld liczone w złotych
- 5,7 mld liczone w euro
- 7,8 mld liczone w dolarach


Stanowi to blisko 8% obrotów w skali globalnej.

Wartość polskiego eksportu meblowego wzrasta corocznie, o blisko 10%, a od 1989 roku wartość ta wzrosła 50-krotnie! W 1989 roku eksport mebli wynosił 147 mln dolarów. Meble, są trzecim w kolejności, najważniejszym polskim towarem eksportowym. Polska jest też, czwartym eksporterem mebli w skali światowej. Za rok 2007, nadwyżka eksportowa szacowana jest na ok. 19 mld złotych i jest to znaczący wzrost, bo w roku 2006, branża meblarska wygenerowała nadwyżkę w handlu zagranicznym, na kwotę 16,4 mld zł.

 

 

FOT. 3  - Polska czwartym eksporterem mebli w skali światowej

 

 

86% polskiego eksportu mebli, trafia na rynki państw Unii Europejskiej, a Polska jest trzecim dostawcą mebli po Włoszech i Niemczech.

 

 

 

FOT. 4  - Polska jest trzecim dostawcą mebli po Włoszech i Niemczech.

 

 

Głównym odbiorcą polskich mebli, od lat są Niemcy, za nimi grupa czterech państw : Francja, W. Brytania, Czechy, Szwecja.

 

 


EKSPORT MEBLI Z POLSKI W LATACH 2005-2007(w mln euro)

 

Kraj                        2005                     2006                     2007*


Ogółem                 4.138                    4.646                    3.742
UE (ogółem)          3.534                    3.970                    3.220
Niemcy                   1.732                   1.789                    1.331
Francja                     345,2                   372,1                    335,1
Wielka Brytania        238,6                   285,8                    234,3
Czechy                      183,4                   259,6                    204,0
Szwecja                     162,7                   214,3                    173,6
Holandia                     163,7                   180,3                    132,0
Włochy                        26,2                      65,0                     66,5
           
* dane GUS za pierwsze trzy kwartały 2007r.

 

 

 

EKSPORT NA WYSPY BRYTYJSKIE (w mln euro)
 
               W. BRYTANIA              IRLANDIA
2006                  285,8                       15,0
2007*                 234,3                      10,5
    
* dane GUS za pierwsze trzy kwartały 2007r.

 

Eksport z Polski, przestaje być rentowny, przy kursie euro poniżej 3,6 - 3,8 zł.


Niektórzy eksperci zakładają, iż euro w 2008 roku, może kosztować 3,3 - 3,4 zł, a na 2009 rok zakładają kurs, nawet poniżej 3zł.

 


Przy tak dużej aprecjacji złotego, sytuacja polskich eksporterów mebli, będzie bardzo niekorzystna, tym gorsza im w niższym segmencie jakościowo-cenowym się lokują.
Wiele firm, które postawiły na masową, sprzedaż eksportową tanich mebli, może mieć coraz większe problemy z utrzymaniem się na rynku.

 

 


Na "mocny złoty", nakłada się gwałtowny wzrost, krajowych kosztów produkcji:

 

- rosnące koszty pracy
- rosnące koszty nośników energii
- rosnące koszty materiałów do produkcji

 

 

Utrudnia polski eksport, okres słabnącej koniunktury w Stanach Zjednoczonych, oraz w większości krajów Europy Zachodniej, szczególnie w Niemczech. Oczywiście jest to b. ważne bo rynek niemiecki, odbiera 40 % polskiego eksportu mebli.


Na wyżej wspomnianą sytuację, polscy producenci reagują większymi staraniami o rynek krajowy, penetrują handlowo kraje, które kilka lat temu, budziły mniejsze zainteresowanie (Szwecja, Wyspy Brytyjskie), poprawiają jakość produkcji i podnoszą ceny. Prognozuje się, iż w 2008 roku, ceny w sprzedaży eksportowej, będą musiały wzrosnąć o 15 %.

 

 

 

POLSKIE SPECJALNOŚCI

 

Polska, słynie szczególnie z produkcji materacy, mebli tapicerowanych i krzeseł.

Polska jest obok Danii, europejskim współliderem w eksporcie materacy. Szwedzka firma "Hilding", produkująca materace w Murowanej Goślinie k. Poznania, jest jednym z głównych dostawców materacy, dla europejskiej sieci "Ikea". Na eksport kierowanych jest, ponad 80% produkowanych w Polsce materacy, a ich produkcja rokrocznie wzrasta, nawet o 100%. Nie dysponując ostatnimi danymi, można zacytować statystykę z lat 2003-2005.


Rodzima produkcja materacy, zwiększyła się i miała wartość:
- 2003 r.   -    50 mln usd
- 2004 r.   -    80 mln usd
- 2005 r.   -   150 mln usd

 


Polska jest też, europejskim liderem szycia mebli tapicerowanych i produkcji krzeseł.
Około 48% produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego, stanowią krzesła i meble tapicerowane.
18% polskich producentów mebli dodatkowo produkuje krzesła, a 23% firm produkuje wyłącznie krzesła.

 


Co ciekawe, produkcja krzeseł (ok.70 %) jest domeną małych firm zatrudniających do 25 osób. Potwierdza to geografia produkcji krzeseł w Polsce. Najwięcej krzeseł produkuje się w województwach : małopolskim, (region meblowy Kalwaria), wielkopolskim (region meblowy Swarzędz), mazowieckim, dolnośląskim.


Dopiero piąte miejsce zajmuje województwo podkarpackie, które z uwagi na koncentrację znaczących producentów, mogłoby wydawać się liderem produkcji ("Nowy Styl", "Trax BRW", "Brzost", "Jaker", region Sędziszowa Małopolskiego).

 

 


Równie ciekawe statystycznie jest to, iż w przeciwieństwie do mebli tapicerowanych i skrzyniowych, większość produkcji krzeseł, znajduje nabywców na rynku polskim. Najczęściej wskazywane kierunki eksportowe - Niemcy, Anglia, Belgia, Holandia, Grecja, Ukraina.

 


IMPORT MEBLI DO POLSKI W LATACH 2005 - 2007 (w mln euro)

 

Kraj                             2005                2006                             2007*


Ogółem                       662,4               756,1                           631,1
UE(ogółem)                 530,1               576,1                           445,3
Niemcy                        200,6               216,7                           156,8
Włochy                          64,7                 66,3                             51,8
Chiny                             61,3                 94,8                           116,1
Francja                          43,2                 63,7                             38,0
Czechy                           41,6                43,2                              34,8
Szwecja                         34,1                 33,8                              23,8
Holandia                         10,1                 10,0                               8,5
Wielka Brytania               4,3                   4,7                               4,7

 

Wg. Danych Głównego Urzędu Statystycznego

* Dane za pierwsze 3 kwartały roku 2007.

 

 

 

KONKURENCJA ZEWNĘTRZNA


Bynajmniej nie tylko Chiny, stanowią dla polskiego przemysłu meblowego główną konkurencję. Całościowy ogląd konkurencji zewnętrznej, pozwala ją opisać w następującej kolejności:

- Chiny
- Azja: Wietnam, Malezja, Indie, Indonezja, Tajlandia, Filipiny
- Europa
- Rosja
- Ameryka: Kanada, Meksyk

 

Polscy producenci tańszych mebli nie są i nie będą, w stanie konkurować cenowo z firmami azjatyckimi, mającymi niższe koszty pracy, łatwiejszy dostęp do surowców oraz prostszy sposób ogólnego funkcjonowania.

 

 


Przed jeszcze większymi problemami, stwarzanymi przez chińską i azjatycką konkurencję powstrzymują i kwestie logistyczne (np. koszt transportu) i niska wiarygodność handlowa tamtejszych dostawców, oraz (jeszcze chwilowo) niższa jakość azjatyckich produktów.


Wszystkie w/w czynniki, przestaną pracować na naszą korzyść, najpóźniej w przeciągu najbliższych 2-3 dekad. Np. linie kolejowe z Chin, przez Rosję do Europy, taka jak ostatnio zadekretowana linia kolejowa do Hamburga, mogą rozwiązać problemy transportowe, magazynowe faktorie chińskie w rejonie niemieckiej Kolonii, mogą rozwiązać ostatnie kwestie logistyczne i kwestie wiarygodności handlowej - cash and cary.
Z niską jakością produkcji, Chiny poradzą sobie, zakupując najnowsze technologie, sprowadzając do gotowych, najnowocześniejszych fabryk, najlepszych konstruktorów i projektantów np. z Włoch, jak to już czynią ostatnio.
Przy chińskiej dbałości na polu marketingu narodowego (olimpiada w Pekinie), konfucjańskiej pracowitości, za 20-30 lat określenie "chińska jakość", będzie znaczyło tyle, co dziś "japońska precyzja". Jeszcze do początków lat siedemdziesiątych, na japońską produkcję masową samochodów, elektroniki itd., spoglądano jak na symbol jednorazowej tandety.

 


A za Chinami, czają się liczne "małe tygrysy" meblowe. Taki Wietnam, wobec którego Stany Zjednoczone chcą wprowadzić cła dumpingowe na importowane z stamtąd produkty drzewne. A wyobraźmy sobie taką sytuację, iż kilkudziesięciotysięczna, dobrze już okopana gospodarczo mniejszość wietnamska w Polsce, oprócz gastronomii i handlu konfekcją, zapragnie sprzedawać tanie meble z drewna litego wraz z konfekcją wnętrzarską?


Nie jest to żadna futurologia gospodarcza, bo taka konkurencja już się dzieje, tyle że dodatkowo też, z kierunku wschodniego.

 


Rosyjski "Black Red White" - firma "New Idea Mebel", od 2007 roku wchodzi na rynek polski - ekspozycje na targach w Poznaniu 2007 i 2008, oraz w Ostródzie, otworzenie sklepu firmowego w Warszawie, oraz centrum dystrybucyjno-logistycznego w Błoniu, stwarzają wszelkie warunki do skutecznej ekspansji na rynku polskim.


Kadra centrali w Błoniu, to doświadczeni na rynku polskim managerowie, z praktyką sprzedaży mebli w firmach w Olsztynie, w Chełmie itd., dysponująca mocnym wsparciem w postaci biura konstrukcyjnego w Moskwie, znaczącymi środkami na marketing krajowy, oraz atutem niskich cen na oferowane meble. "New Idea Mebel", może być poważną konkurencją dla mebli klasy "BRW", "BogFran", "Forte", bo jest od nich tańsza, a wzornicze utrafienie w oczekiwania rynku polskiego, to tylko kwestia pracy i czasu.

 

 

Poważną konkurencją stają się ci, coraz liczniejsi, europejscy producenci mebli, którzy do swoich fabryk sprowadzają tanią siłę roboczą z Chin, Indii, Rumunii jako, że tym sposobem polscy producenci, tracą atut relatywnie niskich kosztów pracy.


Polska staje się też, krajem relatywnie drogim, co w aspekcie sprzedaży mebli rodzi jeszcze możliwość sprowadzenia świetnych stylistycznie mebli z np. Włoch.
Przy obniżającej się cenie euro i podwyżkach ze strony polskich producentów, salonom meblowym z południa Polski opłaca się już, i finansowo i logistycznie, sprowadzać meble bezpośrednio z Włoch.

 

 

 

 

FURNITURE.EU / MEBLE.PL

Największy i najpoważniejszy, portal branży meblowej w Polsce, jeden z najlepszych w Europie. Internetowy dominant polskiego rynku meblowego. Portal o największym prestiżu korporacyjnym, wśród producentów, sprzedawców i projektantów mebli w Polsce.
Miesięcznie, ponad pół miliona kwalifikowanych użytkowników.

 


Ponieważ polska branża meblowa, to czołowy producent i eksporter mebli w skali globalnej (10 producent, 4 eksporter, 8% udziału w światowym handlu meblami), to portal "Meble.pl", jest faktycznym reprezentantem, polskiej branży meblowej. "Meble.pl" (2003), wraz z domeną "Furniture.eu" (2007), stanowią europejską centralę internetu meblowego w Rudnej Małej k. Rzeszowa.

 

Redakcja:


Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
oferta współpracy
18:34:29 2012-10-07
meble dizajnerskie
renata pyrcz
Odpowiedz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Nowe wnętrza hotelu B&B Hotel...
  Hotel mieści się blisko lotniska imienia Fryderyka Chopina, około 20 minut samochodem od centrum stolicy... Już to sprawia, że przyciąga wielu podróżnych. Obiekt funkcjonuje od końca 2011 roku. W tym czasie zmieniły się standardy sieci B&B Hotels Polska, a także oczekiwania...
 • Rola wizualizacji w procesie...
  Strona www architekta Aga Kobus i Grzegorz Goworek to architekci znani ze swojej kreatywności i pomysłów. By dobrze zaprojektować bryłę domu, czy zaaranżować wnętrza mieszkania, muszą oczywiście przekonać potencjalnego klienta, dlaczego to właśnie ich pracownię powinien...
 • Poszerzamy kompetencje pod okiem...
  Na gości EuroGastro i WorldHotel obok kompleksowej oferty targowej, czeka niezwykle ciekawy i bogaty merytorycznie program edukacyjno-szkoleniowy. Dla tych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania restauracją i personelem, marketingu, a także obsługi klienta...
 • Dzieła z kamieni ufundowanych...
  INTERSTONE to działający na ogólnopolską skalę dystrybutor kamienia naturalnego. Odkąd w 2018 roku otwarty został jej warszawski showroom, firma dbała o obecność w nim kamiennych dzieł sztuki i wspierała działalność artystyczną znanego rzeźbiarza Wojtka Pustoły. Ostatnie...
 • Idealne piękno !
  To, co wyróżnia Rosa Portogallo spośród innych gatunków kamienia proponowanych przez Interstone, to jego zjawiskowa barwa. Pastelowe nuty różu, zieleni i bieli idealnie kontrastują z mocnymi użyleniami w kolorze czerni, ciemnego brązu czy burgundu. Jasne marmury we...
 • Niedzielne śniadania rodzinne
  Nie, nie myślimy o zrywaniu się o świcie, strojeniu się, nerwowym szykowaniu wystawnego przyjęcia i sztywnym siedzeniu przy suto zastawionym stole. To spotkanie ma być nieformalne! Niech domownicy ubiorą się wygodnie i razem przygotują jedzenie – dla każdego to, co najbardziej lubi....
 • Nagroda PRODUKT ROKU 2020 dla...
  Nagrody Meble Plus – Produkt ROKU 2020 przyznano w 15 kategoriach. W składzie jury znaleźli się eksperci od lat działający w branży meblowej i profesjonalnie zajmujący się aranżacją wnętrz – przedstawiciele salonów meblowych, sieci handlowych i hurtowni, osoby...
 • Wyjątkowa przestrzeń bliżej...
  Przestrzeń i światło na dobry początek! Inwestorzy, małżeństwo z dwójką dzieci, marzyli o tym, by ich 70-metrowy parter w domu jednorodzinnym był miejscem przestronnym, nowoczesnym i funkcjonalnym. Zadanie dodatkowo utrudniał fakt, że część parteru pozostawała...
 • Kamień w nowej formie
  Kamienny blat, obudowa kominka, czy marmurowa podłoga w łazience, to synonim splendoru i elegancji wnętrza. W trosce o ich nieskazitelne piękno, musimy się niestety liczyć z koniecznością specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza podatnego na zaplamienia marmuru. Dlatego od kilku lat obserwujemy...
 • Obiekt referencyjny Duravit
  One & Only oferuje 90 willi na plaży i 32 wille na wodzie, wszystkie stworzone w celu zapewnienia relaksu i dobrego samopoczucia. Architekt Jean-Michel Gathy z Kuala Lumpur, który projektuje hotele na całym świecie, na Reethi Rah stworzył fascynującą mieszankę elegancji i luksusu...
 • Luksusowy wypoczynek w sercu...
  Stylowe wnętrza Grupa Bachleda wypracowała sobie jedyny i niepowtarzalny styl, którego elementy powtarzają się i zachwycają we wnętrzach kolejnych inwestycji. Również w resorcie Bachleda Residence odnaleźć można najpiękniejsze elementy stylu zakopiańskiego, stworzonego...
 • Showroom polskiej marki AQForm...
  Ekspozycja oświetlenia powinna pokazywać przede wszystkim światło. Jest to jednak zaskakująco rzadkie. Zazwyczaj uwagę kieruje się na produkty i ich wygląd, podczas gdy kluczowe są możliwości samego światła, które jest niezbędne dla funkcjonowania każdego wnętrza. Dlatego...
 • Wnętrze w loftowym stylu
  Zacznij od góry – wybieramy lampę wiszącą Styl loftowy to surowość i prostota, ale niepozbawione przytulności. W takich wnętrzach często wykorzystuje się beton lub cegłę na ścianach. Na ich tle doskonale wypadają lampy metalowe, swoją konstrukcją przypominające te z...

Inne artykuły

Aktualności
 • Po-chatuj o wnętrzach
  Internetowy sklep marki Lotari wprowadził innowacyjne rozwiązanie, które ułatwi i umili urządzanie czterech kątów. Chat z dekoratorem wnętrz ? – to już możliwe w wirtualnej rzeczywistości e-lotari.pl. Tu można zasięgnąć porad jak modnie i nowocześnie zaaranżować mieszkanie....
 • Kolekcja Pook Pook nagrodzona Top Design award 2010
  „Gratuluję projektu, to bardzo dobre produkty”- powiedział Karim Rashid podczas wręczania statuetki TOP DESIGN award 2010 i certyfikatu za meble Pook Pook. Produkty oceniane były w 12 grupach tematycznych przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem Pawła Balcerzaka,wiceprezesa...
 • Targi w Kielcach rozpoczną się 9 kwietnia.
  Za kilka dni odbędzie się XII edycja Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM 2005, oraz V edycja Targów Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji INSTALTECH 2005. W związku ze śmiercią Papieża Jana Pawła II i zaplanowaną na dzień 8 kwietnia...
 • Eko-sposoby na lśniący i czysty dom
  Moda na ekologię i świadomy wybór rozwiązań chroniących środowisko naturalne dotarła już do Polski. Coraz częściej wybieramy naturalne tkaniny i dokładnie analizujemy – pod kątem bezpieczeństwa i braku składników uczulających – skład kupowanych kosmetyków czy...
 • Wazony IKS i YGREK
  W ofercie Meble Vox jest wiele odpowiednich dekoracji do aranżacji wnętrz w indywidualnym stylu a najbardziej różnorodą grupą artykułów jest ceramika. Do modnego akcentu w nowoczesnym wnętrzu napewno należą wazony IKS i YGREK, które w swoim oryginalnym, nowoczesnym kształcie...
Nowości produktowe
 • FRANKE - Eisinger Square - Line
  Zlewozmywaki Eisinger Square - Line - zaprojektowane są tak, aby uchwycić esencję przedmiotu fascynując urodą dyskretnej elegancji swoich prostych linii. Krawędzie i kąty ich prostokątnych kształtów podkreślają czysty i precyzyjny charakter. Promieniste żłobienia na dnie komory,...
 • HERA - Meblowa oprawa LED Q-Pad
  Doskonałość formy i niezwykła elegancja w połączeniu z najwyższą jakością materiałów - to najnowsza oprawa meblowa LED firmy HERA. Genialnie dopasowane do światowych trendów wzornictwo High - Tech i kolorystyka - biel oraz czerń w wysokim połysku, sprawia, że oprawy LED Q-Pad...
 • Bydgoskie Meble - SEVILLA
  Jej najnowszą propozycją jest kolekcja SEVILLA. To niebanalne meble dla osób, które ponad wszystko kochają klasykę, ale jednocześnie stale poszukują inspiracji we współczesności. Program SEVILLA przemieni każde pomieszczenie w elegancki i wytworny salon. Wzornictwo kolekcji inspirowane...
 • GAMET - Kolekcja CRISTAL
  Wszystkie elementy szklane wchodzące w skład tej kolekcji wykonywane są ręcznie we współpracy z krakowską pracownią witraży co sprawia, że każdy uchwyt czy gałka jest niepowtarzalny. Dzięki unikalnym i kolorowym wzorom uchwyty i gałki z kolekcji CRISTAL stanowią prawdziwą...
 • ORAS - CUBISTA
  Wrażenie, jakie robi na nas pomieszczenie, do którego wchodzimy zależy w głównej mierze od efektownych szczegółów przyciągających naszą uwagę. Do takich wysmakowanych wnętrzarskich akcentów niewątpliwie należeć będą baterie z nowej kolekcji Oras Cubista. Kolekcja Oras Cubista...

Artykuły podobne

 • Złote żniwa polskich producentów mebli
  Polacy wydadzą w tym roku na meble około 5,5 miliarda złotych, czyli o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Krajowi producenci ledwie nadążają z produkcją i planują inwestycje....
 • Kierunek Poznań: MEBLE, BIURO, HOMEDECOR i... Meble.pl
  Na rozpoczynających się dzisiaj w Poznaniu targach Meble, Biuro, Homedecor 2007 nie zabraknie stoiska portalu Meble.pl. Na tym czterodniowym festiwalu meblarsko-wnętrzarskim jesteśmy do Państwa...
 • Dzisiaj otwarcie Parku Handlowego Bielany
  Przypominamy, że dzisiaj 30 sierpnia 2006 w podwrocławskich Kobierzycach Inter IKEA Centre Polska otworzy kolejny obiekt w Parku Handlowym Bielany - nową galerię meblową o powierzchni 14.500 m2....
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!
 • Agnieszka Łagan
 • Tomasz Sprężyna Horodyski
 • Edyta Antas
 • Rafał Olesiewicz
 • Agnieszka Sikorska-Augustyn Z Łobodów
 • Anahit Buniatyan
 • Beata Stachura
 • Adam Kwiatkowski
 • Bartosz Wojnar
 • Maciej Jaśkiewicz
 • Hanna Wyłupek Boś
 • Anna Morus
 • Kinga Kobielak
 • Andżelika Rzepka
 • Marta Zaręba-Lubańska
 • Jarosław Stachura
 • Marzena Podziewska
 • Izabela Simlat-Makuch
 • Magdalena Bielecka
 • Gabriela Kopeć
 • Anna Mackiewicz
 • Małgorzata Kozłowska
 • Mariusz Jota
 • Marta Zaremba
 • Beata Demianiuk
 • Darek Bałtowski
 • Wieslaw Pirkel
 • Anna Derkacz
 • Michał Jankowski
 • Krzysztof Wasilewski