Podziel się:

Koniec z nielegalną wycinką drzew w Ukrainie

12-08-2022
Do schowka
FSC Polska przedstawia 10 kroków w celu ograniczenia nielegalnego pozyskiwania drewna w Ukrainie.

 

Ukraiński sektor gospodarki leśnej borykał się z ogromnymi problemami na długo przed wybuchem wojny w lutym 2022 roku. Jednak dzięki działaniom zaradczym, wdrażanych również ze wsparciem FSC, skala negatywnych zjawisk stopniowo maleje.

 

Korupcja, słaba kontrola ze strony instytucji państwowych i nieodpowiednie zarządzanie to zjawiska, które zwiększają ryzyko nielegalnego pozyskiwania drewna w Ukrainie. FSC jest świadome tych zagrożeń i podjęło szereg działań w celu ich rozwiązania i ograniczenia.

 

Mimo wojny i związanych z nią zagrożeń nasz zespół w Ukrainie kontynuuje swoją pracę. Jest to praca w nadzwyczajnych warunkach, która czasem wymaga ukrywania się w schronach przeciwlotniczych. Jednak dla naszego zespołu priorytetem jest kreowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej, zgodnie z misją FSC. Kluczem do realizacji tych celów jest dialog z interesariuszami, wykorzystanie najnowocześniejszej technologii, a także poprawa przejrzystości systemów kontrolnych - poinformowało polskie przedstawicielstwo FSC.

 

W ostatnim roku podjęto wiele działań, które mają zminimalizować ryzyko nielegalnego pozyskiwania drewna z Ukrainy w ramach systemu FSC. Łącznie daje to 10 kroków, podzielonych na 4 grupy.

 


Standardy, kontrole i technologia FSC


1. Wzmocnienie standardu gospodarki leśnej FSC

 

Standard opiera się na uznanych na całym świecie międzynarodowych wskaźnikach ogólnych. FSC wprowadziło jednak dodatkowy wskaźnik na Ukrainie, który ma pomóc w zwalczaniu korupcji i podnieść bezpieczeństwo i higienę pracy. Dodano wymagania na obszarach górskich, aby zarządcy zapobiegali potencjalnym szkodom spowodowanym przez zagrożenia naturalne i chronić środowisko na obszarach, na których odbywa się regularne pozyskanie drewna lub cięcia sanitarne. FSC Ukraina pomogło wdrożyć standard, szkoląc posiadaczy certyfikatów w zakresie nowych wymagań i audytując wszystkie obszary leśne z certyfikatem FSC zgodnie z nowym standardem od września 2021 r.

 

2. Wirtualna rzeczywistość i systemy informacji geograficznej (GIS)

 

GIS jest stosowany do monitorowania i wykrywania podejrzanych działań na obszarach leśnych. Na przykład portal FSC GIS pomógł zidentyfikować wycinkę drzew w tak zwanym „okresie ciszy” – czyli czasie, w którym zwierzęta leśne rozmnażają się, i w którym wszelkie działania należy ograniczyć do minimum. Technologia teledetekcji została również wykorzystana do identyfikacji lasów zniszczonych przez nielegalne wydobycie bursztynu. Wirtualna rzeczywistość, w postaci obrazów o wysokiej rozdzielczości w 360°, pozwoliła audytorom na własne oczy zobaczyć zdewastowane środowisko, w wyniku czego czterem państwowym firmom odebrano certyfikat FSC.

 

3. Inne rozwiązania technologiczne służące przejrzystości systemu

 

W ubiegłym roku FSC Ukraina wsparło testowanie technologii blockchain FSC, tak aby łańcuchy dostaw były bardziej przejrzyste, a śledzenie surowca było możliwe na każdym kroku. Ten pilotażowy projekt otrzymał silne wsparcie rządowe. Jest również uważany za ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie, ponieważ opiera się na wykorzystaniu danych umieszczonych „w chmurze”. W oparciu o analizę wyników projektu pilotażowego FSC projektuje ulepszone rozwiązanie blockchain, aby umożliwić zwiększenie skali jego zastosowania w 2023 r.


Współpraca FSC z Assurance Services International (ASI) i jednostkami certyfikującymi


4. Monitorowanie łańcuchów dostaw

 

FSC Ukraina przeprowadziło dochodzenie w celu zidentyfikowania niezgodności w wolumenach handlowych węgla drzewnego z certyfikatem FSC. Dochodzenie doprowadziło do zawieszenia 18 certyfikatów z powodu wykrycia fałszywych oświadczeń i produktów niezgodnych z wymaganiami oraz przyczyniło się do ściślejszej kontroli nad łańcuchami dostaw węgla drzewnego z certyfikatem FSC.

 

5. Niewiarygodni klienci usunięci

 

Dochodzenie w sprawie węgla drzewnego doprowadziło do wprowadzenia dodatkowych wymagań dla jednostek certyfikujących podczas oceny wniosków od nowych posiadaczy certyfikatów, tak aby uniemożliwić wejście do systemu klientom, którzy zamierzają go nadużywać. Wymagania te są nadal w fazie testów, ale umiejętności i wiedza audytorów w zakresie korzystania z publicznie dostępnych danych stopniowo wzrastają, a to samo podejście zostało rozszerzone z węgla drzewnego na wszystkie rodzaje produktów z certyfikatem FSC w Ukrainie.

 

6. Audyt oparty na ocenie ryzyka*

 

Jednostki certyfikujące, które przeprowadzają coroczne audyty lasów i firm z certyfikatem FSC, koncentrują się na kluczowych punktach gospodarki leśnej, zgodnie z zagrożeniami zidentyfikowanymi w opracowanej przez FSC ocenie ryzyka dla danego kraju (profilu kraju). Jednak od 2022 r. jednostki certyfikujące mogą wreszcie dodatkowo zbadać ryzyka na poziomie pojedynczej firmy, aby wyeliminować z systemu każdą organizację, która prowadzi działalność związaną z pozyskiwaniem drewna wyłącznie dla zysku, bez poszanowania dla zrównoważonej gospodarki leśnej. FSC Ukraina wspiera audytorów w wyszukiwaniu danych w publicznie dostępnych bazach danych.

 

7. Audyt w czasie wojny

 

Pomimo działań wojennych prowadzonych w niektórych częściach kraju, audytorzy nadal są w stanie bezpiecznie wykonywać swoją pracę, dzięki wprowadzeniu nowego zestawu środków, które pozwalają im lepiej zarządzać zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. Niemniej jednak 21 certyfikatów na terytoriach konfliktu zbrojnego musiało zostać zawieszonych. Nadchodzące audyty są ogłaszane na stronie internetowej FSC Ukraina.

 

Prace FSC na poziomie polityki krajowej


8. Dialog z właściwymi organami

 

FSC Ukraina zainicjowała serię spotkań w formule okrągłego stołu zwanych „Dialogami leśnymi”, spośród których jedno koncentrowało się na nielegalnym pozyskiwaniu drewna, a także zgłaszaniu problemów innym podmiotom i właściwym organom w celu znalezienia wspólnych rozwiązań. FSC Ukraina przedstawiło analizę zjawiska nielegalnego pozyskiwania drewna i luk prawnych, które ułatwiają obrót nielegalnym drewnem. Władze biorą pod uwagę te zalecenia, które są rezultatem tych spotkań.

 

9. Kontrola prawa krajowego

 

Aktualne ustawodawstwo krajowe dotyczy głównie zakazu konkretnych nielegalnych działań. Jednocześnie w przepisach dotyczących gospodarki leśnej na ogół brakuje podejścia przezornościowego, które promowałoby zrównoważoną gospodarkę. Otwarty i częsty dialog na temat tej luki z zainteresowanymi stronami, w tym z rządem, doprowadził do zmiany rozporządzenia w sprawie „okresu ciszy”. Nowe regulacje zabraniają jakiegokolwiek pozyskiwania drewna w „okresie ciszy”, a nie tylko cięć sanitarnych, co jest prostszym i łatwiejszym do wyegzekwowania rozwiązaniem prawnym. FSC Ukraina monitoruje nowe przepisy, aby upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia dla zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

Współpraca międzynarodowa


10. Udział w międzynarodowych projektach dotyczących zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna

 

Projekt „Inicjatywa UE na rzecz przestępczości leśnej” łączy wiedzę Interpolu w zakresie egzekwowania prawa z praktycznym doświadczeniem WWF w śledzeniu nielegalnego handlu drewnem i współpracy z organizacjami, które są w stanie wykrywać przestępstwa związane z gospodarką leśną i na nie reagować. FSC Ukraina uczestniczyło w tym projekcie w celu wymiany doświadczeń i usprawnienia współpracy za pomocą narzędzi wykorzystywanych przez FSC.

 

*Bardziej rygorystyczne podejście kontrolne opisane w punkcie 6. odnosi się również do problemu nielegalnych cięć sanitarnych i fałszywych twierdzeń zidentyfikowanych w zleconym przez UE sprawozdaniu Preferred by Nature (s. 52). 

 

Źródło: FSC Polska.

 

By otrzymywać od nas aktualne i wartościowe treści 

ZAPISZ SIĘ DO BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA portalu www.biznes.meble.pl

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Niemcy kupują mniej mebli...
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli właśnie pozyskała najnowsze informacje o niemieckim rynku mebli. O tyle ciekawe, że polscy meblarze mogą w nich odnaleźć wskazówkę dotyczącą kierunku ich działalności. Jana Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby...
 • Grupa XXXLutz kontynuuje...
  Nawiązanie strategicznego partnerstwa pomiędzy Grupą XXXLutz a Grupą Black Red White w maju 2022 roku było tylko jedną z części większego planu ekspansji, konsekwentnie realizowanego przez austriackiego potentata na rynku europejskim. Firma zintensyfikowała swoje działania, co pozwoliło...
 • W 2022 roku wzrost, później...
  14 września, podczas Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2022 w Poznaniu, odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”. Hasłem...
 • Branża meblarska przed trudnymi...
  Spadki dynamiki produkcji, rosnące koszty i redukcja liczby etatów – z tymi wyzwaniami branża meblarska zmierzy się w nadchodzących miesiącach. Według Kwartalnika Branżowego opublikowanego przez PKO Bank Polski, w II kw. 2022 roku wyniki firm ogółem były zaskakująco...
 • Zakończyły się targi M.O.W. w...
  Pojawiło się na niej 510 wystawców z 41 krajów, co jest liczbą rekordową, nawet biorąc pod uwagę edycje sprzed pandemii. Ta edycja była również szczególnie ważna dla Polskiego rynku meblowego – Polacy to w tym roku, po producentach z Niemiec, druga...
 • Nie ma zgody na kolejne podwyżki...
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego opublikowała dzisiaj stanowisko dotyczące nowych zasad sprzedaży drewna na rok 2023. Izba podkreśla, że zaproponowane przez Lasy Państwowe zmiany należy uznać za kosmetyczne. Przedsiębiorcy zwracają natomiast uwagę na drastyczną podwyżkę...
 • „Diament Meblarstwa 2023”:...
  17. edycja prestiżowego konkursu organizowanego przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl” i portalu www.biznes.meble.pl oraz Meble.pl S.A. dobiega końca. Na podjęcie decyzji o udziale w konkursie „Diament Meblarstwa” pozostał tydzień!...
 • Elektryczne pojazdy w 2 fabrykach...
  Elektryfikacja transportu drogowego jest jednym z kluczowych rozwiązań mających na celu dekarbonizację branży transportowej. Choć elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego jest wciąż na wczesnym etapie, w wielu krajach nabiera tempa, wraz z rosnącą dostępnością odnawialnych...
 • Sprzedaż drewna w 2023 roku - co...
  20 września Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, podjął decyzję, iż wprowadza do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na 2023 rok: 1) Kryteria, parametry i sposób wartościowania ofert zakupu 2) Regulamin sprzedaży w...
 • Branża listy pisze - czy premier...
  Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – rząd już od jakiegoś czasu nie wykazuje żadnego zainteresowania polską branżą meblarską i przemysłem drzewnym. Gdzie się podziały te czasy, gdy premier Morawiecki wizytował polskie fabryki mebli? Czy branża przestała być „oczkiem w...
 • Salony Agata znów poza...
  Salony Agata i Black Red White utrzymały się na podium. Na drugie miejsce wskoczył natomiast profil Meble Ares, zaś AMT Meble wypadły z czołowej trójki. W badaniu zliczana jest jedynie aktywność własna oficjalnych fanpage’y badanych firm. Jak wygląda sytuacja w przypadku...
 • Rekordowy roczny obrót sieci...
  Podobnie jak w przypadku wielu innych firm, czynniki globalne stanowiły wyzwanie dla JYSK w roku finansowym 2021/22, który zakończył się pod koniec sierpnia. Rosnąca inflacja, rosnące koszty, wojna w Ukrainie Pomimo tych wyzwań klienci nadal wybierali zakupy w ponad 3.100...
 • Webinar o współpracy z...
  Jak informuje OIGPM, w ostatnich miesiącach UOKiK skoncentrował swoją aktywność na weryfikacji treści i komunikatów zamieszczanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Konsekwencją tych działań jest m.in. postawienie przez Prezesa UOKiK zarzutu wprowadzania...
 • „Diament Meblarstwa 2023” do...
  By ułatwić Ci podjęcie decyzji o udziale w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika i portalu BIZNES.meble.pl oraz Meble.pl S.A., a także rozwiać ewentualne wątpliwości, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ. Mamy nadzieję, że...
 • Allianz Trade Strategicznym...
  Allianz Trade to krajowy i światowy lider w ubezpieczaniu należności handlowych i ich odzyskiwaniu, obecny w Polsce od 1998 roku. Firma już po raz kolejny towarzyszy konkursowi „Diament Meblarstwa” - wcześniej, jeszcze jako Euler Hermes z grupy Allianz, była partnerem diamentowych...

Inne artykuły

Aktualności
 • Nie ma zgody na kolejne podwyżki cen drewna
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego opublikowała dzisiaj stanowisko dotyczące nowych zasad sprzedaży drewna na rok 2023. Izba podkreśla, że zaproponowane przez Lasy Państwowe zmiany należy uznać za kosmetyczne. Przedsiębiorcy zwracają natomiast uwagę na drastyczną podwyżkę...
 • Allianz Trade Strategicznym Partnerem konkursu
  Allianz Trade to krajowy i światowy lider w ubezpieczaniu należności handlowych i ich odzyskiwaniu, obecny w Polsce od 1998 roku. Firma już po raz kolejny towarzyszy konkursowi „Diament Meblarstwa” - wcześniej, jeszcze jako Euler Hermes z grupy Allianz, była partnerem diamentowych...
 • Grupa XXXLutz kontynuuje ekspansję
  Nawiązanie strategicznego partnerstwa pomiędzy Grupą XXXLutz a Grupą Black Red White w maju 2022 roku było tylko jedną z części większego planu ekspansji, konsekwentnie realizowanego przez austriackiego potentata na rynku europejskim. Firma zintensyfikowała swoje działania, co pozwoliło...
 • Zakończyły się targi M.O.W. w Bad Salzuflen – fotorelacja
  Pojawiło się na niej 510 wystawców z 41 krajów, co jest liczbą rekordową, nawet biorąc pod uwagę edycje sprzed pandemii. Ta edycja była również szczególnie ważna dla Polskiego rynku meblowego – Polacy to w tym roku, po producentach z Niemiec, druga...
 • Rekordowy roczny obrót sieci JYSK
  Podobnie jak w przypadku wielu innych firm, czynniki globalne stanowiły wyzwanie dla JYSK w roku finansowym 2021/22, który zakończył się pod koniec sierpnia. Rosnąca inflacja, rosnące koszty, wojna w Ukrainie Pomimo tych wyzwań klienci nadal wybierali zakupy w ponad 3.100...
Nowości produktowe
 • Nobonobo - Fotel Uni
  Dzięki swojemu uniwersalnemu wyglądowi sprawdzi się zarówno w domowych aranżacjach, jak i w przestrzeniach komercyjnych – kawiarniach czy biurach. Wypełnienie z polistyrenu i poliestrowych włókien silikonowych zapewnia przestrzenność wyrobu, puszystość i...
 • Select by Lech - Allora
  Jej nieregularne prążki i wyjątkowa miękkość w dotyku są odpowiedzią na ostatnie trendy w branży tkanin tapicerskich. Oryginalna struktura uzupełniona niebanalną kolorystyką pozwoli ubrać każde eleganckie wnętrze.
 • Glamora - Divina
  „Divina” marki Glamora obejmuje 14 wielkoformatowych, luksusowych pokryć ściennych ze stylizowanymi wizerunkami kwiatów, gałęzi i liści. Wiele z tych motywów skomponowanych jest wieloplanowo, co przekłada się na wrażenie wyjątkowej głębi. Dystrybutor: Dekorian...
 • Opoczno - Posito
  Kolekcja jest jednocześnie zmysłowa i pełna elegancji. Bazę stanowią płytki ceramiczne w formacie 29,8 × 59,8 cm, utrzymane w kolorystyce cementu. Nawiązuje do terazzo z efektem rozsypanych, drobnych kamyczków o różnorodnych wielkościach i kształtach, które...
 • Profim - Revo
  Wraz z premierą Revo, Profim nie tylko wyznaczył nowy, dynamiczny język projektowania miejsc pracy i spotkań, ale zrobił kolejny krok w kierunku produkcji cyrkularnej. Zmiany klimatyczne i nowa kultura pracy Wprowadzanie nowych, cyrkularnych rozwiązań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz...

Artykuły podobne

 • Sprzedaż drewna w 2023 roku - co się zmieni?
  26 września Lasy Państwowe uruchamiają procedury sprzedaży drewna na I półrocze 2023 roku. Znane są kryteria oceny ofert i harmonogram sprzedaży.
 • Spadki w zamówieniach mebli sięgają 50%
  W obliczu nawarstwiających się problemów branża meblarska może wyhamować, pociągając za sobą inne sektory. By tak się nie stało potrzebne są zmiany np. w polityce Lasów Państwowych.
 • Zbliża się Kongres Przemysłu Drzewnego
  12 września w Hotelu Sheraton w Poznaniu odbędzie się Kongres Przemysłu Drzewnego IX KOOPDREW. Organizatorami są Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego i PGL Lasy Państwowe.
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!