Podziel się:

Jaka przyszłość czeka polskich meblarzy?

11-10-2020
Do schowka
Negatywne prognozy zakładały zmniejszenie wartości produkcji sprzedanej w całym 2020 r. o ponad 40%. Ten scenariusz się jednak nie sprawdzi.

 

Z raportu, który przygotował Santander Bank Polska na podstawie badania własnego z września 2020 r., wynika, że przemysł meblarski pomimo pandemii pracuje blisko potencjału swoich możliwości produkcyjnych. Rentowność branży meblarskiej w lipcu osiągnęła poziom z końca 2019 r. Produkcja sprzedana polskiego przemysłu meblarskiego znalazła się powyżej poziomów z rekordowego 2019 r. Branża ma szansę zamknąć 2020 rok na podobnym do 2019 r. poziomie, dzięki szybkiemu odbiciu rynku krajowego. W 2021 roku eksport mebli wróci do wzrostów na poziomie 4+ proc. rok do roku.

 

Jak zauważają analitycy Sandander Bank Polska, optymistyczne prognozy z początku 2020 r. spotkały się z niezwykle silnym uderzeniem kryzysu spowodowanego przez wirus wywołujący COVID-19. W kwietniu, kiedy wpływ ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego był największy, produkcja sprzedana dużych i średnich przedsiębiorstw spadła o ok. 50 proc. rok do roku, natomiast wolumen produkcji mebli drewnianych zmniejszył się o ponad 60 proc. w porównaniu z 2019 r. 

 

Uruchomienie środków pomocowych pozwoliło firmom z branży meblarskiej utrzymać płynność i zatrudnienie do momentu stopniowego otwierania gospodarek najważniejszych krajów eksportowych. To spowodowało, że już od końca czerwca produkcja sprzedana polskiego przemysłu meblarskiego znalazła się powyżej poziomów z rekordowego 2019 roku, zaś w samym lipcu wzrost ten wyniósł aż 10 proc. powyżej średniej miesięcznej ubiegłego roku. Kluczowym pytaniem powinno być to na ile jest to realizacja odłożonego popytu z okresu największych obostrzeń, a na ile rzeczywista poprawa koniunktury – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska.

 

Licząc od początku roku branża meblarska odrobiła część strat z kwietnia, przez co wartość produkcji sprzedanej po 8 miesiącach 2020 r. jest mniejsza jedynie o 4,8 proc. w porównaniu z 2019 r.

 

Zatory płatnicze istotną barierą wzrostu

 

Kryzys spowodowany przez pandemię koronawirusa zmienił czynniki, które firmy branży meblarskiej wskazują jako bariery dalszego rozwoju. Z danych GUS wynika, że presja związana z kosztami zatrudnienia zmalała w porównaniu z początkiem 2020 roku. Unormowała się również ocena popytu zagranicznego, która dla większości przedsiębiorstw wróciła do przed-pandemicznych poziomów.

 

Niepewność i opóźnienia płatności, to efekt obaw ze strony firm dotyczących zachowania płynności. Wskazują na to odczyty z czerwca i lipca. We wcześniejszych miesiącach nie było to widoczne we wskaźnikach, z uwagi na płynącą wtedy pomoc finansową z Tarczy Finansowej PFR. Wygląda jednak na to, że to także przejściowa sytuacja biorąc pod uwagę fakt, że niedostateczny popyt zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym nie jest bieżącą barierą dla coraz większej liczby producentów mebli – tłumaczy Kamil Mikołajczyk.

 

 Poprawa rentowności i załamanie w eksporcie

 

Do czerwca 2020 r. wartość dostaw polskich mebli na rynki zagraniczne spadła o 15,7 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Dostawy do Niemiec, największego importera polskich mebli spadły „tylko” o 14,5 proc. rok do roku wobec 15,7 proc. spadku eksportu ogółem.

 

Załamaniu eksportu w marcu towarzyszyła utrata rentowności dla ok. 10 proc. dużych i średnich producentów mebli, którzy dotychczas nie mieli takich problemów. W efekcie w tym czasie aż co czwarta firma była poniżej progu rentowności. Największy wpływ pandemii można zaobserwować w pierwszym kwartale 2020 r. Sytuacja finansowa firm w drugim kwartale wyglądała już stosunkowo normalnie na tle wyników z poprzednich lat - wskazuje Maciej Nałęcz, analityk sektorowy z Santander Bank Polska.

 

Kolejnym czynnikiem, który mógł wspierać rentowność sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. był trend spadkowy cen płyt drewnopochodnych na rynku unijnym. Brakuje szczegółowych danych z rynku krajowego, jednak na poziomie Unii Europejskiej spadki cen płyt rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, w drugiej połowie ubiegłego roku.

 

Przed pandemią tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymywało się w branży na poziomie ok. 6-7 proc. rok do roku, zaś w kwietniu i maju br. spadki sięgały ok. 6 proc. rok do roku. W tych miesiącach liczba pracujących w przeliczeniu na pełnoetatowych pracowników spadła o ok. 3,6 proc. wobec stanu z początku roku. Częściowo redukcja ta wynika z ograniczania wymiaru godzin pracy, co obrazuje również spadek przeciętnego wynagrodzenia. Dane wskazują, że od czerwca liczba zatrudnionych zaczęła rosnąć, co jednoznacznie świadczy o poprawiającym się nastroju producentów i stopniowym powrocie do normalności.

 

Wzrost produkcji przy niższym zatrudnieniu

 

W lipcu średnie wynagrodzenie w branży wróciło już do trendu 6 proc. wzrostu rok do roku jednak produkcja sprzedana była aż 23 proc. ponad poziomem z lipca 2019 r. Oznacza to, że bardzo szybkiej odbudowie produkcji nie towarzyszył adekwatny powrót zatrudnienia.

 

W lipcu liczba pracujących w przeliczeniu na pełne etaty była wciąż na poziomie z maja. Powoduje to, że w samym lipcu wskaźnik wydajności, rozumiany jako wartość produkcji sprzedanej przypadająca na jednego pracującego był o 14 proc. wyższy od średniej dla całego 2019 r., zaś w sierpniu o ok. 8 proc. – dodaje analityk Santander Bank Polska.

 

Spektakularny wzrost produkcji w lipcu częściowo wynika z faktu, że jest to sezon wakacyjny, kiedy normalnie produkcja jest na obniżonym poziomie, co daje relatywnie niską bazę porównawczą z 2019 r. Jednak nawet odnosząc lipcowe wyniki branży do bardziej typowych miesięcy będzie to drugi najwyższy wynik od początku 2018 r. pod względem wartości produkcji sprzedanej. Oznacza to, że przemysł meblarski pracuje blisko potencjału swoich możliwości produkcyjnych.

 

Podsumowując, w okresie od kwietnia do maja branża meblarska zaliczyła potężny cios w niemal każdej statystyce śledzącej kondycję sektora. Jednak od czerwca sytuacja wyraźnie się poprawia, zarówno pod względem wolumenu produkcji, wartości, dynamiki eksportu oraz zatrudnienia i płac.

 

Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Santander Bank Polska wśród wybranych przedstawicieli branży. Zdecydowana większość firm spodziewa się, że pozostała cześć br. będzie równie dobra jak ostatnie miesiące. Bank zapytał producentów mebli m.in. o to jak oceniają poziom zamówień na czwarty kwartał 2020 roku wobec poziomu z pierwszego kwartału br. Aż 83 proc. z pytanych zauważyło wzrost zamówień, a tylko 17 proc. stwierdziło, że liczba zamówień pozostała bez znaczących zmian, przy czym nikt nie zauważył ich spadku.

 

Perspektywy na 2021 rok

 

Na perspektywy producentów mebli w drugiej połowie 2020 roku oraz w kolejnym roku będzie mieć wpływ podaż mieszkań i co być może ważniejsze, skłonność do remontów, tzn. wymiany mebli w istniejącym parku mieszkaniowym.

 

Dane wskazują, że w przypadku Holandii, obecnie trzeciego najważniejszego rynku eksportowego, wskaźniki konsumenckie dotyczące rynku mieszkaniowego nie zmieniły się znacząco od początku roku, co pozwala sądzić, że sprzedaż na tym kierunku może notować kolejne, nieznaczne wzrosty.

 

Z kolei Francja, która jest jedynym z głównych odbiorców polskich mebli, należy do grupy państw najmocniej dotkniętych pandemią koronawirusa w Europie. Dobitnie świadczy o tym bardzo głęboki spadek wolumenu planowanej powierzchni budynków mieszkalnych w drugim kwartale tego roku. Jeszcze bardziej pesymistyczne informacje płyną z Wielkiej Brytanii, gdzie aktywność budowlana w segmencie mieszkaniowym spada, zaś wydane pozwolenia na budowę nie wskazują na odbicie tego trendu. Negatywnego obrazu dopełnia najniższa od 2014 r. skłonność konsumentów do budowy lub zakupu domu.

 

Podsumowując perspektywy z najważniejszych rynków eksportowych spodziewamy się, że odbicie popytu w drugiej połowie 2020 roku związane z rozluźnianiem restrykcji i powrocie aktywności gospodarczej, w miarę tego jak firmy i konsumenci oswoiły się z obecnością koronawirusa, pozwoli odrobić dużą część strat z drugiego kwartału. Zakładając kontynuację obecnej ścieżki odbicia produkcji sprzedanej i powiązanej z nią ścieżki odbicia eksportu spodziewamy się, że wartość eksportu na koniec roku może wynieść od -5 proc. do 0 proc. wyniku za 2019 r. Ze względu na szybsze tempo wychodzenia rynku krajowego z kryzysu wywołanego pandemią spodziewamy się, że produkcja mebli może zamknąć rok wynikiem pomiędzy ok. -3 proc rok do roku a nieznacznym wzrostem (0-1,5 proc.) w scenariuszu pozytywnym – podsumowuje Maciej Nałęcz. 

Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Co z dostępnością i cenami...
  Działając w imieniu największych polskich producentów mebli, zrzeszonych i niezrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli, Michał Strzelecki, dyrektor biura OIGPM, w liście do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju,...
 • Jest decyzja odnośnie sklepów...
  Co to oznacza dla sklepów meblowych? Po 21 dniach zamknięcia, równo za tydzień, salony w galeriach handlowych, jak i te, których powierzchnia przekracza 2 tys. m kw. zostaną ponownie otwarte. Szef rządu ogłosił, że od przyszłej soboty (28 listopada) placówki...
 • Targi „Meble Polska”...
  Jak poinformowała Grupa MTP, w komunikacie datowanym na 16 listopada 2020 r.: z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz przewidywania dotyczące przebiegu pandemii w najbliższych miesiącach, zarząd Grupy MTP postanowił przesunąć na późniejszy termin większość wydarzeń...
 • Rok 2021 bez imm cologne
  Decyzja Koelnmesse wynika z uważnej obserwacji obecnych wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa w Europie i w Niemczech. Musieliśmy zmierzyć się z rzeczywistością, mimo że jest to bolesne. W końcu, ze względu na bardzo dynamiczny rozwój sytuacji, niepewność wśród...
 • Jak długo sklepy meblowe...
  Brak decyzji jest najgorszą decyzją. Sklepy meblowe pozostają zamknięte, już od dłuższego czasu czekając w blokach startowych - gotowe do ponownego otwarcia. Szanse na zmianę aktualnej sytuacji sa jednak iluzoryczne. Nawet jeśli wczoraj rząd podjął decyzję nt. sklepów...
 • Nowa formuła targów Interzum
  Największe wyzwanie stanowi dynamiczny rozwój pandemii i jej konsekwencje dla uczestników rynku. Odpowiedzią jest organizacja wiodących na świecie targów dla branży meblarskiej i sektora wyposażenia wnętrz, zarówno na miejscu, jak i cyfrowo. Nawet jeśli poziom...
 • „NA WYMIAR” - nowe spojrzenie...
  Potrzeby związane z urządzaniem i organizacją przestrzeni mieszkalnej, podobnie jak funkcje wnętrz, nieustannie się zmieniają. Teraz dostrzegamy to jeszcze bardziej niż wcześniej. Postępujący trend personalizacji oraz chęć podkreślenia indywidualnego charakteru wnętrza są coraz...
 • Miesięcznik...
  Nie tak dawno, bo w sierpniu 2020 r., świętowaliśmy 10-lecie powstania Wydawnictwa meble.pl, wydawcy miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. Dokładnie 9 sierpnia 2010 r. powstało Wydawnictwo, a kilka miesięcy później ukazało się pierwsze wydanie miesięcznika. Obecnością na...
 • Zacznij tydzień z...
  Kasia przypomina, że to ludzie tworzą branżę. Mówi też o roli targów, zapraszając do lektury listopadowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. A o czym jeszcze opowiada w filmie Kasia Romanowska? Sami zobaczcie: Zapraszamy do letury. Wydanie online dostępne...
 • Nowy termin targów „Mebel” w...
  W związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń COVID-19 w Moskwie od 13 listopada 2020 do 15 stycznia 2021 podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu planowanego projektu wystawy Mebel 2020 na 2021 rok. Jako organizatorzy stawiamy na efektywność uczestnictwa i bezpieczeństwo naszych...
 • Zacznij tydzień z...
  Na co zwróciła uwagę Diana Nachiło, zapraszając do lektury listopadowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”? Jakie ważne wydarzenia relacjonujemy w tym numerze? Przekonajcie się, oglądając film: Zapraszamy do letury. Wydanie online dostępne jest TUTAJ. Chcesz...
 • Salone del Mobile z zupełnie...
  Po długich i szeroko zakrojonych dyskusjach między Zarządem Salone del Mobile i Fiera Milano, którym powierzono zadanie znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie Salone del Mobile.Milano, gwarantując bezpieczeństwo w obliczu trwającej...
 • Kuchnia w nowej roli
  Blaty robocze EGGER, wyróżniają się odpornością na zużycie, uderzenia, zarysowania, blakniecie i plamy. Ponadto ich powierzchnie mają właściwości antybakteryjne i są łatwe w pielęgnacji. Jednak sprawdzają się one nie tylko w kuchni. Dzięki estetycznemu wyglądowi i...
 • Jak powstaje #DomZSerca?
  W Polsce żyje obecnie ponad pół miliona rodzin wielodzietnych. Wiele z nich na co dzień zmaga się z wieloma problemami, a do najczęstszych z nich należą te finansowe oraz mieszkaniowe. Sprawa pani Magdy z Wierzbic jest jednak wyjątkowa. Kobieta jest matką piętnaściorga dzieci, a...

Inne artykuły

Aktualności
 • Zacznij tydzień z „BIZNES.meble.pl”!
  Ula mówi o tym, że miesięcznik „BIZNES.meble.pl” dostępny jest nie tylko w formie drukowanej, ale też w wersji elektronicznej. Opowiada również o targach, w których osobiście uczestniczyła, a o których możecie przeczytać w listopadowym wydaniu TUTAJ....
 • Nowa formuła targów Interzum
  Największe wyzwanie stanowi dynamiczny rozwój pandemii i jej konsekwencje dla uczestników rynku. Odpowiedzią jest organizacja wiodących na świecie targów dla branży meblarskiej i sektora wyposażenia wnętrz, zarówno na miejscu, jak i cyfrowo. Nawet jeśli poziom...
 • Opowieść o polskiej innowacyjności
  Podczas organizowanego przez Virtus Studio webinaru architektonicznego, Marta Sękulska-Wrońska i Michał Czerwiński z warszawskiej pracowni WXCA oraz Ivan Funk ze szwajcarskiego biura Bellprat Partner opowiedzą o koncepcji powstawania Pawilonu Polskiego na EXPO 2020 w Dubaju. Pawilon Polski na...
 • „Diament Meblarstwa 2021” - oto zwycięzcy!
  W tym roku w konkursie „Diament Meblarstwa”, organizowanym przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl” oraz Grupę Meble.pl S.A. kapituła miała za zadanie ocenę blisko 100 produktów: mebli, a także akcesoriów i komponentów....
 • Targi „Meble Polska” przełożone na maj
  Jak poinformowała Grupa MTP, w komunikacie datowanym na 16 listopada 2020 r.: z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz przewidywania dotyczące przebiegu pandemii w najbliższych miesiącach, zarząd Grupy MTP postanowił przesunąć na późniejszy termin większość wydarzeń...
Nowości produktowe
 • Noti - Rotor i Shieldon
  „Rotor”, proj. Piotr Kuchciński, to kolekcja trójnożnych stołków barowych o uniwersalnym charakterze i przeznaczeniu do wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. „Shieldon”, proj. Tomek Rygalik, to komfortowy fotel obrotowy, pozwalający na odgrodzenie się od...
 • Nobifloor - Drewniane moduły 3D
  Premierowa kolekcja drewnianych modułów ściennych 3D, które nawiązują do świata figur geometrycznych: trójkątów, rombów, a także kwadratów, dostępna jest w sieci salonów z wyposażeniem wnętrz Dekorian Home. Moduły o profilu...
 • DREAME T20 - ODKURZACZ Z PRZYSZŁOŚCI
  W dniach 23-27 listopada odkurzacz jest dostępny ponad 530 zł taniej! Sprawdź ofertę w serwisie Aliexpress.com - Dreame T20. Model Dreame T20 to odkurzacz pionowy, który wyznacza nowe standardy elektroniki domowej i sprawia, że sprzątanie nawet dużych powierzchni jest szybkie i...
 • Titus Polska - Nowy Glissando TL3
  Nowy Glissando TL3 jest wyposażony w całkowicie stalową obudowę i amortyzator MultiStep o doskonałym działaniu tłumiącym, co zapewnia niezawodne działanie i płynne zamykanie drzwi. Z uwagi na fakt, że mechanizm jest umieszczony w puszce, Glissando TL nie zajmuje dodatkowej przestrzeni...
 • Plywood Project - Frisk Kids
  Dzięki wysokiej jakości fińskiej sklejce brzozowej projektanci polskiej marki mogli stworzyć trwałe i stabilne meble o finezyjnej i nieprzytłaczającej formie. Zaprojektowano je z myślą o stworzeniu bezpiecznej, estetycznej i stymulującej przestrzeni dla najmłodszych. Design...

Artykuły podobne

 • Webinarium nt. Bliskiego Wschodu i Afryki
  Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. Maroka, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej, 20 lipca o godz. 10.00.
 • Nowy scenariusz dla branży meblarskiej
  B+R Studio Tomasz Wiktorski zaktualizowało prognozy. Według nowego, optymistycznego scenariusza spadek obrotów w branży meblarskiej wyniesie tylko 6%.
 • W produkcji mebli powoli wraca optymizm
  Dane statystyczne wskazują, że w maju br. w fabrykach nie brakowało już pracy, a producenci zaczynają nadrabiać stracony w wyniku pandemii czas.
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!