Podziel się:

Dobrze już było, teraz będzie trudniej

02-07-2021
Do schowka
Czy dobrą passę polskiej branży meblarskiej zepsuje szokowy wzrost cen surowców?

 

Ubiegły rok, pomimo wielu trudności, choć nie bez strat zakończył się sukcesem polskiej branży meblarskiej. Czas leci jednak bardzo szybko, mamy już koniec drugiego kwartału 2021 r., pandemia nadal trwa, a B+R Studio niezmiennie przygląda się branży meblarskiej. Przeanalizujmy zatem liczby, jakie przyniósł nam pierwszy kwartał 2021 r. i jakie wyniki osiągnęli polscy meblarze?

 

Obszary, które przeanalizowano w I części raportu:

 

- Zatrudnienie w branży meblarskiej

- Koniunktura w przemyśle meblarskim

- Handel zagraniczny

 

Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe. W marcu 2021 r. wartość produkcji sprzedanej wyniosła bardzo dobre 4,7 mld zł i jest to wynik wyższy o 35% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Należy zaznaczyć, że na marzec 2020 r. przypadł początek pandemii COVID-19 i związane z nią zamknięcie polskiej gospodarki. Sumując wartość produkcji sprzedanej z pierwszego kwartału 2021 r. otrzymany również wysoki wynik 12,8 mld zł i jest to jednocześnie o 11% wyższa wartość niż w pierwszym kwartale 2020 r.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Są już skutki braku surowców do produkcji mebli

 

 

Analizując dane dotyczące wolumenu produkcji w pierwszym kwartale 2021 r. zaobserwowano wzrost ilości wyprodukowanych mebli we wszystkich badanych przez GUS grupach w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Największy wzrost odnotowano w przypadku mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach – 41%. Znaczący wzrost dotyczył również mebli drewnianych z rodzaju stosowanych w sypialni – 17%. W przypadku mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania zaobserwowano wzrost wolumenu o 4%. Najmniejszy wzrost wolumenu dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni i było to mniej niż 1%.

 

Porównując dane wolumenu produkcji badanych grup mebli w marcu 2021 r. do marca 2020 r. widać, że różnice są jeszcze wydatniejsze. W marcu 2021 r. wolumen wyprodukowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni, mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania, mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni i mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wzrost o odpowiednio 15%, 21%, 35% i 75%.

 

Tak duże różnice wynikają ze znacznego ograniczenia produkcji w marcu 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa i jednocześnie bardzo dobrego wyniku w marcu 2021 r.

 

Zatrudnienie w branży meblarskiej

 

Pandemia COVID-19 odbiła się negatywnie na przeciętnym zatrudnieniu w branży meblarskiej. W 2020 r. zatrudnienie było niższe o 3% w stosunku do 2019 r. Pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł jednak poprawę tej sytuacji. Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej w pierwszym kwartale w 2021 r. wyniosło 162 tys. osób, co w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. oznacza spadek o mniej niż 1%.

 

Przedstawione w tabeli „Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej” stanowi średnią roczną z miesięcy od stycznia do grudnia, nie uwzględnia ponadto właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

 

Analizy danych GUS z pierwszego kwartału 2021 r. wykazują, że przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej cały czas rośnie. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale wyniosło 4.413,48 zł. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł prawie 300 zł brutto (7%). Porównując marzec 2021 r. do marca roku poprzedniego wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 12%

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarabia pracownik produkcji?

 

 

Koniunktura w przemyśle meblarskim

 

Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne. Badany okres przypadł na luty-kwiecień 2021 r.

 

W okresie od lutego do kwietnia 2021 r. menedżerowie zdecydowanie gorzej niż w ostatnim kwartale 2020 r. i styczniu 2021 r., oceniali sytuację dotyczącą bieżącego portfela zamówień, produkcji i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Widać jednak w przypadku przytoczonych wskaźników tendencję wzrostową.

 

W lutym, marcu i kwietniu 2021 r. oceny menedżerów dotyczące bieżącego portfela zamówień kształtowały się na poziomie odpowiednio -10,5, 18,4 i -4,4. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku bieżącej produkcji, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że oceny są nieco lepsze. W badanym okresie wskaźnik bieżącej produkcji charakteryzował się ocenami kolejno -5,3, -9 i 1,9. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa natomiast kształtowały się w okresie luty-kwiecień 2021 r. na poziomie 0,2, -6,7 i -3,4.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Jaka przyszłość czeka polskie firmy?

 

 

Kolejnym badanym wskaźnikiem jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych. Trzeba nadmienić, że interpretacja ocen dotyczących tego wskaźnika wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych. Oceny dodatnie wskazują na niedobór zapasów, ujemne zaś na ich nadmiar. Podsumowując: oceny najbliższe wartości 0 są ocenami najlepszymi. I tak w badanym okresie menedżerowie określali stan zapasów wyrobów gotowych na bliski optymalnemu, tj. 4,1 w lutym, -1,1 marcu i 0,9 w kwietniu.

 

Po ocenach bieżących należy przyjrzeć się oczekiwaniom menedżerów dotyczącym portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oceny te, podobnie jak w przypadku ocen bieżących, są raczej negatywne z tendencją wzrostową.

 

W badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. przewidywany portfel zamówień oceniano na kolejno -12,1, -10,2 i -5,7. Przewidywaną produkcję oceniano na -7,2, -6,3 i 0,2, a przewidywaną sytuację finansową przedsiębiorstwa na -10, 7,8 i -5,9.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy skończą się problemy z dostawami?

 

 

Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w badaniu koniunktury w przemyśle meblarskim są przewidywane ceny, ogólny klimat koniunktury i ogólna sytuacja gospodarcza. W przypadku pierwszego wskaźnika menedżerowie jasno wyrazili potrzebę podniesienia cen mebli. Oceny otrzymane w badaniu tego wskaźnika w okresie luty-kwiecień 2021 r. to odpowiednio 20,2, 18, i 24,5. Na tak wysokie oceny wpływają rosnące koszty produkcji i duży popyt na meble. Ogólny klimat koniunktury oceniano w badanym okresie na 4, 1,7, 4. Pozytywnie w oczach menedżerów prezentuje się ogólna sytuacja gospodarcza w kraju, którą oceniano na 13,8 w lutym, 7,8 w marcu i 10,7 w kwietniu. Dodatkowo przeanalizowano oceny przewidywanych cen dla wskaźnika produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. W lutym, marcu i kwietniu oceny te sukcesywnie wzrastały osiągając wartości odpowiednio 17,5, 18,9 i 26,9.

 

Handel zagraniczny

 

W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych GUS dotyczących eksportu i importu. Przedstawione w tabeli poniżej dane dotyczą grup mebli takich jak:

 

• 9401 – meble do siedzenia, w tym fotele samochodowe,

• 9402 – meble medyczne,

• 9403 – meble pozostałe,

• 9404 – materace.

 

Z wymienionych grup wyłączono fotele samochodowe, fotele używane w lotnictwie, ich części oraz pościele i śpiwory.

 

W związku niedostępnością danych dotyczących eksportu i importu mebli w marcu 2021 r. w momencie pisania tego tekstu, przedstawione dane ograniczone są do dwóch pierwszych miesięcy, tj. stycznia i lutego 2021 r.

 

Według najnowszych dostępnych danych GUS eksport w styczniu i lutym 2021 r. wyniósł odpowiednio 962,9 i 967,2 mln euro. Porównując te wartości do tych samych miesięcy 2020 r. w styczniu 2021 r. odnotowano spadek o 2%, natomiast w lutym 2021 roku wzrost o 1%. Po przeliczeniu wartości eksportu na złotówki sytuacja wygląda nieco inaczej. W stosunku do roku ubiegłego w styczniu nastąpił wzrost o 4%, a w lutym o 6%.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Meblarska lokomotywa pędzi dalej

 

 

Przyglądając się danym GUS dotyczących importu mebli za styczeń i luty 2021 r. wynika, że w tych dwóch miesiącach zaimportowano meble do Polski o wartości kolejno 224,4 oraz 260,8 mln euro. Porównujące te dane do stycznia i lutego 2020 r. zaobserwowano wzrost o odpowiednio 1% i 16%. Po przeliczeniu wartości eksportu mebli ze stycznia i lutego 2021 r. na rodzimą walutę, wzrost staje się jeszcze wyraźniejszy. W przypadku stycznia jest to 7%, a w lutym aż 22%. Te różnice wynikają bezpośrednio ze wzrostu kursu euro. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. kurs ten był średnio wyższy około 0,25-0,30 zł w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

 

Więcej w czerwcowo-lipcowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”  

 

TEKST: Mateusz Strzelczyk

 

 

Chcesz otrzymywać każde wydanie? KUP PRENUMERATĘ
Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Co czeka branżę w najbliższym...
  Pierwsza część raportu zatytułowana Jakie wyniki osiągnęli polscy producenci mebli dostarcza informacji o: - wartości produkcji sprzedanej w I i II kwartale, - zatrudnieniu w branży meblarskiej, - koniunkturze w przemyśle meblarskim. Czas na drugą część, a w niej: - handel zagraniczny...
 • Targi mebli kuchennych Hausmesse...
  W trakcie tegorocznych Targów Hausmesse Nolte zaprezentuje najnowsze kolekcje w swoim centrum wystawienniczym Nolte Forum, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy producent znacznie powiększył. Na łącznie 7000 metrach kwadratowych zaprezentowane zostaną innowacje na...
 • Dom do 70 m kw bez pozwolenia? Co...
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od początku budzi kontrowersje, nie tylko w środowisku architektów, inżynierów budownictwa, ale też urzędników wydających pozwolenia. Wątpliwości...
 • Przewodnik po kuchennych trendach
  Przestrzeń snu, organizacja pracy, strefa dzienna, łazienka i pokój dziecięcy - rozwiązania do tych właśnie wnętrz przedstawiały wydane do tej pory przewodniki. Najnowszą publikacją, która dopiero co ukazała się na rynku, jest „PRZEWODNIK ARCHITEKTA: kuchenna...
 • DREMA w skondensowanej formie
  Podobnie jak w roku ubiegłym, Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA odbywają się w kameralnym wymiarze, wciąż jednak jest to wydarzenie pozostające w czołówce największych światowych wystaw dedykowanych sektorowi...
 • Po spowolnieniu nie ma już...
  Zadane miesiąc temu pytanie: Czy branży meblarskiej grozi spowolnienie? dzisiaj wydaje się być nieaktualne. Jak zauważa B+R Studio: Analizy rynku meblarskiego, po lekkim spowolnieniu w lipcu 2021 roku polska branża meblarska ponownie rośnie i mimo że sierpień, podobnie jak lipiec,...
 • IKEA w Polsce w liczbach
  Już od 60 lat IKEA jest nierozerwalnie związana z Polską. W roku celebracji tej szczególnej rocznicy, IKEA Retail w Polsce publikuje raport podsumowujący działania biznesowe marki. Raport IKEA Made in Poland 2021 opisujący inicjatywy zarówno Grupy Inter IKEA, jaki Grupy Ingka,...
 • Jeden z największych magazynów...
  Trudno uwierzyć, że centrum Dystrybucji IKEA ma już 20 lat. To jeden z największych magazynów IKEA na świecie, w ostatnim roku jedynie magazyn w Chinach przeładował większą liczbę palet. Codziennie z centrum w Jarostach wysyłane są samochody do 12 państw – od Finlandii po...
 • Kolekcja Formica® Door - styl...
  Kolekcja Formica® Door zawiera gamę wyrafinowanych, przyciągających wzrok dekorów jednobarwnych i drewnopodobnych oraz przyjemnych w dotyku wykończeń powierzchni w laminatach wysokociśnieniowych (HPL). Laminaty HPL są idealnym materiałem spełniającym wysokie wymogi projektowe i...
 • Targi CIFF Szanghaj 2021...
  Wydarzenie zostało przeniesione na 11-14 grudnia 2021 roku. Miejsce pozostaje niezmienione i nadal jest to Narodowe Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Szanghaju. Dzięki silnemu wsparciu odpowiednich władz i kolegów z branży organizatorzy przekonując, że dołożą wszelkich starań,...
 • Druga odsłona Łódź Design...
  Pierwsza, majowa część tegorocznego festiwalu, została zorganizowana pod hasłem LEPIEJ w szczególnych warunkach pandemicznych. W bezpieczny sposób, w przeszklonych pawilonach wystawowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, organizatorzy zaprezentowali...
 • Odpowiedz na pytania i zdobądź...
  Tegoroczne BADANIE CZYTELNICTWA - ANKIETA 2021 - organizowane przez Wydawnictwo meble.pl, trwa od 1 sierpnia do 30 września. Tradycyjnie zależy nam na opiniach czytelników, jak również użytkowników portalu nt. miesięcznika „BIZNES.meble.pl” oraz...

Inne artykuły

Aktualności
 • Wrześniowe wydanie „BIZNES.meble.pl”
  Najnowsze wydanie miesięcznika „BIZNES.meble.pl” właśnie trafia na rynek. Tradycyjnie dostępne jest w wersji papierowej, jak również online – w formie e-wydania. We wrześniowym numerze miesięcznika „BIZNES.meble.pl” znajdą Państwo m.in.: - Raport:...
 • Przewodnik po kuchennych trendach
  Przestrzeń snu, organizacja pracy, strefa dzienna, łazienka i pokój dziecięcy - rozwiązania do tych właśnie wnętrz przedstawiały wydane do tej pory przewodniki. Najnowszą publikacją, która dopiero co ukazała się na rynku, jest „PRZEWODNIK ARCHITEKTA: kuchenna...
 • DREMA w skondensowanej formie
  Podobnie jak w roku ubiegłym, Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA odbywają się w kameralnym wymiarze, wciąż jednak jest to wydarzenie pozostające w czołówce największych światowych wystaw dedykowanych sektorowi...
 • Targi CIFF Szanghaj 2021 przełożone
  Wydarzenie zostało przeniesione na 11-14 grudnia 2021 roku. Miejsce pozostaje niezmienione i nadal jest to Narodowe Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Szanghaju. Dzięki silnemu wsparciu odpowiednich władz i kolegów z branży organizatorzy przekonując, że dołożą wszelkich starań,...
 • Druga odsłona Łódź Design Festival
  Pierwsza, majowa część tegorocznego festiwalu, została zorganizowana pod hasłem LEPIEJ w szczególnych warunkach pandemicznych. W bezpieczny sposób, w przeszklonych pawilonach wystawowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, organizatorzy zaprezentowali...
Nowości produktowe
 • Maro Office Furniture - Op-lite
  To również rozwiązanie dla mniejszego, skurczonego w ciągu ostatniego roku, budżetu. Kolekcja zawiera zarówno biurka, jak i szafy czy kontenery, czyli wszytko to, czego potrzeba do aranżacji lub rearanżacji biura. Uniwersalny kształt linii „Op-Lite” i modne kolory...
 • Kwiaty Paproci - Kolekcja Puf Art
  Dzięki odważnemu wzorowi i eleganckim nóżkom stają się osią, wokół której tworzy się wnętrze. Unikatowe, drukowane tkaniny obiciowe powstały w oparciu o abstrakcyjny cykl malarski Piotra Kolanko. Idealnie pasują do stolików kawowych. Hipnotyzują swoim printem...
 • Schattdecor - Triana
  Cecha ta została nowocześnie zinterpretowana w postaci deskowania. Deszczułki kojarzące się z boazerią ścienną wyróżnia efekt trójwymiarowości. Zadruk cyfrowy umożliwia dowolność skalowania i rozmieszczenia elementów. Wielość wariantów dekoru daje...
 • Miloo Home - Akra
  Są to meble wykonane na prostych stelażach z matowego aluminium w piaskowym kolorze, mają miękkie, wygodne siedziska i poduszki z tkaniny poliestrowej w błękitnym kolorze. Zastosowane materiały sprawiają, że zestaw ogrodowy „Akra” jest odporny na korozję i zmienne warunki...
 • Siro - Uchwyt meblowy 2387H
  Produkt oferowany w kilku długościach: 140 (rozstaw 128 mm), 172 (rozstaw 160 mm) i 332 (rozstaw 320 mm) można kupić w hurtowniach partnerskich (pełna lista dostępna na stronie internetowej Siro) oraz w sklepie internetowym akcesoria.meble.pl.

Artykuły podobne

 • Jakie wyniki osiągnęli polscy producenci mebli?
  I kwartał 2021 r. był całkiem udany dla branży meblarskiej w Polsce. Znana jest też większość danych za II kwartał. Co wydarzyło się w ostatnich miesiącach? Jest lepiej, czy może gorzej?
 • 2021 z kolejnym rekordem polskich meblarzy?
  Pandemia przewróciła świat do góry nogami. Ucierpiały gospodarki większości krajów świata, a także wiele branż. Polskie meblarstwo z tego bezprecedensowego kryzysu wyszło obronną ręką.
 • Czy branży meblarskiej grozi spowolnienie?
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za lipiec 2021 roku. Jak rozpoczęli drugą połowę roku polscy producenci mebli?
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!