Podziel się:

Bardzo długi sezon

08-05-2021
Do schowka
Sezon niestabilności branży hotelarsko-restauracyjnej trwa od ponad roku. Straty są znaczące, ale coraz częściej mówi się o inwestycjach w nowe obiekty, zwłaszcza w hotelarstwie.

 

Z raportu przeprowadzonego na początku lutego br. przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego wynika, że 87% hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż koniec 2022 r. Praktycznie wszystkie hotele, bo aż 99%, prognozują powrót do poziomu przychodów z lat 2018-19 nie wcześniej niż w 2022 roku i z tym związane są największe oczekiwania. Wiadomo też, że kolejni przedsiębiorcy dotkniętej kryzysem branży restauracyjnej dołączają do akcji #OtwieraMY.

 

Pierwsze miesiące

 

W pierwszych miesiącach pandemii, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poinformował, że branża gastronomiczna, w zależności od pory roku, zatrudniała blisko milion osób. Polska gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generowały blisko 37 mld złotych dla krajowego PKB. Rynek był zdominowany przez małych i mikro przedsiębiorców. Jak określono, duże biznesy można policzyć na palcach dwóch rąk. Ostatnie lata charakteryzowały się trendem wzrostowym na rynku usług gastronomicznych, zarówno stacjonarnych, jak i na rynku dowozów. Wzrosty w zakresie obrotów – w zależności od segmentu – mogły corocznie wynosić od 5 do 10%. W pierwszych dwóch miesiącach od początku pandemii, wyłącznie te punkty gastronomiczne, których model zakładał sprzedaż na wynos i w dowozie, generowały sprzedaż porównywalną do roku 2019. Jak zaznaczyli autorzy raportu: Pozostałe ograniczenia – brak turystów zagranicznych, zmiany w obrębie centrów miast, model pracy zdalnej, izolacja społeczna, to wszystko przekłada się na brak porównywalności osiąganych obecnie obrotów na sprzedaży do obrotów osiąganych przez lokale gastronomiczne w latach ubiegłych (w większości przypadków poniżej 50 % obrotów rok do roku). Największy problem mają lokale gastronomiczne ukierunkowane na klientów biznesowych i turystów miejskich, lokale w centrach handlowych, restauracje czy kluby muzyczne (wciąż zamknięte).

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Turystyka w Polsce w 2020 roku

 

 

Już w kwietniu ub.r. dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, w jak dużym stopniu skutki lockdownu odczuła branża hotelarska. W marcu ub.r. liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65% niższa w porównaniu z marcem 2019 roku. W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br. – napisali na początku kwietnia ub.r. przedstawiciele GUS. Według wstępnych danych w marcu ub.r.. turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%. Spadek liczby turystów w największym stopniu odczuli prowadzący schroniska (o ponad 70%), w mniejszym stopniu motele (o 55%) i zakłady uzdrowiskowe (o 50%).

 

O połowę mniej

 

Jak podał GUS na początku kwietnia br., w 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9% i 45,0%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. wyniósł 26,8% i w porównaniu z rokiem poprzednim był niższy o 13,8 p.proc.

 

GUS poinformował, że w 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 17,9 mln turystów i było to o 17,8 mln mniej (49,9%) niż w roku poprzednim. W obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów. Zainteresowaniem cieszyły się także pokoje gościnne oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których nocowało odpowiednio 628,6 tys. i 544,4 tys. turystów. W zakładach uzdrowiskowych przebywało 466 tys. osób, a po ponad 300 tys. turystów wybrało noclegi w pensjonatach (376 tys.), hostelach (350 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (311 tys.). Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego – 2,4 mln, po ok. 2 mln nocowało w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W porównaniu z 2019 r. spadek liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najmniejszy spadek wystąpił w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4%) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6%), zaś największy w mazowieckim (o 61,8%).

 

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni niecałe 13% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2019 r. – 21%). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach: zachodniopomorskim (435,9 tys.), mazowieckim (390,6 tys.) oraz małopolskim (367,1 tys.). W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej przeważali turyści z Niemiec (797 tys.), Ukrainy (206 tys.) i Wielkiej Brytanii (186 tys.). Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało z Rosji (75 tys.), Czech (73 tys.), Stanów Zjednoczonych (69 tys.) oraz Francji i Włoch (po 64 tys.). W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie małopolskim – o ponad 78%.

 

Pomimo ograniczeń w działalności turystycznych obiektów noclegowych spowodowanych pandemią, w 2020 r. nie zaobserwowano istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce. Podobnie, jak w latach poprzednich szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 5,9 mln osób, tj. 33,1% ogółu turystów (w 2019 r. było to 25,5%).

 

Z raportu GUS wynika, że w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. udzielono 51,4 mln noclegów (o 45,0% mniej niż w 2019 r.), w tym turystom zagranicznym – 6,6 mln (o 64,6% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 23,0 mln, tj. 45% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych - 6,7 mln (13%) i zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln (10%). W 2020 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 26,8% (w 2019 r. – 40,6%). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 38,3% i w sierpniu – 44,5%, jednak w porównaniu do roku poprzedniego były one niższe odpowiednio o 13,5 p. proc. i 8,7 p. proc. Podobnie jak w roku poprzednim w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (54,5%), ośrodkach kolonijnych (32,5%), ośrodkach wczasowych (31,9) oraz hostelach (30,7%).

 

Widać ożywienie

 

Tomasz Tomaszewski, właściciel firmy LOFT Decora na pytanie, jak oceniłby ubiegły rok, odpowiedział: Ubiegły rok był słodko-gorzki – z jednej strony mieliśmy wyraźny spadek w sprzedaży HoReCa, gdzie inwestycje znacząco wyhamowały, z drugiej strony potężny wzrost w sprzedaży do odbiorców indywidualnych. Wiele osób zaczęło bardziej dostrzegać mankamenty ergonomiczne i wizualne przestrzeni w których przebywają na co dzień, czyli domu, biura, etc. Co za tym idzie – zamówień było więcej przy mniejszym koszyku – wszystko to jednak wyważyło dobry wynik na koniec roku. Firmie produkującej meble udało się utrzymać poziom zatrudnienia. Tomasz Tomaszewski zapytany, w jakim obszarze konieczna była zmiana modelu funkcjonowania firmy, odpowiedział, że polegała głównie na reorganizacji zadań pracowników – w związku z potrzebą ograniczania kontaktów zewnętrznych, czy zagospodarowania osób biorących na co dzień udział w montażach. Sumarycznie to był/jest dobry czas w którym organicznie można było przepracować różne procesy produkcyjne – to wartość, która pozostanie z nami. Lepiej, sprawniej, spokojniej – w ramach organizacji – powiedział właściciel LOFT Decora. Wspomniał również o ożywieniu w branży HoRECa. Zaznaczył, że wszyscy spodziewają się zakończenia pandemii i daje im to odwagę oraz chęć inwestowania w podnoszenie standardów wyposażenia wnętrz.

 

Optymistycznie nastrajają również informacje o inwestycjach w branży hotelarskiej, które publikuje portal horecanet.pl. W maju br. sieć, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile zaprosi gości do nowego, czterogwiazdkowego hotelu w Elblągu. Focus Hotel Premium Elbląg to pierwszy obiekt sieci, który powstaje w województwie warmińsko-mazurskim. Od rozwoju sytuacji związanej z pandemią oraz obostrzeń zależny będzie termin otwarcia nowego, butikowego hotelu w Krakowie. Jak poinformował horecanet.pl, A.Liebeskind Boutique Hotelma zostać otwarty późną wiosną. Tym, co szczególnie zasługuje na uwagę jest wyposażenie obiektu, stanowiące odpowiedź na aktualną sytuację epidemiologiczną. System wentylacji wyposażono w nowoczesne urządzenie promieniowej jonizacji katalitycznej, która zapewnia najlepszą ochronę gości likwidując wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie oraz alergeny. Takie systemy stosuje się m.in. na salach operacyjnych, dając gwarancję najwyższej skuteczności. Jednocześnie, rozwiązanie to w żaden sposób nie jest uciążliwe dla gości. W trakcie realizacji nowej inwestycji apartamentowej we wschodniej części Niechorza jest Grupa Multico. Zakończenie jej pierwszego etapu planowane jest na maj. Na początku marca br. została opublikowana informacja, że Hampton by Hilton planuje dwa nowe hotele w Polsce. Obiekt w Białymstoku otworzy swoje drzwi jest jeszcze w tym roku. Z kolei hotel w Tarnowie Podgórnym przywita pierwszych gości w 2023 roku. W tym samym roku planowane jest otwarcie aparthotelu Apricot Capital Group w Warszawie. Nowa inwestycja zakłada powstanie obiektu liczącego ok. 340 pokoi. Według horecanet.pl, we wrześniu 2023 roku gości powita Hotel Golden Tulip Balice Kraków. Czterogwiazdkowa inwestycja zaprojektowana została z myślą o gościach biznesowych oraz branży eventowej. Tempa nie zwalnia również Grupa Arche, znana m.in. z rewitalizacji obiektów zabytkowych. Fabryka Samolotów w Mielnie to unikalne miejsce, leżące pomiędzy jeziorem Jamno, a Morzem Bałtyckim. Jak czytamy na stronie internetowej Grupy Arche, teren inwestycji obejmuje obszar zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o powierzchni ok. 6,5 ha. Z kompleksu wojskowego zachował się dwa budynki, z czego najważniejszym i najokazalszym jest hangar o powierzchni 4.500 m2. W ramach inwestycji planowana jest rewitalizacja zabytkowego hangaru na funkcje hotelowe, z wykorzystaniem przestrzeni hali na funkcje: kulturalne, widowiskowe, sportowe oraz stworzenie na powierzchni 1.700 m2 aquaparku.


W budynku znajdować się będzie ok. 70 pokoi hotelowych, 4 apartamenty z widokiem na morze i jezioro, restauracja oraz sale konferencyjne.
Dopełnieniem rewitalizacji będzie budowa nowego kompleksu budynków apartamentowych z usługami. Plany inwestycyjne przewidują realizację w pierwszym etapie ok. 500 pokoi w systemie condo. Więcej o inwestycjach i sytuacji branży powiedział Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, w udzielonym nam wywiadzie, opublikowanym na kolejnych stronach miesięcznika.

 

 
TEKST: Diana Nachiło
 
 

Więcej w miesięczniku „BIZNES.meble.pl”  

 

 

Chcesz otrzymywać każde wydanie? KUP PRENUMERATĘ

 

Tekst: Diana Nachiło

Więcej w miesięczniku „BIZNES.meble.pl”  

 

 

Chcesz otrzymywać każde wydanie? KUP PRENUMERATĘ
Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Najczęściej czytane

 • Są już skutki braku surowców...
  Na globalnym rynku mebli podaż nie nadąża za popytem. Boleśnie odczuwają to niemieccy meblarze, którzy z powodu zachwianych łańcuchów dostaw musieli zawiesić produkcję. Wiele fabryk miało w maju przestoje. Tymczasem nic nie zapowiada poprawy w tej kwestii i czerwiec...
 • IKEA w Szczecinie - od kiedy...
  W roku finansowym 2020 ponad 25 mln osób odwiedziło polskie sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 154 mln wizyt. Nieprzypadkowo na motyw przewodni kampanii marketingowej, która będzie towarzyszyć sieci w pierwszych tygodniach pracy sklepu, wybrano otwartość...
 • Nowy sklep IKEA w Polsce otwarty
  Najnowszy sklep IKEA został otwarty w 60. rocznicę obecności koncernu w Polsce. IKEA Szczecin już otwarta! Motywem przewodnim kampanii marketingowej, która jest realizowana w pierwszych tygodniach pracy sklepu, jest „otwartość” ilustrująca różne aspekty...
 • ZOW 2022 - analogowe targi...
  Przedstawiciele organizatora - Koelnmesse oraz gospodarza imprezy - Messe Ostwestfalen podkreślają znaczenie ZOW dla branży meblarskiej. Przyznają oni, że koronawirus nadal wpływa na aktywność gospodarczą, jednak ich zdaniem w perspektywie 2022 roku sytuacja będzie stopniowo się...
 • Kiedy wrócą targi i na jakich...
  Niezależnie od rozwiązań w zakresie zachowywania dystansu społecznego, wprowadzanych w ciągu ostatniego roku, dla tradycyjnych targów czy konferencji był to bardzo trudny czas. Co prawda część z tych eventów udało się przenieść do rzeczywistości wirtualnej i tak było...
 • „Diament Meblarstwa” po raz...
  Wystartowała 16. edycja konkursu organizowanego przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl” i portalu www.biznes.meble.pl oraz Meble.pl S.A. Do kiedy można zgłaszać produkty do „Diamentu Meblarstwa 2022”? Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy...
 • Zmiany z cyfryzacją
  O głównych kierunkach zmian w firmach specjalizujących się w produkcji mebli opowiedzą: Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Igor Karkoszka, dyrektor generalny Fabryki Mebli WER-SAL Kaczorowscy, Michał Kuryłło, dyrektor...
 • Zapraszamy na webinar:...
  O głównych kierunkach zmian w firmach specjalizujących się w produkcji mebli opowiedzą: Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Igor Karkoszka, dyrektor generalny Fabryki Mebli WER-SAL Kaczorowscy, Michał Kuryłło, dyrektor...
 • Jak się sprawdzi nowa koncepcja...
  Dwa wydarzenia BI-MU i Xylexpo - organizowane odpowiednio przez Ucimu-Sistemi per produrre - stowarzyszenie włoskich producentów obrabiarek, urządzeń i automatyki - oraz Acimall, stowarzyszenie włoskich producentów maszyn do obróbki drewna - łączą siły. BI-MU i Xylexpo...
 • Przemysł maszynowy zmienia...
  VDMA - stowarzyszenie skupiające ponad 3.200 firm - będące największym przedstawicielem sektora inżynierii mechanicznej w Unii Europejskiej, podnosi prognozę produkcji na rok 2021 z plus 7% w ujęciu realnym do plus 10%. ZOBACZ TAKŻE: Jeden z najtrudniejszych okresów w branży Co...
 • Import tkanin obiciowych z Turcji...
  BRSTUDIO: Dzień dobry. Turcja to ważny partner dla polskiego przemysłu mebli tapicerowanych – trzeci w rankingu dostawców. A w drugą stronę Polska jest największym w Unii Europejskiej odbiorcą tureckich tkanin. Czy mógłby Pan powiedzieć co wyróżnia turecki...
 • Zmiany limitów w hotelach i na...
  10 czerwca premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili łagodzenie obostrzeń na wakacje. Kiedy wprowadzone zostaną pierwsze zmiany? Już od 13 czerwca rząd zamierza złagodzić zasady bezpieczeństwa. Zmiany, które proponuje umożliwią sprzedaż oraz...
 • Czy Polaków ogarnęła gorączka...
  Z najnowszego, majowego odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wynika, że o 91,5% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe. Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów...

Inne artykuły

Aktualności
 • Zmiany limitów w hotelach i na targach
  10 czerwca premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili łagodzenie obostrzeń na wakacje. Kiedy wprowadzone zostaną pierwsze zmiany? Już od 13 czerwca rząd zamierza złagodzić zasady bezpieczeństwa. Zmiany, które proponuje umożliwią sprzedaż oraz...
 • NOWOŚĆ! Żaluzje meblowe REHAU z kolekcji RAUVOLET noble matt. Nowy wymiar przechowywania.
  Monolityczna zabudowa meblowa, jednolity design. REHAU noble matt to kolekcja kompletna. Jedwabiście gładkie, matowe powierzchnie wraz z idealnie dopasowanymi obrzeżami oraz z żaluzjami RAUVOLET noble matt tworzą wyjątkowy efekt. Twórz i projektuj bez ograniczeń Łatwe w użyciu,...
 • Kiedy skończą się problemy z dostawami?
  Z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej „KoronaBilans MŚP” wynika, gospodarka przyśpiesza, ale ma problemy z dostawami materiałów. Okazuje się, że trudności z zaopatrzeniem w komponenty zgłasza już 36,5% firm z sektora MŚP....
 • Import tkanin obiciowych z Turcji do Polski w 2020 roku wzrósł o 31,5%
  BRSTUDIO: Dzień dobry. Turcja to ważny partner dla polskiego przemysłu mebli tapicerowanych – trzeci w rankingu dostawców. A w drugą stronę Polska jest największym w Unii Europejskiej odbiorcą tureckich tkanin. Czy mógłby Pan powiedzieć co wyróżnia turecki...
 • MIFF dopiero w 2022 roku
  26. edycja Malaysian International Furniture Fair (MIFF) odbędzie się w Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) oraz Putra World Trade Centre (PWTC). Z powody braku możliwości zorganizowania targów w 2021 roku, 3. edycja MIFF Online Exhibition - MIFF Furniverse -...
Nowości produktowe
 • HM Helvetia Meble - Diva
  Połyskujące fronty ze szklanymi uchwytami dodają jej elegancji. Energooszczędne oświetlenie LED, lustro oraz szuflady, pozwalające uporządkować biżuterię, kosmetyki i inne drobiazgi, tworzą z niej swoiste centrum stylizacji.
 • Puff-Buff - High Tower
  Na jego bazie powstało już kilkadziesiąt wiszących świetlnych konstelacji. Koncept jest cały czas rozwijany, a niedawno projektanci Anna Siedlecka i Radek Achramowicz sprowadzili bąbelki na ziemię. „High Tower” w nowej odsłonie, uwolniony od zależności od stropu, można...
 • Miuform - Nomad System
  Naturalne ciepło dębowych, idealnie gładkich elementów konstrukcji, w połączeniu ze stalowymi, zaokrąglonymi na brzegach półkami w kolorze antracytowym dają wrażenia haptyczne. Półki i różnej wysokości drewniane drążki w zestawie wystarczą, by tworzyć...
 • Bostik - Perfect Seal
  W przeciwieństwie do tradycyjnych silikonów, nie zawiera w swoim składzie kwasu octowego, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowany na niemal wszystkich podłożach. Produkt pomoże w skutecznym i trwałym uszczelnieniu kuchennych zakamarków – blatów, mebli, zlewu...
 • Cosentino - Dekton Slim
  Produkt łączy wszystkie zalety Dektonu – wysoką odporność na zarysowania, wysokie i niskie temperatury, czy promienie UV oraz łatwość czyszczenia – z lekką wagą i prostotą cięcia oraz montażu. „Dekton Slim” występuje w blisko 30 wzorach, a kolory są dostępne...

Artykuły podobne

 • Sklepy meblowe - od kiedy znów otwarte?
  Zakupy w IKEA, sieciach Agata, Black Red White, Jysk, a także w wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych, jak Leroy Merlin czy Castorama, będą możliwe po weekendzie majowym.
 • To nie koniec restrykcji w sklepach meblowych
  Łagodzenie obostrzeń w 11 województwach od 26 kwietnia nie obejmie wielkopowierzchniowych sklepów meblowych, które pozostaną zamknięte. Czas oczekiwania na ich otwarcie znów się wydłuża.
 • Handel w Niemczech przed kolejnymi wyzwaniami
  Branża meblarska domaga się utrzymania Click & Collect i Click & Meet. Niemieccy producenci mebli apelują do władz o możliwość robienia bezkontaktowych, mało ryzykownych zakupów.
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!